BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Du er arbejdsgiver - og sådan skal du gøre inden 1. oktober 2018

Du er arbejdsgiver - og sådan skal du gøre inden 1. oktober 2018

20-08-2018

Som arbejdsgiver skal du sikre, at dine medarbejderes kompetencer bliver registreret, inden IDD træder i kraft 1. oktober 2018. Det kræver Finanstilsynet

Inden IDD træder i kraft 1. oktober 2018, skal alle medarbejdere, der er omfattet af overgangsordningen, registreres.

Det er alene arbejdsgiveren, som vurderer, om en medarbejder er kompetent indenfor et eller flere af de arbejdsområder, der er beskrevet i bekendtgørelsen.

Formålet med overgangsordningen er at sikre, at medarbejdere, der allerede er kompetente, kan fortsætte deres arbejde, indtil de skal testes igen senest 3 år efter loven træder i kraft.

Hvad med nye medarbejdere?
Har du en medarbejder, som er ny i branchen og derfor ikke IDD-kompetent, skal du gøre som du plejer,

Medarbejderen skal uddanne sig og bestå en kompetenceprøve, som dokumenterer hans/hendes kompetencer indenfor et relevant arbejdsområde.

Forsikringsakademiets prøver er godkendt af Finanstilsynet og sikrer at dine medarbejderen er compliant med kompetencekravene.

Du får nemt ovedblik ved at samle alle oplysninger ét sted
Registreringen er allerede godt i gang i Forsikringsakademiets administrationssystem, Krydsfeltet. Her kan alle arbejdsgivere, som har medarbejdere, der er omfattet af IDD, samle de nødvendige data.

Når først medarbejderen er oprettet her, har du ét sted, som løbende samler alle oplysninger om personens uddannelser, prøver, test og kompetencer. Det betyder, at:

  • Du altid nemt kan dokumentere dine medarbejderes kompetencer overfor Finanstilsynet
  • Du modtager notifikationer i god tid inden medarbejderne skal testes
  • Du har adgang til oversigter over medarbejdere med IDD-kompetencer, deres arbejdsområder osv.
  • Du har altid adgang til rapporter og udtræk, der giver et samlet overblik over medarbejderens uddannelseshistorik og IDD-kompetencer
  • Du kan nemt få indblik i nye medarbejderes komptencer, da oplysningerne følger personen

Sådan kommer du i gang
Du skal først og fremmest vurdere, om den enkelte medarbejder er kompetent inden for sit arbejdsområde. Tommelfingerreglen er, at hvis Medarbejder X er kompetent i dag, så er han/hun det også efter 1. oktober.

Herefter skal du registrere medarbejderen i en skabelon fra Forsikringsakademiet og uploade i Krydsfeltet

Download skabelon til registrering og vejledning her

Tags

HashtagIDDHashtagIDD Nyhed

Gå til indkøbskurven...