BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Forsikringsakademiet

Efterforskning af forsikringssvindel – Er grænsen nået?

13-06-2019

Omfanget af forsikringssvindel, der opdages af selskaberne, er steget markant de seneste år. Men hvor går grænserne for selskabernes efterforskning? Og har selskaberne nået denne grænse for, hvad og hvordan der efterforskes? Få svar når Forsikringsakademiet afholder seminar for forsikrings- og pensionsbranchen på Rungstedgaard, torsdag 13. juni 2019, kl. 9 - 16

S4.56-19.24-0

Forsikringsbranchens indsats på området er mere fokuseret end nogensinde, og flere og flere selskaber anvender bl.a. observation som middel til efterforskning - særligt i sager om arbejdsskadeforsikring og personforsikring. Dette er også begyndt at sætte markante spor i rets- og ankenævnspraksis og i arbejdsskademyndighedernes praksis.

Samtidigt er der løbende et kritisk fokus på selskabernes efterforskning i medierne og lejlighedsvis tillige et politisk fokus, som medfører, at selskaberne nøje skal forholde sig til, hvordan man agerer. Dette gælder så meget desto mere efter ikrafttræden af GDPR og skærpelsen af straffen for freds- og æreskrænkelser pr. 1. januar 2019.

Det grundlæggende spørgsmål er nu: Hvor går grænserne for hvad og hvordan selskaberner efterforsker?
På dette seminar, som er specifikt målrettet forsikrings- og pensionsbranchen, ser vi nærmere på, om selskaberne har nået denne grænse, ligesom vi kigger ind i fremtiden. Seminaret er et forum for diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau og der tales ud oplæg om konkrete væsentlige problemstillinger og rets- og ankenævnspraksis.

Indholdet er forbeholdt forsikrings- og pensionsbranchen
Det vil sige:

 • Specialister og sagsbehandlere i forsikrings- og pensionsselskaber
 • Skadekonsulenter i forsikrings- og pensionsselskaber
 • *Advokater og jurister i forsikrings- og pensionsselskaberne
 • Ledere i forsikrings- og pensionsselskaber
 • Øvrige medarbejdere i branchen, som beskæftiger sig med området

Værdiskabende
Seminaret giver overblik og en opdateret nuanceret viden om indsatsen overfor forsikringssvindel, om rammerne for efterforskning og om håndtering af efterforskningen i forsikrings- og pensionsbranchen.

Seminaret er et fagligt input til alle, som beskæftiger sig med forsikringssvindel i dagligdagen, herunder beslutningstagere i forsikrings- og pensionsbranchen, der generelt eller konkret arbejder med politik for efterforskning, skadebehandlere, efterforskere, advokater mv.

Programmet gennemføres som en række oplæg, der kan danne grundlag for drøftelser af de behandlede problemstillinger.

____________________

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til seks lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering og kaffe

Kl. 09.00 - 09.15
Velkomst
- og introduktion til dagens program

Kurt Christensen– Forsikringsakademiet
Advokat, partner Christina Neugebauer – Jensen|Neugebauer Advokater

Kl. 09.15 - 10.30
Det juridiske udgangspunkt

 • Grænser for selskabernes observation i det offentlige rum efter straffelovens regler om freds- og ærekrænkelser: Hvad er et frit tilgængeligt sted? Hvad er 'uberettiget'? Retspraksis.
 • Betydningen af ændringslov nr. 1719 af 27. december 2017 for selskabernes efterforskning
 • Oplysningspligten og den efterforskedes indsigtsret, jf. GDPR artikel 13 og 14. Hvordan afvejes selskabets varetagelse af egne interesser og tilbageholdelse af oplysninger overfor den efterforskede, jf. databeskyttelseslovens § 22.
 • Pligten til at slette irrelevante oplysninger og oplysninger om bipersoner.
 • Reglerne om god skik i finansiel virksomhed.
 • F&P’s Kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om forsikringssvindel i forhold til ”mindst indgribende middel” i relation til OBS/Osint-undersøgelser.

Professor, dr.jur Mads Bryde Andersen – Center for Markeds- og Erhvervsret, Københavns Universitet

Kl. 10.30 - 10.45
Kaffepause

Kl. 10.45 - 11.30
Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager, hvor der er mistanke om simulation

 • Bevis overordnet set.
 • Hvordan bliver Ankestyrelsen opmærksom på, at der kan være simulation i sagerne, og hvad gør man i så fald?
 • Ankestyrelsens praksis vedrørende observationsrapporter.

Specialkonsulent Charlotte Siig Niclasen – Ankestyrelsen

Kl. 11.30 - 12.15
Forsikringsselskabernes behandling af ASL-krav med mistanke om forsikringssvindel

 • Hvilke 'spilleregler' gælder for forsikringsselskabernes overvejelser, igangsætning og gennemførelse af observation.
 • Hvilke 'red flags' kan føre til mistanke om mulig forsikringssvig – konkrete eksempler.
 • Hvilke muligheder har forsikringsselskaberne for afklaring af mulig forsikringssvig inden igangsætning af observation.
 • Grundlaget for gennemførelse af observationen – 'slagplanen', lidelsens karakter og afpasning af observationen i forhold hertil, omfanget/hyppigheden, afrapportering, lægekonsulentens medvirken.

Advokat, partner Nicolai Mailund Clan – Jensen|Neugebauer Advokater

Kl. 12.15 - 13.15
Frokost

Kl. 13.15 - 14.00
Et pensionsselskabs tilgang til sager om mulig forsikringssvindel

 • Hvordan tilrettelægger et pensionsselskab politikken for håndtering af mulig svindel?
  Efter hvilke kriterier udvælges sager til efterforskning?
 • Konkrete eksempler på efterforskning.

Efterforskningschef, advokat Alice Lykke – PFA pension

Kl. 14.00 - 14.50
Konkrete overvejelser vedrørende ankenævnsbehandlinger og udviklingen i ankenævnspraksis vedrørende erhvervsevnetabsforsikringer

 • Hvilke overvejelser gør man sig som ekstern rådgiver i forhold til vurderingen af sager, hvor der har været anvendt observation og/eller OSINT-undersøgelser. Hvad kigger vi efter?
 • Fra ophør til ophævelse – Skærpelsen af praksis fra Ankenævnet for Forsikring

Advokat, partner Jesper Ravn – ARK Advokatpartnerselskab

Kl. 14.50 - 15.10
Kaffepause

Kl. 15.10 - 16.00
Ankenævnets tilgang til sager om mulig forsikringssvindel

 • Nævnets praksis og overvejelser om udviklingen heri

Direktør Kim Sparlund – Ankenævnet for Forsikring

Kl. 16.00 - 16.15
Opsamling
- og spørgerunde

Advokat, partner Christina Neugebauer – Jensen|Neugebauer Advokater

Kl. 16.15 - 16.30
Afslutning
Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning

____________________

Du møder

Ordstyrer
Advokat, partner Christina Neugebauer – Jensen|Neugebauer Advokater

Indlægsholdere

 • Professor, dr.jur Mads Bryde Andersen – Center for Markeds- og Erhvervsret, Københavns Universitet
 • Specialkonsulent Charlotte Siig Niclasen – Ankestyrelsen
 • Advokat, partner Nicolai Mailund Clan – Jensen|Neugebauer Advokater
 • Efterforskningschef, advokat Alice Lykke – PFA pension
 • Advokat, partner Jesper Ravn – ARK Advokatpartnerselskab
 • Direktør Kim Sparlund – Ankenævnet for Forsikring

Seminarets indlægsholdere og ressourcepersoner arbejder dagligt med problemstillingerne om, hvordan man håndterer efterforskning, svindelsager og reglerne som regulerer området. De vil bidrage med viden, overblik, erfaringer og holdninger til de mange spørgsmål, som efterforskning og forsikringssvindel rejser i hverdagen.

____________________

Pris

Pris

Aktionærpris: 4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880 kr. ekskl. moms.

Holdnummer: S4.56-19.24-0

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Tags

HashtagEfteruddannelseHashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...
Free download porn in high qualityCasting X - CastingX