BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Forsikringsakademiet

Erhvervs- og produktansvarsforsikring 2019

02-05-2019

Tag med på en temadag, hvor der er lagt op til indlæg og diskussion af en række relevante emner inden for erhvervs- og produktansvarsforsikring. Standardbetingelserne i den nuværende form blev udarbejdet af Forsikring & Pension og Dansk Industri for godt 30 år siden, men giver fortsat betydelige udfordringer for forsikringsselskaber og virksomheder

(S4.51-19.18-0)

Tag med på den årlige temadag om erhvervs- og produktansvarsforsikring, og vær med i diskussionen om en række aktuelle emner.

Entreprise og produktansvar – Hvad er status efter AB18?
Er hullerne efter Tjæreborg-dommen (U 2008.982 H) endeligt lukket, eller er produktansvar fortsat en betydelig risiko i forbindelse med byggesager?

Produktansvarslovens bevisbyrderegler
– Udfordrer Fyrværkerieksperten (U 2019.860 V) hidtidig praksis om bevissikrings betydning for bevisbyrden?
Vestre Landsret har afsagt en ganske interessant afgørelse, hvor en skadelidt trods manglende bevissikring løfter bevisbyrden for hændelsesforløbet og erstatningsbetingelserne, hvilket kan medføre en revidering af grundlæggende bevisprincipper.

Ingrediens- og komponentdækningen
– Hvordan praktiseres fradragsreglen, der skal sikre, at det rene mangelsansvar som udgangspunkt holdes uden for forsikringsdækningen?
Har Sandagergård (FED 2015.93 Ø) ændret praksis i forbindelse med indtegningen og skadebehandlingen?

Kontraktregulering af erstatningsansvar – Hvordan håndterer vi den stigende brug af friholdelsesklausuler?
En virksomheds anvendelse af friholdelsesklausuler både i forbindelse med indkøb og salg kan have væsentlig indflydelse på forsikringsdækningen, hvilket imidlertid ofte kommer som en overraskelse for de involverede parter. Kan vi forudse og løse udfordringerne?

Indholdet er målrettet dig
- der er erfaren sagsbehandler, specialist eller leder i et forsikringsselskab. Du kan også arbejde som underwriter, forsikringsmægler, risikokoordinator, advokat eller advokatfuldmægtig*.

Temadagen er tiltænkt at skulle være en hjælp til alle forsikringsselskaber, advokater samt øvrige rådgivere, der på et praktisk plan yder vejledning på området.

Sådan er dagen bygget op
Dagens program bliver gennemført som en kombination af indlæg og cases, hvor du får mulighed for at tage stilling til konkrete problemstillinger og diskutere mulige løsningsforslag.

Målsætningen for dagen er at skabe et forum for diskussion og problemløsning på et højt niveau med udgangspunkt i oplæg om den seneste retspraksis og de væsentligste problemstillinger.

* Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til seks lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

Kl. 09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

Kl. 09.30 - 09.45
Velkomst og introduktion til dagens program
Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Advokat Allan Kvist-Kristensen – ARK Advokatpartnerselskab

Kl. 09.45 - 10.30
Entreprise og produktansvar – hvad er status efter AB18?

 • Status efter Tjæreborg-dommen (U2008.982H)
 • AB 18 – er hullerne nu lukkede?
 • Ansvarsbegrænsning og direkte krav – kan AB-reglerne omgås?

Kl. 10.30 - 10.45
Kaffepause

Kl. 10.45 - 11.30
Produktansvarslovens bevisbyrderegler

 • Almindelige bevisbyrderegler og produktansvarslovens afvigelse herfra
 • U 2019.860 V: Fyrværkerieksperten – Betydningen af manglende bevissikring
 • Skal de almindelige principper udfordres, eller er der tale om konkret bevisvurdering og en enlig svale?

Kl. 11.30 - 11.45
Kaffepause

Kl. 11.45 - 13.00
Case og plenumdiskussion

 • Casen bearbejder udvalgte problemstillinger med udgangspunkt i dagens program.

Kl. 13.00 - 14.00
Frokost

Kl. 14.00 - 14.45
Ingrediens- og komponentdækningen - status på fradragsreglen

 • Fradragsreglens formål og anvendelse
 • Den praktiske anvendelse og fravigelse af ordlyden i komponent-/reparationstilfælde
 • FED 2015.93 Ø: Sandagergård – Har afgørelsen ændret indtegningspraksis og skadebehandlingen?

Kl. 14.45 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 15.45
Kontraktregulering af erstatningsansvar

 • Hvordan håndterer vi den stigende brug af friholdelsesklausuler?
 • Status på anvendelsen inden for forskellige brancher
 • Policens reaktion på frafald af regres og påtagelse af omvendt regres
 • Kan vi forudse og løse udfordringerne?

Kl. 15.45 - 16.00
Kaffepause

Kl. 16.00 - 16.30
Debat, opsamling og afslutning
Advokat Allan Kvist-Kristensen – ARK Advokatpartnerselskab

Kl. 16.30
Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

____________________

Du møder

Du møder

Advokat Allan Kvist-Kristensen, ARK Advokatpartnerselskab er specialist i erstatning inden for og uden for kontraktforhold samt vedrørende erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

Han rådgiver navnligt forsikringsselskaber, men beskæftiger sig også med kontraktkoncipering, og udarbejdelse af leveringsbetingelser.

Allan har gennem mere end et årti været ekstern lektor i formueret på Københavns Universitet.

____________________

Pris

Pris

Aktionærfordel: 4.350,- kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880,- kr. ekskl. moms

HoldnummerS4.51-19.18-0

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...