BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

23-09-2020

Den væsentligste forsikring til at styre enhver virksomheds ansvarsrisiko er Erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

S4.69-20.39-0

Forsikringens standardbetingelser blev udarbejdet i 1987 af Forsikring & Pension og Dansk Industri (dengang SKAFOR og Industrirådet).

Her - godt 30 år senere - giver betingelserne dog stadig betydelige udfordringer for forsikringsselskaberne og virksomhederne.

På denne temadag går vi i dybden med 4 af de største udfordringer, som er aktuelle lige nu:

 • Ingrediens og komponent

Højesteret har et par gange udstukket relativt enkle retningslinjer for sondringen mellem kontraktansvar og produktansvar. På den baggrund har Østre Landsret i 2018 skabt tvivl på ny med afgørelsen i Bülow-sagen.

Hvad er status i branchen herefter, og har vi taget enhedstanken til os?

 • Hæftelse for selvstændigt virkende tredjemand

Østre Landsret anvendte for nogle år siden hæftelsesreglen for en hovedentreprenør, hvor praksis tidligere alene vedrørte bygherre. Nu har Højesteret haft anledning til at forholde sig til problemstillingen i Dansk Energi-sagen. Vi forsøger at udlede status.

 • Miljøansvar

Miljø, og dermed også miljøansvar, tiltrækker sig mere og mere opmærksomhed. Derfor er dækningen for miljøskader under erhvervs- og produktansvarsforsikringen fortsat aktuel og til diskussion. Hvor går grænserne? Og hvad er samspillet med Specialforsikringen for miljø?

 • Regresfordeling

Erstatningsansvarslovens § 25 om fordeling mellem flere solidarisk erstatningsansvarlige har ofte levet en tilbagetrukket tilværelse. Men paragraffen er blev højaktuel! Højesteret har netop forholdt sig til, hvad der reelt er omfattet af bestemmelsen i ABC-dommen fra 7. februar 2020. Vi ser på resultatet.

Sådan forløber dagen

Temadagen sætter rammen om et professionelt forum for diskussion og problemløsning på et højt niveau.

Programmet gennemføres som en kombination af indlæg og cases, hvor du og de øvrige deltagere får mulighed for at tage stilling til konkrete problemstillinger og diskutere mulige løsningsforslag.

Indholdet er relevant for forsikringsselskaber, advokater samt øvrige rådgivere, der på et praktisk plan yder vejledning på området.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at temadagen opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Temadagen har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

Kl. 09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

Kl. 09.30 - 0-945
Velkomst og introduktion til dagens program

Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Advokat Allan Kvist-Kristensen – ARK Advokatpartnerselskab

Kl. 09.45 - 10.30
Ingrediens og komponent

 • Status efter Lauritzen-dommen (U2018.98H) og Bülow-dommen (FED2018.20Ø)
 • Har praksis anerkendt enhedstanken, når sondringen mellem kontraktansvar og produktansvar skal foretages?

10.30 - 10.45
Kaffepause

10.45 - 11.30
Hæftelse for selvstændigt virkende tredjemand

 • Status efter Dansk Energi-dommen (U2019.982H)
 • Hæftelse i og uden for kontrakt
 • Hæftelse over for øvrige hæftelsessubjekter – hæfter hovedentreprenør over for bygherre og over for tredjemand?

11.30 - 11.45
Kaffepause

11.45 - 13.00
Case og plenumdiskussion
Casen bearbejder udvalgte problemstillinger med udgangspunkt i dagens
program.

13.00 - 14.00
Frokost

14.00 - 14.45
Miljøansvar

 • Er der overlap mellem miljøforsikring og erhvervs- og produktansvarsforsikring?
 • Sondringen mellem erhvervsansvarsdækning og forureningsdækning
 • Er miljøforurening et anvendeligt begreb under erhvervs- og produktansvarsforsikringen, og hvor opstår behovet for miljødækning?

14.45 - 15.00
Kaffepause

15.00 - 15.45
Regresfordeling

 • Fordelingen af tab mellem flere ansvarlige på forskellige grundlag
 • Erstatningsansvarslovens § 25 – anvendelsesområde og undtagelse
 • Højesterets afgørelse af 07. februar 2020: ABC-dommen

15.45 - 16.00
Kaffepause

16.00 - 16.30
Debat, opsamling og afslutning
Advokat Allan Kvist-Kristensen – ARK Advokatpartnerselskab

16.30
Her kan du nyde en let forfriskning fra Rungstedgaards køkken

____________________

Du møder

Du møder

Allan Kvist-Kristensen, advokat , ARK Advokatpartnerselskab

Allan Kvist-Kristensen er specialist i erstatning vedrørende kontraktforhold samt erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

Han rådgiver navnlig forsikringsselskaber, men beskæftiger sig også med kontraktkoncipering, herunder udarbejdelse af leveringsbetingelser.

Allan har i mere end et årti været ekstern lektor i formueret på Københavns Universitet.

Senest er han blevet optaget i årets udgave af Chambers Global i kategorien ”Ranked Lawyers” - ”Dispute Resolution”.

____________________

Pris

Pris

Forsikringsakademiets aktionærer:
4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige:
4.880 kr. ekskl. moms.

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...