BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Erhvervsevnetab eller ej? Den videre vej - Samarbejdet mellem forsikringsselskab og skadelidte

Erhvervsevnetab eller ej? Den videre vej - Samarbejdet mellem forsikringsselskab og skadelidte

12-06-2018

Hvordan kommer skadelidte videre i en situation, hvor der er risiko for et erhvervsevnetab? Tag med på dette seminar og få dybere indsigt i processen, håndtering af problemstillinger og de mange forskellige involverede parter

Er du uheldig at kunne kalde dig 'skadelidte', så står du i midten af en række forskellige parter og interessenters anstrengelser for at få dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Det er fx forsikringsselskabet/skadevolder, som skal betale tabt arbejdsfortjeneste, så længe skadelidte ikke er tilstrækkeligt funktionsafklaret. Eller skadelidtes arbejdsgiver, kommune og sundhedsvæsenet.

På dette seminar, tager vi fat i nogle af de centrale spørgsmål og udfordringer, der rejser sig, når de mange forskellige parter skal få alle ender til at mødes og den skadelidte videre i livet.

Du kommer bl.a. til at høre om:

 • Forsikringsselskabet muligheder for en funktionsafklaring, når den kommunale sagsbehandling er gået i stå
 • Hvilken rolle skadelidtes arbejdsgiver og andre professionelle aktører spiller i arbejdet med at få en hurtig afklaring på skadelidtes endelige situation
 • Hvordan der arbejdes med skadelidtes ønske om en afklaring,
 • Skadelidtes muligheder, hvis forsikringsselskabet tilbyder en privat funktionsafklaring
 • Forsikringsselskabets muligheder for selv at iværksætte private lægelige og funktionsmæssige afklaringer

Sådan er dagen opbygget
Dagens program bliver gennemført som en kombination af indlæg og debat, hvor du får mulighed for at tage stilling til konkrete problemstillinger og diskutere mulige løsningsforslag.

Vi har inviteret en række nøglepersoner og praktikere, der til daglig er involveret i processen og problemstillingerne på området. De vil bidrage med viden, overblik, erfaringer og holdninger til emnet.

Dit udbytte
Målsætningen er at give dig mulighed for at netværke i et professionelt forum, hvor der er basis for erfaringsudveksling, inspiration, diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau.

Du går hjem med et større fagligt indblik i nogle af de vanskeligste spørgsmål i håndteringen af skadelidtes vej tilbage på arbejdsmarkedet

Indholdet er målrettet dig
- der på et praktisk plan yder vejledning om erhvervsevnetab i forsikringsselskab, kommune, fagforbund, advokatkontor* eller anden rådgivningsvirksomhed.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til seks lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

___________________________________________

PROGRAM

09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

09.30 - 09.45
Velkomst og introduktion af dagens program
Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Nicolai Clan, advokat – Jensen I Neugebauer Advokater

09.45 - 10.30
Den juridiske ramme

 • Gennemgang af litteratur og retspraksis i forhold til fastsættelse af erhvervsevnetabet
 • Tabsbegrænsing – skadelidtes medvirken
 • Private afprøvninger – kan/må de lægges til grund? – kvaliteten
 • Tidshorisonten – smalt/for smalt bedømmelsrsgrundlag – hvad er risikoen?
 • Genoptagelse – § 11?
 • Aktindsigt?

Nicolai Clan, advokat – Jensen I Neugebauer Advokater

10.30 - 11.15
Lægefagligt indlæg

 • Hvad ved læger om erhvervsevnetab?
 • Funktionsevne/muligheder for job med skadens følger – hvad kan/bør skadelidte arbejdsmæssigt kunne med skadens følger?
 • Hvordan sikrer selskabet de relevante oplysninger?
 • Vurdering af de lægelige dokumenter
 • Undersøgelse af SL eller papirvurdering
 • Revalidering/omskoling
 • Forslag til hjælpemidler/arbejdsmæssige tiltag/skånehensyn

Benn Duus, Cheflæge – Tryg

11.15 - 11.30
Kaffepause

11.30 - 12.30
Selskabets indsats og den kommunale afprøvning

 • Hvad gør selskabet med henblik på at funktionsafklare den skadelidte?
 • Hvilke tiltag sætter selskabet i gang?
 • Anvendelse af private aktører
 • Egne socialrådgivere
 • Hvornår og hvordan skønner selskabet over funktionsevnen?
 • Risikosager – hvornår vurderer selskabet risiko for funktionstab, og hvad gør selskabet, for at skadelidte ikke realiserer et funktionstab?

Karen Høj Olsen, cand.jur., skadebehandler – Gjensidige

12.30 - 13.30
Frokost

13.30 - 14.15
Den private afprøvning

 • Kort om KIApro
 • Hvordan kontaktes KIApro?
 • Hvornår giver det værdi for forsikrings- og pensionsselskabet at anvende privat afklaring?
 • Forløbet hos KIApro – Hvilke metoder og faggrupper er involveret – læger? Socialrådgivere?Andre behandlere?
 • Kontakt til andre aktører herunder jobcenter
 • Rapportering til selskabet og den skadelidte
 • Den skadelidtes holdning/mulighed for påvirkning af forløbet – holdningen til rapportering?

Mette Kilsgaard, Direktør for drift og kvalitet – KIApro

14.15 - 15.00
Skadelidtes advokat

 • Holdning til hvor og hvornår der kan skønnes over erhvervsevnetabet
 • Holdning til private afprøvninger (kan de anvendes til bedømmelse af funktionsevne/erhvervsevnetab – forudsætninger/indsigelser?)
 • Tidshorisont
 • Genoptagelse – § 11
 • Skadelidtes tabsbegrænsningspligt (skal skadelidte deltage, hvorfor/hvorfor ikke?)
 • Relationen til kommunal afklaring (før/efter den private afprøvning)
 • Kan læger (arbejdsmedicinere eller andre) vurdere funktionsevne/erhvervsevnetab?
 • Tillid til skadelidte og forsikringsselskabet?

Lotte Ankjær, advokat – STORE TORV Erstatningsadvokater

15.00 - 15.15
Kaffepause

15.15 - 16.00
Den private arbejdsgivers synspunkter

 • Hvorfor privat afklaring?
 • Hvordan gør selskabet det?
 • Udfordringer for den private arbejdsgiver
 • Tidshorisonten for den private arbejdsgiver
 • Muligheder for individuelle tilpasninger

Morten Pedersen, Global Health & Safety Director – Danish Crown

16.00 - 16.15
Opsamling og afslutning
Nicolai Clan, advokat – Jensen | Neugebauer Advokater

16.15
Afslutning

Du har efterfølgende mulighed for at netværke med de øvrige deltagere og indlægsholdere - Forsikringsakademiet byder på en forfriskning

Du møder

Du møder

Nicolai Clan, advokat – Jensen | Neugebauer Advokater
Benn Duus, Cheflæge – Tryg
Karen Høj Olsen, cand.jur., skadebehandler – Gjensidige
Mette Kilsgaard, Direktør for drift og kvalitet – KIApro
Lotte Ankjær, advokat – STORE TORV Erstatningsadvokater
Morten Pedersen, Global Health & Safety Director – Danish Crown

Pris

Pris

Aktionærfordel: Seminar inkl. forplejning 4.350,- kr. ekskl. moms

Øvrige: Seminar inkl. forplejning 4.880,- kr. ekskl. moms

Du modtager en faktura efter din tilmelding

Oplys holdnummer S4.40-18.24-0

Tags

HashtagSeminar

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
Gå til indkøbskurv...
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af Cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse. Ok