BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

EU-udbud af forsikringer

10-09-2020

På temadagen i EU-udbud af forsikringer kan du styrke dit grundlæggende kendskab til området. Du får viden om og indsigt i den nyeste praksis, så du kan håndtere hands-on problemstillinger og udfordringer i forbindelse med gennemførelse af forsikringsudbud.

S4.66-20.37

Indkøb af forsikringer til den offentlige sektor er reguleret af udbudsloven. Det betyder, at kommuner, regioner, staten, almennyttige boligselskaber og offentligt ejede virksomheder skal udbyde deres forsikringsaftaler efter særlige udbudsretlige procesregler.

Fokus for temadagen er derfor at give dig en grundlæggende, overskuelig og praktisk hands-on indføring i, hvordan man gennemfører et udbud af forsikringer, og hvordan man bedst optimerer sin proces for at få gode tilbud og i sidste ende en god forsikringsaftale. Du vil få indsigt i:

 • Hvornår skal forsikringer i udbud - hvad siger reglerne?
 • Hvilke udbudstyper kan anvendes – og hvordan fungerer de i praksis ?
 • Hvordan gennemføres et udbud – processen fra A-Z
 • Hvad gælder med hensyn til ESPD og indhentelse af dokumentation
 • Hvad skal udbudsmaterialet bestå af ?
 • Gode råd og faldgruber - både for ordregiver og tilbudsgiver
 • Hvad er en stand-still periode
 • Hvordan afgives konditionsmæssige tilbud?

De nyeste domme og kendelser vil blive inddraget i undervisningen, og vi kan derfor garantere at temadagens indhold er helt up-to-date og dermed højaktuelt.

Ressouceperson og underviser
Advokat, partner, Malene Roose Bagh, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Temadagen genvender sig til
Medarbejdere som arbejder med udbud – både ordregivere og tilbudsgivere, som ønsker viden om og forståelse for, hvornår udbudsreglerne finder anvendelse, og hvordan en udbudsprocedure gennemføres i praksis. Herunder:

 • Indkøbere i forsikrings- og pensionsselskaberne
 • Ledere, medarbejdere og *advokater i forsikrings- og pensionsbranchen,som arbejder med
  udbud
 • Underwritere
 • Forsikringsmæglere
 • *Advokater og advokatfuldmægtige
 • Medarbejdere i kommunerne, som beskæftiger sig med udbud
 • Medarbejdere i regionerne, som beskæftiger sig med udbud
 • Revisorer

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner

____________________

Program

09.00
Registrering og kaffe

09.30
Velkomst og introduktion til dagens program

09.45
Hvornår er der EU-udbudspligt - herunder

 • Hvilke aftaler er udbudspligtige (mægleraftaler/forsikringsaftaler)?
 • Hvad er tærskelværdierne?
 • Hvad gælder for indkøb under tærskelværdierne?

Hvordan udregner man værdien af en forsikringsaftale – hvad indgår i opgørelsen ?

10.45
Kaffepause

11.00
Typer af udbud, herunder navnlig

 • Offentligt og begrænset udbud
 • Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog

Markedsdialog

12.00
Frokost

13.00
Udfyldelse af udbudsbekendtgørelsen, herunder bl.a.

 • Hvad skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen
 • Hvor lang tid bør løbetiden af en kontrakt/rammekontrakt være?
 • Hvornår er optioner og delaftaler hensigtsmæssige?
 • Hvilke objektive kriterier kan sættes for prækvalifikation?
 • Bør der opsættes mindstekrav for egnethed – og hvordan skal de formuleres?
 • Udelukkelsesgrunde – bør der vælges frivillige udelukkelsesgrunde ?
 • ESPD

13.45
Prækvalifikation/Udvælgelse

 • Hvordan evalueres oplysningerne modtaget fra ansøgerne – udelukkelse og egnethedsvurdering ?
 • Hvordan gennemføres en udvælgelse ?
 • Hvad gør man, hvis der mangler oplysninger?

14.15
Kaffepause

14.30
Udbudsmaterialets indhold, herunder navnlig

 • Hvilke dokumenter bør udbudsmaterialet indeholde?
 • Gode råd om udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse/kravspecifikation - hvor er faldgruberne?
 • Hvad bør udbudsbetingelserne indeholde?
 • Hvordan formuleres lovlige tildelingskriterier?
 • Evalueringsmetode og anvendelse af pointmodeller – hvad er lovligt ?
 • Gode råd om udarbejdelse af forsikringsaftalen/policen

15.15
Tilbudsprocessen

 • Skal der afholdes orienteringsmøder?
 • Hvordan håndteres spørgsmål fra tilbudsgiverne ?
 • Kan man ændre i udbudsmaterialet undervejs?

15.30
Kaffepause

15.40
Evaluering, kontrakttildeling og afslutning af EU-udbud, herunder

 • Undersøgelse af tilbuddenes konditionsmæssighed
 • Hvordan gennemføres tilbudsevalueringen ?
 • Hvordan udarbejdes en evalueringsrapport og hvad skal den indeholde ?
 • Afslag og begrundelser
 • Kan tilbudsgiverne præsentere deres tilbud?
 • ”Stand still”
 • Ordretildelingsbekendtgørelse

16.00
Afslutning - Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

____________________

Du møder

Du møder

Advokat, Partner, Malene Roose Bagh - ekspert inden for udbuds- og kontraktsret.

Malene Roose Bagh har stor erfaring med rådgivning om udformning og gennemførelse af indkøbsprocesser i overensstemmelse med reglerne om offentlige indkøb, herunder EU-udbud af forsikringer.

Hendes omfattende erfaring gør det muligt sætte fokus på - og undgå - udbudsretlige faldgruber, identificere risici og samtidig finde praktiske løsninger, der passer til de kommercielle behov.

____________________

Pris

Pris

Forsikringsakademiets aktionærer
4.350,- kr. ekskl. moms

Øvrige
4.880,- kr. ekskl. moms

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...