BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Forældelse i personskadesager

10-10-2019

Forældelsesloven har nu virket i mere end 10 år, men har vi lært at arbejde med de frister, som lovgiver har fastlagt? Kom og vær med, når vi til dette seminar gennemgår udvalgte problemstillinger, hvor der er mulighed for at få inspiration og en nuanceret indsigt i praktik og lovgivning.

S4.59-19.41-0

Lovændringen var i vidt omfang et udtryk for en kodifikation af de retspraksisskabte regler om bl.a. suspension i henhold til 1908-loven.

Forsikringsakademiet har inviteret to erfarne foredragsholdere, der i kraft af deres daglige arbejde som specialister på området, giver deres bud på fortolkning af loven og opdaterer dig, når det gælder den seneste retspraksis.

Højesteret har så sent som i december 2018 taget stilling til forståelsen af FAL § 29, stk, 5 (U 2019.1093 H).
Der er desuden meddelt 3.-instansbevilling i sager om forståelsen af bl.a. forældelseslovens § 21, stk. 5 og FAL § 29, stk. 5.

Læs afgørelsen her: Forældelse i forsikringssag vedrørende personskade

Læs afgørelsen her: Spørgsmål om afbrydelse af forældelse som følge af forhandlinger mellem parterne

Selv om domstolene og Ankenævnet på visse områder har taget stilling til en række af problemstillingerne, når det gælder forældelse af personskadekrav, er der fortsat usikkerhed med hensyn til forståelsen af reglerne. Dette gælder særligt på følgende områder:

 • Hvornår forhandles der, og hvornår er forhandlinger afsluttet?
 • Betydningen af udtalelser fra AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) i de rene EAL-sager og AES/Ankestyrelsens afgørelser i differencekravssager: Hvornår begynder forældelsen at løbe – og for hvilke godtgørelses- eller erstatningsposter – og hvordan spiller FAL § 29 og ASL § 36 ind?
 • Hvornår er et krav afvist, og hvad er konsekvenserne af genbehandling i FAL § 29 regi?

Indholdet er målrettet dig
- der til daglig arbejder med udfordringerne omkring forældelse i personskade sager, herunder:

 • Specialister og sagsbehandlere i forsikringsselskaberne
 • Ledere i forsikringsselskaberne
 • *Advokater og jurister i forsikringsselskaber
 • *Advokater og advokatfuldmægtige
 • Sagsbehandlere i fagforbund
 • Sagsbehandlere i kommuner

Dagens program gennemføres som indlæg om udvalgte problemstillinger, og der bliver ligeledes mulighed for dialog og debat med foredragsholderne og de øvrige deltagere på seminaret, om de aktuelle og praktiske udfordringer på området.

Efteruddannelse for advokater
*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

09.00
Registrering og morgenkaffe

09.30
Velkomst og præsentation af dagens program
”Banen kridtes op”

Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Advokat Christina Neugebauer – Jensen Neugebauer Advokater

09.45
2008-lovens regler set i forhold til personskader – del I

 • Forældelsesfristerne 2008-loven – hvornår begynder de at løbe?
 • Midlertidig afbrydelse – hvad er det for en størrelse, og hvordan fungerer tillægsfristsystemet?
 • Hvornår forhandler man egentlig?
 • Har forelæggelse for AES (EAL § 10) nogen betydning og er det forhandling?

Videnpartner, advokat Lars Lindencrone Petersen – Bech Bruun

10.45
Kaffepause

11.00
2008-lovens regler set i forhold til personskader – del Il

Videnpartner, advokat Lars Lindencrone Petersen – Bech Bruun

12.00
Frokost

13.00
Arbejdsskadesager

 • ASL § 36
 • Forældelseslovens § 21 – hvordan virker reglerne sammen?

Partner, advokat Christina Neugebauer – Jensen Neugebauer Advokater

14.00
Kaffepause

14.15
FAL § 29

 • Hvornår og hvordan finder FAL § 29 anvendelse?
 • Hvad skal der til, for at et selskab kan påberåbe sig, at FAL § 29-fristerne ikke er overholdt?

Partner, advokat Christina Neugebauer – Jensen Neugebauer Advokater

15.00
Kaffepause

15.15
Faldgruberne, når vi sagsbehandler – samt opsamling og afrunding af dagen

Advokat Christina Neugebauer – Jensen Neugebauer Advokater

16.00
Afslutning – Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning

____________________

Du møder

Du møder

Videnpartner, advokat Lars Lindencrone Petersen – Bech Bruun
Som tidligere landsdommer og en af de førende teoretikere på det insolvensretlige område har Lars Lindencrone Petersen etableret sig som ekspert på området og er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance og videnarbejde.

Advokat Christina Neugebauer – Jensen|Neugebauer Advokater
Christina Neugebauer er specialiseret i erstatnings- og forsikringsretlige sager samt procedure. Hun har bred erfaring fra ledende danske advokatfirmaer og har arbejdet som nævnsmedlem i Patientskade- og lægemiddelskadeankenævnet.

____________________

Pris

Pris

Aktionærpris: 4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880 kr. ekskl. moms.

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...