ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Forsikringsmedicin for sagsbehandlere og specialister på ulykkesområdet

Forsikringsmedicin for sagsbehandlere og specialister på ulykkesområdet

30-11-2021

Få en grundlæggende forståelse af de medicinske forhold, somer afgørende for vurdering, behandling og afgørelse i personskadesager. Seminar tirsdag 30. november kl. 9.30 - 16.00.

S4.82-21.48-0

Kunderne stiller i stigende grad krav til, at sagsbehandlere kan forstå og forklare forsikringsmedicinske sammenhænge ved konkrete afgørelser i personskadesager.

Men mange gange har sagsbehandleren ikke den nødvendige viden på området til at give denne forklaring.

Det skyldes bl.a., at sagerne i stigende omfang behandles elektronisk uden lægens tilstedeværelse.

Den elektroniske behandling øger afstanden til lægekonsulenten, som foretager den forsikringsmedicinske vurdering, hvilket gør det svært for sagsbehandleren at få indsigt.

Derudover kan sagsbehandleren være begrænset af manglende fagviden: for hvordan stiller du de gode spørgsmål uden et helt grundlæggende kendskab til det medicinske område?

På dette seminar dykker vi derfor ned i forsikringsmedicinen.

I løbet af dagen gennemgår vi de helt basale lægefaglige forhold og den viden, der er relevant for at kunne varetage sagsbehandlinger af personskader med særlig fokus på ulykkesskader.

Du kommer til at høre indlæg fra læger med mange års erfaring, både klinisk og forsikringsmedicinsk som lægekonsulenter i forsikringsselskaber og offentlige styrelser.

Der vil være rig mulighed for spørgsmål og debat.

Emner og indhold omfatter bl.a.:

  • De relevante anatomiske strukturer, deres indbyrdes relation og funktion
  • Hvad er en skade, og hvordan er den naturlige udvikling?
  • Lægelige dokumenter der er relevante for sagsbehandlingen, og hvordan de skal læses og forstås
  • Medicinske forhold der skal være opfyldt for, at en skade kan anerkendes
  • Opgørelse af menet
  • Hvilke oplysninger kan der lægges vægt på?
Gå til kurven...