BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Forsikringsprodukterne efter AB 18, ABT 18 og ABR 18

Forsikringsprodukterne efter AB 18, ABT 18 og ABR 18

10-10-2018

Hvad skal ændres, og hvad bliver konsekvenserne for sagsbehandlingen på de enkelte produkter?

Forsikringsselskabernes håndtering af sager med entrepriseretlige aspekter giver ofte store udfordringer. Der gennemføres lige nu de største ændringer i de standardiserede aftaleparadigmer på entrepriseområdet i 25 år.

Det er derfor relevant at overveje eventuelle ændringer i de forsikringsprodukter, hvor policer, forsikringsbetingelser samt skadebehandlingen i vidt omfang afhænger af indholdet af standarddokumenterne og de enkelte entrepriseaftaler.

Med udgangspunkt i de ændringer, der får konsekvenser for forsikringsselskaberne, sætter vi bl.a. fokus på følgende emner og spørgsmål.

 • Tingsforsikringerne - entrepriseforsikring, byggeskadeforsikring, bygningsforsikring og ejerskifteforsikring
 • Skal vilkårene ændres? Kommer der nye fokusområder ved indtegningen og i skadebehandlingen?
 • Ansvarsforsikringerne – erhvervs- og produktansvarsforsikringen samt rådgiveransvarsforsikringerne
 • Skal vilkårene ændres? Kommer der nye fokusområder ved indtegningen og i skadebehandlingen?
 • Hvilke ændringer i AB 18 og ABR 18 kan give nye udfordringer i regressagsbehandlingen?
 • Byggeriets parters kontraktuelle overvejelser – hvilke nye fokuspunkter opstår for henholdsvis bygherre, entreprenørerne samt rådgiverne?

Indholdet er målrettet

 • Erfarne sagsbehandlere og specialister i forsikringsselskaber
 • Ledere i forsikringsselskaber
 • Underwritere
 • Forsikringsmæglere
 • Advokater og advokatfuldmægtige
 • Risikokoordinatorer

Sådan er dagen bygget op
Programmet gennemføres som en kombination af indlæg og dialog, hvor du får mulighed for at tage stilling til konkrete problemstillinger og diskutere mulige løsningsforslag med indlægsholderne og de øvrige deltagere på seminaret.
Seminaret er derfor tænkt som et fagligt input, der henvender sig til alle, der arbejder i et forsikringsselskab samt advokater og øvrige rådgivere, som på et praktisk plan yder vejledning på området.

Udbytte
På dette seminar får du viden om de konkrete ændringer på området samt et indblik i og viden om de overvejelser, som forsikringsselskaberne bør gøre sig foranlediget af de nye standardvilkår.

Målsætningen er at skabe et forum for diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau på baggrund af oplæg om de væsentligste ændringer.

_______________________

Program

09.30-10.00
Registrering og kaffe

10.00-10.10
Velkomst og introduktion af dagens program
Kurt Christensen – Forsikringsakademiet

10.10-11.15
Tingsforsikringerne

 • Hvilke overvejelser gjorde AB-udvalget sig?
 • Hvad er ændret i AB 18?
 • Betydningen af ændringerne i AB 18 for udformningen af forsikringsbetingelserne
 • Overvejelser ved indtegningen af tingsforsikringerne foranlediget af ændringerne i AB 18 og ABR 18
 • Konsekvenser for skadebehandlingen
 • Konsekvenser for regressagsbehandlingen

Advokat Klaus Rasmussen – Alm. Brand

11.15-11.30
Kaffepause

11.30-12.45
Ansvarsforsikringerne

 • Hvilke overvejelser gjorde AB-udvalget sig?
 • Hvad er ændret i AB 18 og ABR 18?
 • Betydning af ændringerne i AB 18 for udformningen af forsikringsbetingelserne.
 • Overvejelser ved indtegningen af ansvarsforsikringerne foranlediget af ændringerne i AB 18 og ABR 18.
 • Konsekvenser for skadebehandlingen.
 • Konsekvenser for regressagsbehandlingen.

Kontorchef, afdelingsleder Søren Viltoft Baatrup – Topdanmark Forsikring

12.45-13.45
Frokost

13.45-15.00
Hvad skal byggeriets parter være opmærksomme på – og hvilken betydning vil det få for forsikringsselskaberne?
Hvilke nye fokuspunkter, herunder kontraktuelle, opstår for henholdsvis bygherren, entreprenørerne og rådgiverne?

 • På hvilke punkter må det forventes, at de enkelte parter vil søge at fravige AB 18 og ABR 18 ved udformningen af den enkelte entrepriseaftale og rådgivningsaftale?
 • Vil det betyde, at der kommer et pres for ændringer i forsikringsprodukterne?
 • Vil det betyde, at der kommer et pres for nye forsikringsdækninger?

Advokat Simon Heising – Nexus Advokater

15.00-15.15
Kaffepause

15.15-16.00
Hvad skal byggeriets parter være opmærksomme på – og hvilken betydning vil det få for forsikringsselskaberne? - fortsat

16.00
Afslutning – Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

_______________________

Du møder

Du møder

Klaus Rasmussen – Advokat, Alm. Brand

Søren Viltoft Baatrup – Kontorchef og afdelingsleder ved Topdanmark Forsikring

Simon Heising – Advokat, Nexus Advokater

_______________________

Pris

Pris

Aktionærpris: 4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880 kr ekskl. moms

Du modtager en faktura efter tilmelding.

Holdnummmer S4.45-18.41-0

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurv...