ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Forsikringsselskabernes efterforskning i praksis

Forsikringsselskabernes efterforskning i praksis

27-09-2022

Sager om forsikringssvindel har været eksplosivt stigende de senere år. På dette brancheseminar sætter vi derfor igen fokus på emnet og håndteringen med de seneste erfaringer inden for EAL-, ASL- og pensionssager. Tirsdag 27. september 2022 kl. 9.30 - 16

S4.92-22.39-0

Forsikringsbranchen har i en årrække anvendt efterforskning og undersøgelser i sager om personskade som et middel til at be- eller afkræfte mistanke om forsikringssvindel i forhold til oplysninger afgivet af kunder og skadelidte om følgerne af en tilskadekomst eller sygdom.

Der foreligger efterhånden en ganske omfattende praksis fra Ankenævnet for Forsikring i forhold til vurderingen og bevisvægtningen af selskabernes undersøgelser, mens retspraksis er begrænset.

Dette er tilfældet, uanset at efterforskning af særligt sager vedrørende arbejdsskader har haft betydeligt fokus blandt skadeforsikringsselskaber, og at der er anlagt et stort antal sager mod arbejdsskademyndighederne baseret på forsikringsselskabers undersøgelser.

Seminarets målsætning er at skabe et indblik i bevisværdien og vægtningen af selskabernes efterforskningsmateriale, når sagen behandles af arbejdsskademyndighederne, Ankenævnet for Forsikring, forelægges for Retslægerådet eller ved domstolene.

Det gælder særligt observationsmateriale, men også OSINT-materiale indhentet ved undersøgelser fra åbne kilder.

I tillæg hertil vil det blive belyst, hvor grænserne går i Ankenævnets praksis og ved domstolene for selskabernes brug af OSINT-materiale og observationer i offentligheden, herunder hvornår bipersoner skal sløres, om kommentarer fra tredjepersoner på Facebook skal anonymiseres mv.

Da seminaret er rettet mod selskabernes efterforskningsafdelinger, skadebehandlere samt advokater og jurister, der beskæftiger med sager om efterforskning, håber vi at kunne skabe et forum for diskussion på et specialiseret niveau om den hidtidige og fremtidige praksis.

På dagen mødet du repræsentanter fra selskabssiden og skadelidte-siden, og derudover har vi inviteret en lægekonsulent og en dommer.

Det er altså en dag med fokus på forsikringssvindel 360 grader rundt.

Gå til kurven...