BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

GDPR i forsikrings- og pensionsbranchen

28-10-2020

Seminar, som giver dig aktuelt indblik i udviklingen på GDPR-området siden persondataforordningen trådte i kraft 2018.

Vi sætter fokus på de problemstillinger og udfordringer, som er specielle for forsikrings- og pensionsbranchen – og kommer med bud på, hvordan de håndteres i praksis.

S4.70-20.44-0

Persondataforordningen (GDPR) har ændret på, hvordan vi skal håndtere oplysninger i sager, der omhandler tilskadekomst og sygdom.

Alle, der arbejder med GDPR-følsomme oplysninger, skal kunne navigere inden for forordningens rammer og den praksis, der er ved at udvikle sig.

 

Du kender nok til flere af følgende problemstillinger, når du håndterer oplyninger:

 • Hvilke oplysninger må du behandle, og hvordan må du behandle dem?
 • Hvem må have adgang til oplysningerne?
 • Må selskaberne ”se sig selv over skulderen”?
 • Hvilke oplysninger har skadelidte/kunden krav på at få indsigt i?
 • Skal vi udlevere egne notater og tanker om sagen?
 • Hvordan skal vi udlevere fx lægekonsulentens vurdering?
 • Skal vi altid udlevere lægekonsulentens vurdering?
 • Skal der oplyses, hvis kunden/skadelidte specifikt spørger dertil, om observation er ”ongoing”?
 • Hvornår skal der underrettes om observation, og hvad skal den undersøgte have at vide?
 • Hvornår oplysninger om kunden/skadelidte skal slettes. Må de fx opbevares til udløbet af den 30-årige forældelsesfrist?

 

Dit udbytte

På dagen bliver du introduceret til de mest relevante problemstillinger i branchen og får en opdateret nuanceret viden om, hvordan du skal håndtere og arbejde med personskadesager.

Du får desuden råd om, hvordan du kan 'trække en streg i sandet', fx med hensyn til omfanget af adgangen til at se egne data. Derudover vil vi gennemgå de seneste afgørelser fra Datatilsynet og sætte dem i spil med hverdagskonteksten.

Når dagen er slut vil du således være helt opdateret på, hvordan du skal håndtere sager med oplysninger, der er reguleret af forordningen og den dertil hørende danske lovgivning.

 

Målgruppe

Seminaret er en hjælp til alle i forsikringsbranchen, der beskæftiger sig med håndtering af persondata samt advokater og øvrige rådgivere i branchen, der på et praktisk plan yder vejledning på området.

 

Dagens indlægsholdere og ressourcepersoner

Du møder de to specialister og advokater, Pia Kirstine Voldmester og Christina Neugebauer, som dagligt arbejder med problemstillingerne omkring håndtering af persondata på forsikringsområdet. De vil derfor bidrage med viden, overblik, erfaringer og holdninger til de mange spørgsmål, som GDPR rejser i hverdagen.

*Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1412 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

09.00 - 09.30
Registrering og morgenkaffe

09.30 - 09.40
Velkomst

Kurt Christensen – Forsikringsakademiet

09.40 - 10.00
Banen kridtes op: Introduktion og præsentation af dagens program

Advokat, partner Pia Kirstine Voldmester – Bruun & Hjejle

10.00 - 10.45
Reglerne i FIL (Lov om finansiel virksomhed) kapitel 9

 • Grundreglen § 117
 • Særreglerne i § 117 A til § 122
 • Samtykke § 123
 • Samspillet med GDPR-reglerne

Advokat, partner Pia Kirstine Voldmester – Bruun & Hjejle

 

10.45 - 11.00
Kaffepause

 

11.00 - 12.30
GDPR i hverdagen

 • ”Hvad er hvad”? – almindelige versus følsomme oplysninger og cpr.nr.
 • Behandling af oplysninger
 • Videregivelse
 • Særligt om samtykke og dets rækkevidde samt tidsbegrænsning – hvad gør selskabet, når samtykket er udløbet?
 • De seneste afgørelser på området.

Advokat, partner Pia Kirstine Voldmester – Bruun & Hjejle

12.30 - 13.30
Frokost

13.30 - 15.00
Konkrete problemstillinger

 • JØP – sagen - Skal vi udlevere egne notater og tanker om sagen, advokatens og / eller f.eks. lægekonsulentens vurdering?
 • Er der notater m.m. vi må tilbageholde?
 • Må vi sakse og renskrive?
 • Skal vi oplyse lægekonsulentens identitet?
 • Hvornår skal der underrettes om observation og hvad skal den undersøgte have at vide?
 • Hvor langt må vi gå når vi får viden?
  a) Hvordan håndterer vi at en og samme person behandler f.eks. en ansvarsskade og ulykkessagen?
  b) Hvordan håndterer vi tilfældig viden (appelsinen i turbanen) – må vi ”udnytte” den viden?

Problemstillingerne debatteres og besvares i plenum.

Advokat, partner Pia Kirstine Voldmester – Bruun & Hjejle
Advokat, partner Christina Neugebauer – Neugebauer Clan

 

15.00 - 15.15
Kaffepause

 

15.15 - 16.00
Afrunding og fremtidsperspektiv

 • Opsamling på den praktiske anvendelse af reglerne
 • Reglernes fremtid?
 • Debat mellem deltagerne og oplægsholderne

Advokat, partner Pia Kirstine Voldmester – Bruun & Hjejle
Advokat, partner Christina Neugebauer – Neugebauer Clan

 

16.00
Afslutning. Nyd en let forfriskning fra Rungstedgaards køkken

____________________

Du møder

Du møder

Advokat, partner Pia Kirstine Voldmester – Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab

Advokat, partner Christina Neugebauer – Neugebauer Clan Advokater

____________________

Pris

Pris

Aktionærpris: 4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880 kr. ekskl. moms

Holdnummer

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Gå til indkøbskurven...