BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Håndtering af regressager ved bygnings- og løsøreskader

11-03-2021

På denne temadag får du indblik i nogle af de vanskelige spørgsmål, der nemt opstår i håndteringen af regres ved skader omfattet af bygnings- og løsøreforsikringer.

S4.75-21.10-0

Håndtering af regressager giver ofte store udfordringer.

Vi har derfor udvalgt nogle områder, hvor der især kan opstå vanskelige problemstillinger af såvel juridisk som praktisk karakter.

I løbet af temadagen belyser vi faldgruber, udfordringer og muligheder på disse områder:

 • Krav mod det offentlige – herunder forsyningsselskaber
 • Dobbeltforsikring
 • Regres ved rejsegods
 • Grov uagtsomhed

SÅDAN FORLØBER DAGEN
Temadagens målsætning er at skabe et forum for diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau.

Det sker på baggrund af oplæg om konkrete, væsentlige problemstillinger og retspraksis.

Programmet gennemføres som en kombination af indlæg og cases, hvor deltagerne får mulighed for at tage stilling til konkrete problemstillinger og diskutere mulige løsningsforslag.

Temadagen er et fagligt input, der henvender sig til alle, som arbejder i et forsikringsselskab, samt til advokater og øvrige rådgivere, som på et praktisk plan yder vejledning på området.

PROGRAMMET ER ISÆR RELEVANT FOR:

 • Erfarne sagsbehandlere og specialister i forsikringsselskaber
 • Ledere i forsikringsselskaber
 • Underwritere
 • Forsikringsmæglere
 • Advokater og advokatfuldmægtige*
 • Risikokoordinatorer

___________________

Program

Kl. 08.30

Registrering og kaffe

Kl. 09.00

Velkomst og introduktion af dagens program

Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Advokat Klaus Rasmussen – Alm. Brand Forsikring

Kl. 09.15

Krav mod det offentlige – herunder forsyningsselskaber

 • De typiske krav mod det offentlige
 • Hvilke enheder/selskaber er der tale om?
 • Hvem skal kravet rent juridisk rettes mod?
 • Ansvarsgrundlaget – hvornår er der obektivt ansvar?
 • Den praktiske håndtering af sager mod det offentlige med særligt fokus på forsyningsselskaber

Advokat Kristian Svith – Grosen & Svith Advokater

Kl. 11.00

Kaffepause

Kl. 11.15

Dobbeltforsikring
Hvilke spørgsmål opstår oftest i praksis, og hvorledes skal de håndteres?

Herunder sættes der fokus på:

 • Regres mod byggeskadeforsikringen – hvilke problemstillinger har der vist sig i praksis?
 • Kan der gøres regres fra husforsikringen mod ejerskifteforsikringen?
 • Hvilke problemstilinger opstår ved ejerskifte af bygninger? Hvordan skal de håndteres?

Advokat Klaus Rasmussen – Alm. Brand Forsikring

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.30

Regres ved skade på rejsegods

 • Hvem kan og bør krav rejses mod?
 • Regelgrundlaget
 • Hvordan håndteres sagerne bedst rent praktisk?
 • Kan det betales sig?

Advokat, skadechef Stefan Lehmann – Tryg

Kl. 14.30

Kaffepause

Kl. 14.45

Grov uagtsomhed

 • De forskellige regler om grov uagtsomhed
 • Er begrebet ens i alle sammenhænge?
 • Praksis om grov uagtsomhed – herunder nyeste praksis
 • Hvad skal bevises i sager vedrørende grov uagtsomhed?
 • Hvordan bør sagerne håndteres?

Advokat Michael Wiisbye – Nielsen Nørager

Kl. 16.30

Afslutning – Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

___________________

Du møder

Du møder

Kristian Svith,advokat – Grosen & Svith Advokater

Klaus Rasmussen, advokat – Alm. Brand Forsikring

Stefan Gade Lehmann, advokat, skadechef – Tryg

Michael S. Wiisbye, advokat – Nielsen Nørager

___________________

Pris

Pris

Forsikringsakademiets aktionærer
4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige
4.880 kr. ekskl. moms

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...