BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Hvidvask i pensionsbranchen - fokus på ny lovgivning

10-12-2019

Fredag 10. januar 2020 træder nye hvidvaskregler i kraft, som skal styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet. Deltag i seminaret og bliv klogere på hvidvaskbekæmpelse i forsikring- og pensionsbrancen og indholdet i den nye lovgivning.

S4.63-19.50

På dette seminar får du et praktisk overblik over de kommende regler og deres formål - og et bud på hvordan reglerne kan implementeres i praksis.

Derudover får du indsigt i, hvordan de nye regler kan påvirke pensionsbranchen, og vi kigger os bagom det hele og taler om intentionerne bag de politiske aftaler.

Ramme for dagens program:

 • Det politiske ønske om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet
 • Finans Danmark – Task Force Hvidvask – formål og opgaver
 • Hvidvaskbekæmpelse i pensionsbranchen
  - Finanstilsynets vinkel
  - Forsikring & Pensions vinkel
 • Indholdet i den nye lovgivning – hvori består ændringerne?
 • Hvordan kan pensionsselskaberne implementere ændringerne i praksis?
 • Kan vi forvente at få hjælp fra ny teknologi, IT eller andet til bekæmpelse af hvidvask

Indlægsholderne og ressourcepersonerne på dette seminar er eksperter og praktikere, som gennem deres daglige arbejde er involverede i processen og problemstillingerne omkring forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. De vil bidrage med viden, overblik, erfaringer og holdninger til dette højaktuelle emne.

Tovholder og ordstyrer
Advokat, Hvidvaskansvarlig og Databeskyttelsesrådgiver, Gitte Danelund - Velliv

Seminaret henvender sig til:

 • Forretningsansvarlige og ledere i liv- og pensionsbranchen
 • Hvidvaskansvarlige og medarbejdere der til daglig arbejder med området
 • Compliance medarbejdere
 • Medarbejdere i intern revision
 • *Advokater og jurister i liv- og pensionsselskaberne
 • Specialister og sagsbehandlere i liv- og pensionsselskaberne

Seminaret er en hjælp og inspiration til alle, der beskæftiger sig med håndtering af forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i liv- og pensionssektoren samt advokater og øvrige rådgivere, der på et praktisk plan yder vejledning på området.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminarer opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

09:00
Registrering og kaffe

09:30
Velkomst og præsentation af dagens program

Advokat, Hvidvaskansvarlig og Databeskyttelsesrådgiver Gitte Danelund – Velliv

09:40
Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet

 • Den politiske aftale fra marts 2019
 • Formål
 • Indhold

Rasmus Jarlov – Det Konservative Folkeparti og tidligere erhvervsminister

10:10
Finans Danmark – Task force Hvidvask

 • Baggrund og formål for Task Forcen
 • Task Forcens anbefalinger
 • Tiden efter Task Forcen

Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen – Finans Danmark

10:45
Kaffepause

11:00
Status på hvidvaskbekæmpelsen i pensionsbranchen set fra Finanstilsynets vinkel

 • Generelt om implementeringen af 5. hvidvaskdirektiv og andre lovgivningstiltag.
 • Risikobilledet for pensionssektoren i henhold til den nationale risikovurdering og af FATF.
 • Hvad skal pensionssektoren være opmærksom på i forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering?
 • Finanstilsynet – fremtidige inspektioner.

Specialkonsulent Linda Riber Olesen - Kontoret for forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering – Finanstilsynet

11:45
Forsikring & Pension – Branchens synspunkter

 • Pensionssektorens rolle i bekæmpelsen af hvidvask
 • Dilemmaer og forhindringer
 • Fremtidens hvidvaskbekæmpelse

Vicedirektør, cand.jur. Thomas Brenøe – Forsikring & Pension

12:15
Frokost

13:15
Ny lovgivning og ændringer

 • Indhold og konsekvenserne af seneste ændringer til hvidvaskloven
 • Hvad byder fremtiden på?

Senior Manager Mette Slotved Thomsen – EY Danmark

14:00
Hvad betyder ændringerne i praksis

 • Kompetencekrav og opmærksomhed hos ledelsen
 • Risikovurdering og gennemgang af behov for ændring af processer
 • Uddannelse og kommunikation

Advokat, Hvidvaskansvarlig og Databeskyttelsesrådgiver Gitte Danelund – Velliv

14:45
Kaffepause

15:00
Hvidvask og AI
Muligheder og udfordringer ved at anvende teknologi og kunstig intelligens til hvidvaskbekæmpelse

Vi udfordrer to store aktører på området i en paneldebat

Managing Director Lars Bay Nielsen – Accenture
Partner | DC Industry Solutions Jacob Tovborg-Jensen – Deloitte Consulting
Director Rasmus Grejs Beyer – Deloitte Forensic

Debatten faciliteres af ordstyrer Per S. Poulsen

15:50
Opsamling på dagen

16:00
Afslutning
Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning

____________________

Du møder

Du møder
 • Rasmus Jarlov – Det Konservative Folkeparti og tidligere erhvervsminister
 • Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør – Finans Danmark
 • Linda Riber Olesen, specialkonsulent – Kontoret for forebyggelse af Hvidvask
  og Terrorfinansiering, Finanstilsynet
 • Thomas Brenøe, vicedirektør, cand.jur. – Forsikring & Pension
 • Mette Slotved Thomsen, Senior Manager – EY Danmark
 • Gitte Danelund, Advokat, Hvidvaskansvarlig og Databeskyttelsesrådgiver – Velliv
 • Lars Bay Nielsen, Managing Director – Accenture
 • Jacob Tovborg-Jensen, Partner | DC Industry Solutions – Deloitte Consulting
 • Rasmus Grejs Beyer, Director – Deloitte Forensic

____________________

Pris

Pris

Forsikringsakademiets aktionærer: 4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige:
4.880 kr. ekskl. moms

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...