BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Hvidvask og terrorfinansiering i praksis

Hvidvask og terrorfinansiering i praksis

18-09-2018

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i liv- og pensionsbranchen

Det nu ca. et år siden den nye hvidvasklov trådte i kraft. Den nye lov bevirkede bl.a. skærpede krav til liv- og pensionsselskaber bl.a. i forhold til risikovurdering, den løbende risikostyring og nye kundekendskabsprocedurer i forhold til politisk eksponerede personer (PEP).

I månederne efter lovens ikrafttræden er der kommet nye vejledninger, der præciserer kravene til pensionsselskabernes praktiske håndtering af de processer, der skal medvirke til forebyggelsen af liv- og pensionsforsikringer som midler til hvidvask og terrorfinansiering.

Seminarets målsætning er at skabe et opdateret overblik over reglerne i loven og indholdet i de nye vejledninger samt give bud på den praktiske problemløsning og håndtering.

Seminarets indlægsholdere og ressourcepersoner er eksperter og praktikere, som gennem deres daglige arbejde er involveret i processen og problemstillingerne omkring forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.
De vil bidrage med viden, overblik, erfaringer og holdninger til dette højaktuelle emne.

Seminaret er målrettet dig
- der er beskæftiget med håndtering af forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i liv- og pensionssektoren. Seminaret er tænkt som en inspiration og hjælp, bl.a. til:

 • Hvidvaskansvarlige i liv- og pensionsselskaberne
 • Medarbejdere, der supporterer processer til forebyggelse af hvidvask
 • Medarbejdere, der supporterer frontmedarbejderne i forhold til efterlevelse af hvidvaskreglerne
 • Compliance-ansvarlige
 • *Advokater og jurister i liv- og pensionsselskaberne
 • Specialister og sagsbehandlere i liv- og pensionsselskaberne
 • Ledere i liv- og pensionsselskaberne.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1412 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

Sådan er dagen bygget op
Programmet gennemføres som en kombination af indlæg om udvalgte problemstillinger i den samlede vejledning og hvordan vi bruger dem, samt indlæg fra myndighedspersoner, der fortæller om de kriminalitetsmønstre, som rummer risiko for hvidvask – herunder hvad Finanstilsynet kigger efter, når de kommer på inspektion i et pensionsselskab.

Du får mulighed for at stille spørgsmål, og der vil være anledning til dialog med foredragsholderne og de øvrige deltagere på seminaret.

_______________________

Program

08.30-09.00
Registrering og morgenkaffe

09.00-09.10
Velkomst og præsentation af dagens program
Underdirektør Per S. Poulsen – Topdanmark Livsforsikring

09.10-10.30
Hvad kigger Finanstilsynet efter når de kommer på hvidvaskinspektion?
Nu kender vi indholdet i den samlede Hvidvaskvejledning fra Finanstilsynet:

Den indeholder bl.a. vejledning om selskabernes håndtering af PEP’erne, praksis om kundekendskabsprocedurer, risikovurdering og risikostyring.

Generelt betragtes liv- og pensionsforsikring som et område med lav risiko for at blive brugt til finansiering af terror og hvidvask, men det fritager på ingen måde selskaberne fra at efterleve de omfattende regelsæt, der udspringer af lovgivningen til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Men hvordan foregår Finanstilsynets inspektioner på hvidvaskområdet i et liv- og pensionsselskab, og hvad lægger Finanstilsynet vægt på med udgangspunkt i lovgivningen og vejledningerne, at selskaberne i særlig grad har fokus på i forhold til efterlevelse af lovgivningen?

Kontorchef, cand. polit. Stig Nielsen – Kontoret for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, Finanstilsynet

10.30-10.50
Kaffepause

10.50-11.45
Den samlede vejledning hvordan bruger vi dem i selskaberne?
PEP- vejledningen – hvordan omsætter vi den til praksis?

 • Dansk PEP (Politically Exposed Person)
 • International PEP
 • Pålidelige kilder
 • PEP-screening i praksis.

Praksis – kundekendskabsprocedurer: Hvornår er nok nok?

 • Pålidelige kilder
 • Særlige problemstillinger
 • Selskaber – reelle ejere.

Praksis – Risikovurdering – Risikostyring

 • Risikobaseret tilgang
 • Løbende overvågning
 • Mistanke
 • Tilbageholdelse af udbetaling og indberetning til SØIK
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Håndtering af øget risiko
 • Skriftlige procedurer
 • Dokumentation.

Manager Mette S. Thomsen – EY
Financial Crime Manager Gitte Danelund – Nordea Liv og Pension

11.45-12-15
PET – en slutbruger af din hvidvaskunderretning

 • Opdatering af vurdering af terrortruslen mod Danmark
 • Trends inden for terrorfinansiering – med særlig fokus på pensionsbranchen
 • Fremsendelse af en hvidvaskunderretning – det skal give mening
 • Cases.

Specialkonsulent Per Bech – PET

12.15-13.15
Frokost

13.15-13.45
Hvad sker der, når selskaberne indberetter til SØIK?

 • Hvilke overvejelser skal gøres inden indberetning til SØIK?
 • Hvilke informationer indeholder den gode indberetning til SØIK?
 • Konkrete cases fra forespørgsler og indberetninger til SØIK.

Politikommissær Ole Bo Ketelsen, Head of FIU (Hvidvasksekretariatet) – SØIK

13.45-14.45
Er skattesnyd og hvidvask to sider af samme sag?

 • Hvilken rolle spiller SKAT i forhold til bekæmpelse af Hvidvask?
 • Er der særlige opmærksomhedspunkter, som pensionsselskaberne skal være opmærksomme på når, der spørges ind til midlernes oprindelse?
 • Konkrete cases og erfaringer fra sager om unddragelse af beskatning.

Funktionsleder Morten Mørch Sørensen – Særlig Kontrol/Skattesvig– Skattestyrelsen

14.45-15.05
Kaffepause

15.05-15.55
Paneldiskussion om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
Dagens program rundes af med mulighed for at stille spørgsmål og lytte til et panel af eksperter med deltagelse fra:
Finanstilsynet, SØIK, PET, SKAT.

15.55-16.00
Opsamling på dagens program
Underdirektør Per S. Poulsen – Topdanmark Livsforsikring

16.00
Afslutning – Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

_______________________

Du møder

Du møder

Ordstyrer og tovholder på dagens program
Underdirektør Per S. Poulsen – Topdanmark Livsforsikring

Foredragsholdere og ressourcepersoner:

 • Kontorchef, cand. polit. Stig Nielsen – Finanstilsynet
 • Financial Crime Manager Gitte Danelund – Nordea Liv og Pension
 • Manager Mette S. Thomsen – EY
 • Specialkonsulent Per Bech - PET
 • Politikommissær Ole Bo Ketelsen, Head of FIU (Hvidvasksekretariatet) – SØIK
 • Funktionsleder Morten Mørch Sørensen – Særlig Kontrol/Skattesvig– Skattestyrelsen

_______________________

Pris

Pris

Aktionærfordel: 4.350,- kr. ekskl. moms
Øvrige: 4.880,- kr. ekskl. moms

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Holdnummmer S4.44-18.38-0

Tags

HashtagEfteruddannelse
HashtagSeminar

Gå til indkøbskurv...