ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
IT-outsourcing i forsikringsbranchen

IT-outsourcing i forsikringsbranchen

03-02-2022

Kravene til IT-outsourcing er blevet skærpet mærkbart igennem de seneste år. Få overblik og en praktisk tilgang på dette seminar med stærke profiler fra branchen. Torsdag 3. februar kl. 8.30 - 16.

S4.83-21.34-0

I forsikringsbranchen har outsourcing længe været anvendt, og fra 1. januar 2016 fik kravene i Solvens II virkning.

 

Så hvad er nyt?

 

Ifølge ordlyden var både bank og forsikring indtil sommeren 2020 omfattet af outsourcing-bekendtgørelsen fra 2010.

Sidste år blev den ændret og omfatter nu ikke længere forsikring, der er reguleret direkte af forordningen - suppleret af en vejledning fra EIOPA om outsourcing til cloud, der fik virkning 1. januar 2021.

 

Men hvad betyder det i den daglige praksis?

 

  • Er kravene helt nye?
  • Er vurderingen skærpet?
  • Og hvorfor overhovedet ændre noget?

 

Det er nogle af de spørgsmål, vi behandler på dette seminar, hvor vi også kigger mere generelt på branchens digitale omstilling.

For hvad betyder det øgede forretningsmæssige fokus på outsourcing til Cloud?

Og hvordan påvirker det risikovurderingen, når vi tager flere og flere nye digitale løsninger i brug?

I løbet af dagen får du dybere indsigt i indholdet af outsourcing-reglerne, og hvordan de spiller sammen med databeskyttelsesreglerne.

 

Det lægger os på sinde at få afmystificeret nogle af de herskende myter om IT-risici.

Derfor vil vi have fokus på den operationelle tilgang til området og give et konkret bud på, hvordan reglerne kan implementeres i praksis.

Det vil sige, hvordan du skaber en overskuelig og anvendelig ramme for stillingtagen til IT-outsourcing, løbende opfølgning og håndtering af exit.

 

Seminarets indlægsholdere og ressourcepersoner er eksperter og praktikere på området.

Gennem deres daglige arbejde er de alle sammen involveret i processen og problemstillingerne omkring strategiske IT-overvejelser, indgåelse af IT-kontrakter, databeskyttelse, risikostyring og intern governance.

Du vil derfor kunne trække på deres viden, overblik, erfaringer og holdninger til dette højaktuelle emne.

    Gå til kurven...