BurgerCloseSearchCart

Hvad leder du efter?

Search
Jordforurening - Aktuelle erstatnings- og forsikringsspørgsmål

Jordforurening - Aktuelle erstatnings- og forsikringsspørgsmål

16-05-2018

Sager om jordforurening giver til stadighed anledning til tvister mellem borgere og myndigheder - og borgere og forsikringsselskaber. Vær med, når vi gennemgår aktuelle emner på området og konkrete højesteretsdomme afsagt i 2017

En række nyere domme fra 2017 har givet en vis afklaring på de tvister, der opstår i forbindelse med erstatning ved jordforurening. Samtidig har de sat fokus på behovet for, at virksomheder forsikrer sig mod ansvaret.

To af dommene knytter sig til miljøerstatningsloven fra 1994, der har erstatnings- og forsikringsretlig betydning også uden for jordforureningsområdet. Det er de to første højesteretsdomme vedrørende denne lov.

Andre emner på programmet er:

 • de særlige problemer med afgrænsning af den offentlige indsats over for skadevolders ansvar i forbindelse med brand/ulykke.
 • oversigt over aktuelle forsikringsmuligheder på området

Indholdet på dagen er målrettet dig
- der arbejder med rådgivning af virksomheder og offentlige myndigheder i spørgsmål om jordforurening. Det kan være som sagsbehandler, specialist, leder, bygningskonsulent, håndværkstaksator eller underwriter i et forsikringsselskab. Du kan også være risikokoordinatorer eller forsikringsansvarlig i kommunerne, advokat og advokatfuldmægtig*, Risk manager, entreprenører og bygherre.

Sådan er dagen bygget op
Dagens program bliver gennemført som en række oplæg, der danner grundlag for drøftelser af de behandlede problemstillinger.

Der er tid og plads til diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau på baggrund af de planlagte oplæg om konkrete væsentlige problemstillinger og retspraksis.

Dit udbytte
Du går hjem fagligt input, du kan bruge i din rådgivning og sagsbehandling af spørgsmål om jordforurening.

* Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

09.30 - 9.45
Velkomst og introduktion af dagens program
Kurt Christensen – Forsikringsakademiet

09.45 - 10.45
Det juridiske udgangspunkt
Advokat, partner Niels Vase – HjulmandKaptain

 • Ansvarsreglerne, herunder sammenhængen mellem offentligretligt ansvar og privatretligt ansvar
 • Forsikringsdækningen

10.45 - 11.00
Kaffepause

11.00 - 11.45
Afværgeindsats ved brand/ulykke - en praktisk synsvinkel
Civilingeniør, kontorleder Lars Mortensen – Dansk Miljørådgivning

 • Skadefrekvens og skadetyper
 • Eksempler på kosteffektive indsatser
 • Skader med akut indsats og en frivillig indsats
 • Opmærksomhedspunkter – praktisk skadeshåndtering

11.45 - 12.30
Miljøforsikringer - et overblik
Environmental Risks and Custom Industry Solutions Manager, Nordic Iben Dinsen – Chubb

 • Hvorfor har virksomheden behov for en miljøforsikring?
 • Hvad tilbyder markedet pt. af løsninger?
 • Skadeeksempler

12.30 - 13.30
Frokost

13.30 - 14.15
Højesterets dom af 12. januar 2017 angående afgrænsningen mellem den offentlige afværgeindsats og skadevolders ansvar efter miljøerstatningsloven
Advokat, partner Mads Kobberø – Codex Advokater

 • Miljøerstatningsloven pålægger visse virksomhedstyper et objektivt ansvar for skader/tab, der påføres andre, og som relaterer sig til miljøområdet. Dommen tager blandt andet stilling til, om det også gælder i en situation, hvor skadesårsagen er en brand, som virksomheden eventuelt er uden skyld i.
 • Desuden tager dommen stilling til spørgsmålet om, hvilken betydning det har for virksomhedens erstatningsansvar efter miljøerstatningsloven, at den indsats, der kræves erstatning for, kan henføres til beredskabsloven.

14.15 - 15.15
Højesterets dom af 17. maj 2017 (Fjerritslev Fjernvarmeværk mod Jammerbugt Forsyning) angående miljøerstatningsloven
Advokat, partner Mads Kobberø – Codex Advokater

 • Miljøerstatningsloven omfatter primært det, som man kan kalde miljøuheld. Dommen tager stilling til, om miljøerstatningsloven også kan udstrækkes til at omfatte situationer, der mere har karakter af en stor udledning end et egentligt uheld.
 • Dommen tager også stilling til, hvorvidt der i øvrigt er begrænsninger i ansvaret for de virksomheder, der er omfattet af miljøerstatningsloven.

15.15 - 15.30
Kaffepause

15.30 - 16.00
Højesterets dom af 16. januar 2017 angående forældelse af regreskrav. Forældelse. Fristens begyndelsestidspunkt
Advokat, partner Niels Vase – HjulmandKaptain

 • Afbrydelse af fristen
 • Regreskrav, Højesterets dom af 16. januar 2017

16.00 - 16.15
Opsamling på dagens program
Advokat, partner Niels Vase – HjulmandKaptain

16.15
Afslutning

Du har efterfølgende mulighed for at netværke med de øvrige deltagere og indlægsholdere - Forsikringsakademiet byder på en forfriskning

___________________

Du møder

Du møder

Niels Vase - Advokat, partner – HjulmandKaptain

Lars Mortensen - Civilingeniør, kontorleder – Dansk Miljørådgivning

Iben Dinsen - Environmental Risks and Custom Industry Solutions Manager Nordic - Chubb

Mads Kobberø - Advokat, partner – Codex Advokater

Pris

Pris

Aktionærpris: seminar inkl. forplejning 4.350,- kr. ekskl. moms

Øvrige: seminar inkl. forplejning 4.880,- kr. ekskl. moms.

Du modtager en faktura efter din tilmelding

Oplys holdnummer S4.34-18.20-0

Tags

HashtagSeminar

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
Gå til indkøbskurv...
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af Cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse. Ok