BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Liv og Pension 2020

08-10-2020

Tag med, når hele pensionsbranchen mødes til det årlige Liv og Pensionsseminar på Forsikringsakademiet med fokus på topaktuelle emner.

S4.68-20.41-0

Seminaret giver dig nuanceret indsigt i nye tiltag og udvalgte udfordringer på området, og du bliver opdateret på de aktuelle lovændringer, udfordringer og problemstillinger.

Hvor er vi nu, og hvad vi kan forvente i fremtiden? Vi tager en pejling på, hvad bl.a. Skatteministeriet mener får betydning for liv- og pensionsområdet i løbet af foråret.

Har du et emne, som skal med i programmet?
Du kan få indflydelse på, hvilke problemstillinger, vi skal belyse og debatere på dagen. Har du derfor emner, du ønsker behandlet, så send en kort beskrivelse af problemstillingerne til Kurt Christensen – kch@foak.dk, så vil vi forsøge at få det indarbejdet i dagens program.

Du kan allerede nu se de første konkrete udvalgte emner bl.a.:

 • L 25 – Lovforslag om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven
 • DAC 6 – indberetning af skatteoptimering på tværs af landegrænser
 • Folkepensionsalderen stiger – hvad betyder det for pensionsordninger?
 • Indberetning, løst og fast
 • Nyt og nørdet – Her belyser vi udvalgte, aktuelle problemstillinger og udfordringer
 • Skatteministeriet gør status og ”kigger i krystalkuglen”

Programmet bliver løbende opdateret - så du har sikkerhed for at vi kommer omkring alle relevante lovændringer og tiltag, som bliver politisk besluttet i løbet af foråret.

Indholdet bliver præsenteret som indlæg, debat og erfaringsudveksling. Du bliver sammen med de øvrige deltagere en del et professionelt forum, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling inspiration til nytænkning.

____________________

Program

09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

09.30 - 09.40
Velkomst og introduktion til dagens program

Kurt Cristensen - Forsikringsakademiet

09.40 - 10.00
L 25

 • Fleksibilitet for rettelser af indbetalinger i indeværende kalenderår
 • Beløbsgrænser for diskvalificerende udbetalinger
 • Skift af pensionsleverandør på arvede ordninger

Skatterådgiver René Jensen - Danica Pension / Danske Bank

10.00 - 10.45
DAC6 – skatteoptimering på tværs af landegrænser

 • Beskrivelse – light
 • Indberetning
 • Hvad betyder det for pensionsordninger?

Skattechef Frank Larsen - Nykredit

10.45 . 11.00
Kaffepause

11.00 - 12.00
Folkepensionsalderen stiger – hvad betyder det for pensionsordninger?

 • Skal pensionsordninger med aftalt udbetalingstidspunkt 63 eller 65 år rettes?
  • ✔ Pensionsinfo
  • ✔ Information til kunden
 • Et år mere med den høje procent for ekstra pensionsfradrag
 • Et år mere med indbetalingsmulighed for det høje beløb på aldersopsparing
 • Et år mere med diskvalificeringsperiode.

Indberetning, løst og fast

 • Indtægtsarter
  • Ekstra pensionsfradrag
  • Diskvalificerende udbetalinger
 • PBL’s prioriteringsregel m.m.

Pensionsbeskatningschef Lars Ryder Pedersen - Liv Compliance, Topdanmark Livsforsikring

12.00 - 13.15
Frokost

13.15 - 14.00
Nyt og nørdet

 • Bortseelsesret på firmaordninger fra forfaldstidspunkt til betalingstidspunkt
 • Status på § 41 og § 41 A overførsler af ordninger med 0 kr. eller negativt beløb.
 • Negativ rente
 • Negativ kontantkonto
  • Opsparingsperiode
  • ✔ Udbetalingsperiode
 • Forældrekøb i Virksomhedsordningen (VSO)
 • Konkurrencerådets rapport om konkurrencen på pensionsmarkedet
  • Livsvarig rateopsparing med fradragsmuligheder som på livsvarige livrenter
 • Behandling af eventuelle indkomne spørgsmål fra deltagerne

Skatterådgiver René Jensen - Danica Pension / Danske Bank
Skattechef Frank Larsen - Nykredit

14.00 - 14.45
Skatteministeriet – sidste nyt, og hvad bringer fremtiden?

 • Større fleksibilitet for rettelser
  • Fortrydelsesfrist
 • LIFO princippet i PBL
 • Tanker om fremtiden
 • Behandling af eventuelle indkomne spørgsmål til Skatteministeriet

Chefkonsulent Anders Nielsen - Skatteministeriet

14.45 - 15.00
Kaffepause

15.00 - 16.00
Skatteministeriet – sidste nyt, og hvad bringer fremtiden? – fortsat

Chefkonsulent Anders Nielsen - Skatteministeriet

16.00
Her kan du nyde en let forfriskning fra Rungstedgaards køkken

____________________

Du møder

Du møder

Anders Nielsen, chefkonsulent – Skatteministeriet

Lars Ryder Pedersen, pensionsbeskatningschef – Liv Compliance, Topdanmark Livsforsikring

René Jensen, skatterådgiver – Danica Pension/Danske Bank

Frank Larsen, skattechef – Nykredit

____________________

Pris

Pris

Forsikringsakademiets aktionærer
4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige
4.880 kr. ekskl. moms

Gå til indkøbskurven...