BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Personskadehåndbogen III

Personskadehåndbogen III

05-09-2018

Historiske, aktuelle og fremtidige battlegrounds på personskadeområdet
– hør hvad eksperterne har at sige på spændende seminar 5. september 2018 kl. 10.00-16.00

Den nye udgave af personskadehåndbogen beskriver og sætter fokus på den historiske udvikling og giver en status på de aktuelle udfordringer som opstår mellem skadevolder og skadelidte.

Erstatningsansvarsloven fra 1984 gennemgik et servicetjek, der førte til væsentlige ændringer pr. 1. juli 2002.
Der er de seneste år afsagt et meget stort antal landsrets- og Højesterets domme af væsentlig betydning for udmåling af erstatning for personskade. Der er dog stadig en del gråzoner, som er uafklarede, og som kommer til at danne grundlag for fremtidens kampzone mellem skadelidte og skadevolder, herunder advokater og forsikringsselskaber.

Med udgangspunkt i udvalgte områder i Personskadehåndbogen lll har vi inviteret bogens forfattere samt advokater, som til daglige repræsenterer skadelidte, til en gennemgang og debat af de områder, som giver anledning til tvister her og nu – men også til at give et bud på, hvad vi kan forvente vil blive fremtidens udfordringer.

Herudover sætter vi fokus på, hvordan vi håndterer skader, hvor udlændinge kommer til skade i Danmark samt situationer, hvor danskere kommer til skade (i danske køretøjer) i udlandet.

Seminarets målsætning er at gennemgå udviklingen de seneste 16 år for derigennem at skabe et indgående overblik over, hvor vi står i dag, når vi skal opgøre en personskade, inklusivt de skader der er omfattet af ASL g KEL.

Indholdet er målrettet dig
Seminaret er derfor tænkt som ikke alene et fagligt, men også praktisk input, der henvender sig til alle i forsikringsselskaber, kommuner, fagforbund samt advokater og øvrige rådgivere, der beskæftiger sig med personskadesager.

Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

Sådan er dagen bygget op
Dagen er bygget op over en række faglige indlæg, som belyser de praktiske udfordringer på EAL-området. Du får her mulighed for stille spørgsmål og debattere med eksperterne.

___________________

Program

09.30-10.00
Registrering og kaffe

10.00-10.10
Velkomst og introduktion af dagens program
Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Uddannelseskonsulent Michael Lindberg - Forsikringsakademiet

10.10-10.40
Historien og processen omkring Personskadehåndbogen lll
Kort gennemgang af tanker bag, baggrunden for og tilblivelsen af bogen

Advokat Christina Neugebauer – JensenNeugebauer Advokater
Advokat Nicolai Clan – JensenNeugebauer Advokater
Uddannelseskonsulent Michael Lindberg - Forsikringsakademiet

10.40-11.40
EAL §§ 1 og 1 a

 • § 1 - Hvad erstatter vi ikke?
 • § 1 - Har bestemmelse udviklingspoteniale eller?
 • Kan vi / skal vi lade os inspirere af norsk praksis på området?

Advokat Karsten Høj – Elmer Advokater
Advokat Nicolai Clan – JensenNeugebauer Advokater

11.40-12.00
Kaffepause

12.00-12.45
Skader sket i udlandet med dansk skadelidt, og skader sket i Danmark med udenlandsk statsborger som skadelidt

 • Hvilke regler gælder, når udlændinge kommer til skade i Danmark (dansk skadevolder)?
 • Hvilke regler gælder, når danskere som førere eller passagerer i danske biler kommer til skade i udlandet ved eneuheld?
 • Hvilke regler gælder, når danskere som førere eller passagerer i danske biler kommer til skade i udlandet ved uheld, hvor der er en ansvarlig udenlandsk modpart?

Advokat Nicolai Clan – JensenNeugebauer Advokater

12.45-13.45
Frokost

13.45-15.00
EAL §§ 2 og 5

 • Tabets størrelse (ferie, FS-ydelser)
 • Periodisering / forfaldstidspunkt
 • Hvornår er der grundlag for skøn – pension / død; hvad gør vi?
 • Straffen for det ”forkerte” skøn – og sager/vurderinger, som ”bliver i skuffen”
 • 16.6.2011-ændringen
 • Hvad kan fratrækkes ved opgørelse af TA?

Advokat Karsten Høj – Elmer Advokater
Advokat Christina Neugebauer – JensenNeugebauer Advokater

15.00-15.15
Kaffepause

15.15-16.00
Differencekrav, SKAT, KEL og det løse

 • EAL § 26 a
 • Hvordan er samspillet mellem ASL og EAL?
 • Hvordan er det nu lige med SKAT af ASL-ydelser?
 • Hvordan er samspillet mellem KEL og EAL?

Advokat Christina Neugebauer – JensenNeugebauer Advokater

16.00
Opsamling og afslutning

Uddannelseskonsulent Michael Lindberg – Forsikringsakademiet
Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning

___________________

Vil du have bogen allerede nu?

Vil du have bogen allerede nu?

Personskadehåndbogen III er på hylderne i vores Boghandel.

Køb den her

___________________

Du møder

Du møder

Ordstyrer og tovholder på dagens program
Uddannelseskonsulent Michael Lindberg – Forsikringsakademiet

Ressourcepersoner og undervisere

 • Uddannelseskonsulent Michael Lindberg – Forsikringsakademiet
 • Advokat Christina Neugebauer – JensenNeugebauer Advokater
 • Advokat Nicolai Clan – JensenNeugebauer Advokater
 • Advokat Karsten Høj – Elmer Advokater

___________________

Priser

Priser

Særpris ved deltagelse på seminaret inkl. 1 eksemplar af Personskadehåndbogen lll

Aktionærfordel: 4.350,- kr. ekskl. moms
Øvrige: 4.950,- kr. ekskl. moms

Har du allerede købt bogen, så skriv det til os ved tilmelding, så får du rabatten på den samlede tilmeldingspakke.

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Holdnummmer S4.43-18.36-0

Tags

HashtagSeminar

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
Gå til indkøbskurv...