ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Professionsansvar - aktuelle udfordringer og praksis

Professionsansvar - aktuelle udfordringer og praksis

22-11-2022

Der rejses årligt adskillige krav baseret på et professionsansvar. Advokaterne Laura Kragh og Thomas Dall Jensen fra ARK Advokatpartnerselskab går på denne temadag i dybden med udvalgte aktuelle problemstillinger på området. Det er tirsdag 22. november 2022, kl. 9.30-16.30

S4.95-22.47-0

Temadagen henvender sig til dig, der i praksis vejleder indenfor området 'professionsansvar', fx som forsikringsmedarbejder, advokat eller anden rådgivningsrolle.

I løbet af dagen vil der være god mulighed for diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau ud fra 3 hovedemner:

1) Advokater og revisorers erstatningsansvar og forsikringsafdækninger

Med udgangspunkt i aktuel retspraksis sætter vi fokus på bl.a. ansvarsgrundlag, tab, og årsagsforbindelse og typeeksempler på ansvarssager

2) Den praktiske behandling/håndtering af større sagskomplekser

- i lyset afkrav rejst mod advokater, revisorer og ledelsesmedlemmer.

3) Arkitekt- og ingeniøransvar

Vi gennemgår og diskuterer udvalgte bestemmelser i ABR 18, med fokus på de bestemmelser, der regulerer arkitekter -og ingeniørers erstatningsansvar. Ansvarsgrundlag, tab, og årsagsforbindelse og typeeksempler på ansvar for arkitekter og ingeniører vil blive belyst med udgangspunkt i aktuel rets -og voldgiftspraksis. Herudover tager vi en debat om forældelse og reklamation samt forsikringsdækning.

Laura Kragh og Thomas Dall Jensen tager i løbet af dagen udgangspunkt i aktuelle cases og væsentlige problemstillinger. De vil belyse faldgruber, udfordringer og muligheder – så du gå hjem med ny viden og konkrete løsningsforslag til praksis.

Gå til kurven...