BurgerCloseSearchCart

Hvad leder du efter?

Search
Professionsansvar - Relevant retspraksis og praktisk håndtering af krav

Professionsansvar - Relevant retspraksis og praktisk håndtering af krav

07-06-2018

Hvor godt kender du grundlaget for professionsansvar? Tag med på denne temadag og få dybere indsigt i ansvarsgrundlaget for advokater, revisorer og tekniske rådgivere, fx arkitekter og ingeniører. Der er bl.a. fokus på retspraksis og på sammenspillet mellem god skik og beviskrav

Hvert år bliver der rejst adskillige krav baseret på professionsansvar. På denne temadag koncentrerer vi os om rækkevidden af det ansvarsgrundlag, der påhviler de konkrete rådgivere - og vi belyser håndteringen af kravene og af de større sager, som kan følge af kravene.

På temadagen vil ansvarsgrundlaget for advokater, revisorer og tekniske rådgivere (arkitekter og ingeniører) blive gennemgået med udgangspunkt i retspraksis. I den forbindelse vil blandt andet sammenspillet med god skik og beviskravene i mere generel forstand blive belyst og diskuteret.

Herudover vil den praktiske håndtering af de krav, en rådgiver kan blive mødt med blive belyst. Det omfatter også de sager, hvor der er repræsentation af flere rådgivere. Under dette emne tager vi udgangspunkt i krav omfattet af en projektansvarsforsikring.

Sådan er dagen bygget op
Dagens program bliver gennemført som en kombination af indlæg og cases, hvor du får mulighed for at tage stilling til konkrete problemstillinger og diskutere mulige løsningsforslag

I forlængelse af gennemgangen af ansvarsproblematikkerne får du mulighed for at tage stilling til en konkret problemstilling (case) og diskutere mulige løsningsforslag.

Dit udbytte
Målsætningen er at give dig en indføring i ansvarsgrundlaget for de udvalgte rådgivere, så du samtidig får en forståelse af de problematikker, der kan opstå ved håndtering af større sager eller sager med en flerhed af krav.

Du går hjem med indblik i, hvordan håndteringen af større sager eller sager med en flerhed af krav opleves og bedst tilrettelægges med udgangspunkt i kundens perspektiv.

Indholdet er målrettet dig
- der arbejder som specialist, sagsbehandlere, leder, advokat eller jurist* i et forsikringsselskab. Du kan også være sagsbehandler i en rådgivningsvirksomhed, fx ingeniør, arkitekt eller revisor


* Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

09.00 - 9.30
Registrering og kaffe

09.30 - 9.40
Velkomst og introduktion til dagens program
Kurt Christensen – Forsikringsakademiet

09.40 - 10.30
Ansvarsgrundlaget for advokater

  • Ansvarsgrundlaget - god skik
  • Kan der aftales en nedre grænse i opdraget?

10.30 - 10.45
Kaffepause

10.45 - 11.30
Ansvarsgrundlaget for revisorer

  • Ansvarsgrundlaget - god skik
  • Offentlighedens tillidsrepræsentant contra rådgiver
  • Ansvar i forhold til tredjemand

11.30 - 11.45
Kaffepause

11.45 - 12.30
Arkitekt og ingeniøransvar

  • Ansvarsgrundlaget - god skik
  • Beviskrav

12.30 - 13.30
Frokost

13.30 - 14.30
Case og plenumdiskussion

14.15 - 14.30
Kaffepause

14.30 - 15.15
Projektansvarshåndtering og håndtering af større sager
Advokat Thomas Dall Jensen og advokat Laura Kragh - Kennedys

  • Større sager med en flerhed af krav - håndtering og beviskrav?
  • Repræsentation af en rådgivergruppe

15.15 - 15.30
Kaffepause

15.30 - 16.30
Håndtering af større sager set fra kundens perspektiv
General Counsel, Attorney at Law Niels Skat Rørdam, Ernst & Young P/S

16.30 - 16.45
Debat, opsamling og afslutning
Advokat Thomas Dall Jensen og advokat Laura Kragh - Kennedys

Du har efterfølgende mulighed for at netværke med de øvrige deltagere og indlægsholdere - Forsikringsakademiet byder på en forfriskning

____________________

Du møder

Du møder

Laura Kragh - Advokat, Kennedys

Thomas Dall Jensen - Advokat, Kennedys

Niels Skat Rørdam - General Counsel - Attorney at Law, Ernst & Young P/S

____________________

Pris

Pris

Aktionærfordel: Temadag inkl. forplejning 4.350,- kr. ekskl. moms

Øvrige: Temadag inkl. forplejning 4.880,- kr. ekskl. moms

Du modtager en faktura efter din tilmelding

Oplys holdnummer S4.37-18.23-0

Tags

HashtagSeminar

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
Gå til indkøbskurv...
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af Cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse. Ok