BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Forsikringsakademiet

Professionsansvar

28-08-2019

Hvor godt kender du ansvarsgrundlaget for tekniske rådgivere? Og er du helt opdateret på, hvordan erstatningsretlige tab opgøres? Tag med på vores årlige temadag, og bliv ajourført på bl.a betydningen af ABR 18 og seneste retspraksis på området.

S4.58-19.35-0

Hvert år bliver der rejst adskillige krav baseret på professionsansvar. På denne temadag koncentrerer vi os om rækkevidden af det ansvarsgrundlag, der påhviler de konkrete rådgivere - og vi belyser håndteringen af kravene og af de større sager, som kan følge af kravene.

Vi tager fat i tre overordnede emner:

Ansvarsgrundlaget for arkitekter og ingeniører efter ABR 18
Gennemgang og drøftelser af ændringerne i ABR 18 med fokus på, hvilken betydning ændringerne kan få for ansvarsvurderingen. Vi belyser desuden, hvilken betydning ændringerne kan få for forsikringsdækningen på de løbende ansvarsforsikringer og projektansvarsforsikringer.

Det erstatningsretlige tab i sager om professions- og bestyrelsesansvar
Hvordan opgøres det erstatningsretlige tab? Vi belyser de problemstillinger, der helt generelt opstår ved opgørelse af tabet i professionsansvarssager. Med udgangspunkt i retspraksis gennemgår vi de mere konkrete problemstillinger, som man typisk møder ved vurderingen af, om advokater, revisorer, ejendomsmæglere og arkitekter/ingeniører har forårsaget et tab.

Forældelse i relation til professionsansvar
Vi tager afsæt i den aktuelle og nyere retspraksis på området, for at gennemgå og debattere forældelsesreglerne med fokus på begyndelsestidspunkt, suspension og afbrydelse. Samtidig gennemgår og drøfter vi forældelse af forsikredes krav under en ansvarsforsikring.

Herudover vil der være indlæg, som belyser og giver indsigt i overvejelser ved anmeldelse og behandlingen af en skade fra en forsikringstager perspektiv.

Sådan er dagen bygget op
Temadagens målsætning er at skabe et forum for diskussion og problemløsning på et højt niveau med udgangspunkt i oplæg om seneste retspraksis og de væsentligste problemstillinger.

Dagens program bliver gennemført som en kombination af indlæg og cases. I forlængelse heraf kan du tage stilling til konkrete problemstillinger og diskutere mulige løsningsforslag i dialog med indlægsholderne og de øvrige deltagere.

Hensigten er derfor, at temadagen skal være et fagligt input og en hjælp til alle forsikringsselskaber, advokater og øvrige rådgivere, der på et praktisk plan yder vejledning på området.

Indholdet er målrettet dig
- der er specialist, sagsbehandlere, leder, advokat eller jurist* i et forsikringsselskab. Du kan også være sagsbehandler i en rådgivningsvirksomhed eller på anden vis beskæftige dig med området, fx som ingeniør, jurist, advokat eller advokatfuldmægtig, arkitekt eller revisor.

____________________

* Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

Kl. 09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

Kl. 09.30 - 09.40
Velkomst og introduktion til dagens program

Kurt Christensen – Forsikringsakademiet

Kl. 09.40 - 10.30
Forældelse i relation til professionsansvar

  • Gennemgang og drøftelse af forældelsesreglerne med fokus på begyndelsestidspunkt, suspension og afbrydelse med afsæt i aktuel og nyere retspraksis på området.
  • Gennemgang og drøftelse af forældelse af forsikredes krav under en ansvarsforsikring.

Advokat Laura Kragh - ARK Advokatpartnerselskab, Advokat Thomas Dall Jensen - ARK Advokatpartnerselskab, Advokat Allan Kvist-Kristensen - ARK Advokatpartnerselskab

Kl. 10.30 - 10.45
Kaffepause

Kl. 10.45 - 11.30
Forældelse i relation til professionsansvar (fortsat)

Kl. 11.30 - 11.45
Kaffepause

Kl. 11.45 - 12.30
Det erstatningsretlige tab i sager om professionsansvar og bestyrelsesansvar

  • Hvordan opgøres det erstatningsretlige tab? Vi belyser de problemstillinger der helt generelt opstår ved opgørelse af tabet i professionsansvarssager, og vi gennemgår med udgangspunkt i retspraksis de mere konkrete problemstillinger, som man typisk møder ved vurderingen af, om advokater, revisorer, ejendomsmæglere og arkitekter/ingeniører har forvoldt et tab.

Advokat Laura Kragh - ARK Advokatpartnerselskab, Advokat Thomas Dall Jensen - ARK Advokatpartnerselskab, Advokat Allan Kvist-Kristensen - ARK Advokatpartnerselskab

Kl. 12.30 - 13.30
Frokost

Kl. 13.30 - 14.15
Anmeldelse og skadebehandling set fra forsikringstagers perspektiv

General Counsel, Attorney at Law, Niels Skat Rørdam, Ernst & Young P/S

Kl. 14.15 - 14.30
Kaffepause

Kl. 14.30 - 15.15
Ansvarsgrundlaget for arkitekter og ingeniører efter ABR 18

  • Gennemgang og drøftelser af ændringerne i ABR 18 med fokus på, hvilken betydning ændringerne kan få for ansvarsvurderingen.
  • Herudover belyser vi, hvilken betydning ændringerne kan få for forsikringsdækningen på de løbende ansvarsforsikringer og projektansvarsforsikringer.

Advokat Laura Kragh - ARK Advokatpartnerselskab, Advokat Thomas Dall Jensen - ARK Advokatpartnerselskab, Advokat Allan Kvist-Kristensen - ARK Advokatpartnerselskab

Kl. 15.15 - 15.30
Kaffepause

Kl. 15.30 - 16.30
Ansvarsgrundlaget for arkitekter og ingeniører efter ABR 18 (fortsat)

Kl. 16.30 - 16.45
Debat, opsamling og afslutning

Kl. 16.45
Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

____________________

Du møder

Du møder

Advokat Laura Kragh - ARK Advokatpartnerselskab

Advokat Thomas Dall Jensen - ARK Advokatpartnerselskab

Advokat Allan Kvist-Kristensen - ARK Advokatpartnerselskab

General Counsel, Attorney at Law,Niels Skat Rørdam - Ernst & Young P/S

____________________

Pris

Pris

Aktionærfordel: Temadag inkl. forplejning 4.350,- kr. ekskl. moms

Øvrige: Temadag inkl. forplejning 4.880,- kr. ekskl. moms

Du modtager en faktura efter din tilmelding

Holdnummer S4.58-19.35-0

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...