BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
[S4.39] Håndtering af regressager ved bygnings- og løsøreskader

[S4.39] Håndtering af regressager ved bygnings- og løsøreskader

22-11-2018

Oplever du også udfordringer i forbindelse med regressager? Tag med på denne temadag og få dybere indsigt i emner som selvbeskadigelse ved produktansvar, byggeskadeforsikring og konsekvenser for regressagsbehandlingen af AB 18 og ABR 18

Håndtering af regressager giver ofte store udfordringer. Nu kan du få opdateret din viden, så du lettere imødekommer nogle af de vanskelige problemstillinger af såvel juridisk og praktisk karakter.

På denne temadag tager vi fat i aktuelle fokuspunkter og belyser faldgruber, udfordringer og muligheder. Derudover beskæftiger vi os med de udfordringer som de nye AB 18 og ABR 18 giver i regressagsbehandlingen.

Du kommer bl.a. til at høre om:

 • Hvad den seneste højsteretsdom betyder for selvbeskadigelse ved produktansvar
 • Hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med regres ved sager mod byggeskadeforsikringen
 • Hvilke ændringer i de nye AB 18 og ABR 18, der giver udfordringer i regressagsbehandlingen i forhold til AB 92 og ABR 89

Sådan er dagen bygget op
Dagens program er en kombination af indlæg, cases og retspraksis, hvor du får mulighed for at tage stilling til konkrete problemstillinger og diskutere mulige løsningsforslag.

Dit udbytte
Du går hjem med et større fagligt indblik i nogle af de vanskeligste spørgsmål i håndteringen af regres i forbindelse med skader omfattet af bygnings- og løsøreforsikringer.

Derudover har du mulighed for at netværke i et professionelt forum, hvor der er basis for erfaringsudveksling, inspiration, diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau.

Indholdet er målrettet dig
- der arbejder i et forsikringsselskab, samt advokater og øvrige rådgivere, der på et praktisk plan yder vejledning indenfor området.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at temadagen opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1412 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Temadagen har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

PROGRAM

08.30 - 09.00
Registrering og kaffe

09.00 - 09.15
Velkomst og introduktion til dagens program
Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Advokat Klaus Rasmussen - Alm. Brand

09.15 - 10.44
Selvbeskadigelse ved produktansvar

 • Kort om baggrunden for produktansvarsreglerne
 • Selvbeskadigelsesbegrebet - hvad betyder det?
 • Selvbeskadigelse ved skader på bygning
 • Er der andre fremgangsmåder end produktansvar, hvis der foreligger selvbeskadigelse?

Advokat Kristian Svith - Grosen & Svith Advokater

10.45 - 11.00
Kaffepause

11.00 - 12.15
Regres mod byggeskadeforsikringen

 • I hvilke situationer er sådan regres relevant?
 • Kort om byggeskadeforsikringen - hvornår skal den tegnes og hvad dækker den?
 • Hvornår skal kravet mod byggeskadeforsikringen opdages og rejses?
 • Fortabes kravet, hvis skaden er udbedret, når kravet rejses?

Advokat Klaus Rasmussen - Alm. Brand

12.15 - 13.15
Frokost

13.15 - 14.00
Ny AB 18 og ABR 18

 • Hvilke ændringer er relevante for regressagesbehandlingen?
 • Hvordan er ansvarsfordelingen mellem entrepronøren og rådgiveren, når entreprenøren projekterer?
 • Hvilke ændringer medfører AB 18 i mulighederne for at gøre direkte krav gældende?
 • Hvilke ansvarsbegraænsninger kommer til at gælde for entreprenører og rådgivere?

Advokat Simon Heising – Nexus Advokater
Advokat Kristian Svith – Grosen & Svith Advokater
Advokat Klaus Rasmussen - Alm. Bran

14.00 - 14.15
Kaffepause

14.15 - 16.30
Fortsat om ny AB 18 og ABR 18

16.30
Afslutning

Du har efterfølgende mulighed for at netværke med de øvrige deltagere og indlægsholdere - Forsikringsakademiet byder på en forfriskning

____________________

Du møder

Du møder

Kristian Svith - Advokat,Grosen & Svith Advokater

Klaus Rasmussen - Advokat, Alm. Brand

Simon Heising - Advokat, Nexus Advokater

____________________

Pris

Pris

Aktionærfordel: Seminar inkl. forplejning 4.350,- kr. ekskl. moms

Øvrige: Seminar inkl. forplejning 4.880,- kr. ekskl. moms

Du modtager en faktura efter din tilmelding

Oplys holdnummer S4.39

Tags

HashtagEfteruddannelseHashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...