BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Forsikringsakademiet

[S4.48] Transportforsikring – aktuelle problemstillinger 2019

31-01-2019

Forsikringsakademiet har også i 2019 fornøjelsen af at invitere til det årlige transportforsikringsseminar på Rungstedgaard, hvor du bliver ført ajour med et fagområde i bevægelse

På dette års seminar sætter vi fokus på forskellige aspekter af speditørens forsikring. Formiddagens program beskæftiger sig med, i hvilket omfang speditøren bliver kompromitteret af de nye regler om forsikringsformidling, når vareforsikring og oplagringsforsikringer tegnes for kunderne.

Derudover belyser vi speditørens egen forsikringsdækning, når han bliver pålagt at betale bøder, told eller andre offentlige krav - enten direkte fra myndighederne eller som et erstatningskrav fra opdragsgiveren eller tredjemand.

På programmet er også de nu-gældende standard køle/frysedækningerne. Vi vil drøfte, hvorvidt de afspejler dækningsbehovene i markedet og hvilke alternativer, der tilbydes i dag.

Vi kommer også omkring emnet: surveyorens rolle og funktion. Brugen af surveyor har ændret sig væsentlig - så hvad er surveyorens rolle i dag og i fremtiden? Hvilken bevisværdi har hans rapporter, når der opstår tvister om sagernes løsning? Og bør surveyoren i større omfang gives adgang til at afslutte skadesager?

Øvrige emner er Incoterms og et syn på, hvordan risikoovergangsreglerne kan være en udfordring, for at kunne forsikringsafdække for skader og tab under transporten.

Og endelig får du en kort updatering på relevante, nye domme og seneste nyt om retsudviklingen på vareforsikringsområdet.

Vi har inviteret en række foredragsholdere, såvel specialister som praktikere. De vil bidrage med erfaring, viden og holdninger til de udvalgte emner set i et transportforsikringsperspektiv.

Seminaret er målrettet:

 • Medarbejdere i forsikringsselskab
 • Industribetjenere og erhvervsassurandører
 • Forsikringsmæglere
 • Advokater og andre rådgivere, som beskæftiger sig med området
 • Speditører og vognmandsfirmaer
 • Shippingfirmaer
 • Logistik-, forsikrings- og transportmedarbejdere i import-/eksportvirksomheder
 • Havariagenter

Sådan er dagen bygget op
Programmet gennemføres som en kombination af indlæg og dialog, hvor du får mulighed for at tage stilling til konkrete problemstillinger og diskutere mulige løsningsforslag med indlægsholderne og de øvrige deltagere på seminaret.
Seminaret er derfor tænkt som et fagligt input, der henvender sig til alle, der arbejder i et forsikringsselskab samt advokater og øvrige rådgivere, som på et praktisk plan yder vejledning på området.

Dit udbytte
På dette seminar bliver du opdateret på udvalgte emner, og du får indsigt i retsudviklingen inden for transportforsikringsområdet.

Seminaret giver dig mulighed for at være en del af et netværk i et professionelt forum, hvor man kan mødes, udveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger og få styrket kendskab til transportforsikring og den seneste udvikling – samt få inspiration til nytænkning.

_________________

Program: Ny lovgivning om forsikringsformidling - nye krav til speditøren, der formidler forsikring for transport og oplagring

09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

09.30 - 09.40
Velkomst og præsentation af dagens program
Advokat Henrik Thal Jantzen – Hafnia Advokater

09.40- 10.30
Præsentation af gældende regler og krav til forsikringsformidling
Kontorchef Ulla Brøns Petersen – Finanstilsynet

10.30 - 11.15
Speditørens udfordringer
Advokat Rasmus Køie – Danske Speditører

11.15 - 11.30
Kaffepause

11.30- 12.15
SAF-forsikring og dækning for told, bøder og andre myndighedskrav
Advokat Jakob Rosing – Kromann Reumert

12.15 - 13.15
Frokost

13.15 - 14.00
Havarieksperten – rolle, udfordringer og fremtid
Oplæg v/Henrik Thal Jantzen, herefter plenumdrøftelse

14.00
Incoterms risikoovergang og forsikringsdækning
Advokat Niels Jørn Friborg – Hafnia Advokater

14.45 - 15.00
Kaffepause

15.00
Køle-/frysevilkår – er standardprodukterne gode nok til kundernes forsikringsbehov, og hvilke alternativer tilbyder markedet?
Chief Underwriter Lise Berthelsen – Codan

15.45 - 16.20
Kort om ny retspraksis
Advokat Mads Poulsen – JensenNeugebauer Advokater

16.20- 16.30
Opsamling på dagens program

Ordstyrer Henrik Thal Jantzen

16.30
Afslutning og networking

Her får du mulighed for at netværke med kolleger og kunder samtidig med, at du nyder en let anretning fra Forsikringsakademiet/Rungstedgaards køkken.

_________________

Du møder

Du møder

Ordstyrer
Advokat Henrik Thal Jantzen – Hafnia Advokater

Foredragsholdere

 • Kontorchef Ulla Brøns Petersen - Finanstilsynet
 • Advokat Rasmus Køie – Danske Speditører
 • Advokat Jakob Rosing – Kromann Reumert
 • Advokat Niels Jørn Friborg Hafnia Advokater
 • Chief Underwriter Lise Berthelsen – Codan
 • Advokat Mads Poulsen – JensenNeugebauer Advokater

_________________

Pris

Pris

Aktionærpris: 4.350,- kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880,-kr ekskl. moms

Holdnummer: S4.48-19.05-0

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...