BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Sammenlign uddannelser med ECTS og NQF-systemet

13-06-2018

Du kan nemt sammenligne din uddannelse fra Forsikringsakademiet med andre finansielle uddannelser ved at kigge på ECTS-point og NQF-niveau

ECTS beskriver tid og omfang
ECTS er forkortelse for European Credit Transfer System og beskriver den tid, du som studerende skal bruge på at arbejde med uddannelsens stof. ECTS beskriver dermed omfanget af uddannelsen. Du finder oplysninger om ECTS og NQF på alle beskrivelser af Forsikringsakademiets uddannelser og kurser.

Sådan bliver ECTS beregnet
Et ECTS-point svarer til, at du skal arbejde med uddannelsesaktiviteter i 27 timer.

Hvis et fag på en uddannelse er defineret til fx 10 ECTS-point, betyder det, at du skal regne med at bruge 270 timer på uddannelsesaktiviteter.

De 270 timer er inklusive læsning, undervisning, opgaver, evt. praktik, forberedelse til eksamen og andre studieaktiviteter.

Som hovedregel gælder:

Et modul på grunduddannelsen (niveau 3) = 15 ECTS-point

Et modul på de videregående uddannelser (niveau 4) = 15 ECTS-point

Et modul på specialist-uddannelserne (niveau 5) = 10 ECTS-point

NQF sætter tal på det faglige niveu
NQF er forkortelse for National Qualification Framework og er udtryk for det faglige niveau på en specifik uddannelse. NQF beskriver, hvor dybt der bliver arbejdet med det faglige indhold på uddannelsen

Sådan bliver NQF beregnet
Der er otte niveauer i NQF-systemet. Det laveste svarer til folkeskolen, og det højeste svarer til en forskningsgrad.

Forsikringsakademiets uddannelser og kurser er placeret på NQF-skalaens 4, 5, 6 og 7.

Finanselevuddannelsen = NQF 4

Grunduddannelsen (niveau 3) = NQF 4

Videregående uddannelser (niveau 4) = NQF 5

Specialistuddannelser (niveau 5) = NQF 6

Masterclass = NQF 7

Bemærk, at finanselevuddannelse er offentlig og placeret på NQF 4 af Undervisningsministeriet.

Gå til indkøbskurven...