BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Forsikringsakademiet

Skimmelsvamp og forsikringssager - myter, holdninger og fakta

15-05-2019

Sager om skimmelsvamp kan være svære at navigere i - Og i takt med at skimmelsvamp-problemerne bare vokser, gælder det om at holde hovedet koldt. Eller sagt med andre ord: Det gælder om, at kunne adskille holdninger og myter fra viden og fakta

(S4.52-19.20-0)

Sager om skimmelsvamp i bygninger giver ofte anledning til tvister i forsikringssager.

Det kan være vanskeligt at håndtere skadesager vedrørende skimmelsvamp, da eksperterne ofte har forskellige holdninger – og holdninger kommer i nogle tilfælde til at veje tungere end fakta.
Forholdet kompliceres yderligere af, at nogle personer reagerer kraftigere på skimmelsvamp end andre.

Skimmelsvamp er ikke ødelæggende for træ eller murværk og dækkes derfor ikke af en traditionel svamp- og insektforsikring.
Derimod kan skimmelsvamp medføre, at en bygning ikke kan bruges til beboelse, hvilket kan være et forhold, der dækkes af ejerskifteforsikringen.

På seminaret gennemgås den nyeste viden om skimmelsvamp, herunder årsager til at skimmelsvamp forekommer, relevante undersøgelsesmetoder og erstatnings- og forsikringspraksis – og vi behandler de udfordringer, som forsikringsbranchen og deres kunder står overfor nu og i fremtiden.

Indholdet er målrettet dig
- der arbejder i et forsikringsselskab, som sagsbehandler, specialist, leder eller bygningskonsulent. Seminaret retter sig også mod andre professioner i berøring med problematikker om skimmelsvamp som håndværkstaksatorer, underwritere, risikokoordinatorer og forsikringsansvarlige i kommunerne, *advokater og advokatfuldmægtige, risk managers, forsikringsmæglere, entreprenører og bygherrer.

Formål med seminaret
- er at give et overblik og en opdateret nuanceret viden om skimmelsvamp, og hvordan du skal arbejde med sager, hvor skimmelsvamp forekommer.

Seminarets målsætning er at skabe et forum for diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau. Herunder at øge deltagernes viden om problemet og løsningerne samt give værktøjer til at løse tvister om emnet.
Seminaret er derfor tænkt som et fagligt input, der henvender sig til alle, som beskæftiger sig med emnet som rådgiver, tekniker, skadesbehandler eller advokat.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til seks lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

__________________

Program

09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

09.30 - 09.45
Velkomst og introduktion af dagens program
Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Afdelingsleder, biolog, cand.scient, Rune T. Høgh – Dansk Miljørådgivning

09.45 - 10.30
Skimmel – baggrund

 • Hvad er skimmel, og hvorfor opstår det?
 • Hvorfor kan skimmel være problematisk?

Afdelingsleder, biolog, cand.scient, Rune T. Høgh – Dansk Miljørådgivning

10.30 - 10.45
Kaffepause

10.45 - 12.00
Årsager til fugt og skimmelproblemer
Cases på forsikringsskader inden for ejerskifte og bygningsforsikring.

Afdelingsleder, biolog, cand.scient, Rune T. Høgh – Dansk Miljørådgivning
Bygningskonstruktør, kontorleder, Allan Gjerløv Jensen – Dansk Miljørådgivning

12.00 - 12.15
Undersøgelsesmetoder – hvad kan man måle? Og hvad kan man ikke måle?
Afdelingsleder, biolog, cand.scient, Rune T. Høgh – Dansk Miljørådgivning

12.15 - 13.30
Frokost

13.30 - 14.15
Det juridiske udgangspunkt

 • Hvad siger lovgivningen?
 • Hvad er retspraksis?
 • Hvad siger Ankenævnet?

Advokat, partner Niels Vase – HjulmandKaptain

14.15 - 14.30
Kaffepause

14.30 - 15.30
Forsikring og skimmel

 • Typiske skader
 • Hvor går forsikringssager i hårdknude?
 • Hvordan håndteres forsikringssager bedst?

Advokat Klaus Rasmussen – Alm. Brand

15.30 - 16.00
Opsamling på dagens program og debat
Dagens foredragsholdere

16.00
Afslutning - Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

__________________

Du møder

Du møder
 • Advokat, partner Niels Vase – HjulmandKaptain
 • Afdelingsleder, biolog, cand.scient, Rune T. Høgh – Dansk Miljørådgivning
 • Bygningskonstruktør, kontorleder, Allan Gjerløv Jensen – Dansk Miljørådgivning
 • Advokat, Klaus Rasmussen – Alm. Brand

Indlægsholderne er eksperter og praktikere med stor indsigt i området. De vil bidrage med viden, erfaringer og holdninger til skimmelsvamp samt give deres vurdering af den seneste udvikling og praksis.

__________________

Pris

Pris

Aktionærpris: 4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880 kr. ekskl. moms.

Holdnummmer S4.52-19.20-0

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...