BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Transportforsikring 2020 - seminaret om aktuelle problemstillinger

23-01-2020

Tag med på Transportforsikring 2020 - seminaret der sætter fokus på de helt aktuelle problemstillinger og opdateringer. Det er torsdag 23. januar 2020

S4.64-20.04-0

På dette seminar sætter vi fokus på forsikringsmæglerens rolle. Vi etablerer derfor et panel med repræsentanter fra både forsikringsmægleren, skadebehandleren og UW-medarbejderen. Derudover vil der være supplerende debat og input fra alle deltagere.

Aktuelle emner
Incoterms 2020: Der er netop offentliggjort nye Incoterms 2020, som bliver gennemgået med særlig fokus på udfordringerne i forhold til vareforsikring.

Told og afgifter: En ekspert i told og afgifter belyser speditørens særlige risici i forbindelse med sådanne opgaver, og hvordan tab kan undgås eller begrænses.

Regreskrav mod speditøren: Vi gennemgår regreskrav mod speditøren med særlig vægt på speditørens begrænsningsmuligheder ved henvisning til egne vilkår eller standardvilkår i forhold til speditørens medforsikringer under varepolicer.

Nye domme: Du får en kort opdatering af interessante nye domme og seneste nyt om retsudviklingen indenfor vareforsikring og regres.

Seminaret giver dig mulighed for at være en del af et netværk i et professionelt forum med plads til erfaringsudveksling, diskussion af aktuelle problemstillinger og inspiration til nytænkning på området.

Dagens ordstyrer
Advokat Henrik Thal Jantzen – Hafnia Advokater

Seminaret henvender sig til
Medarbejdere i forsikringsselskaber I Industribetjenere og erhvervsassurandører I Forsikringsmæglere I Advokater* og andre rådgivere, som beskæftiger sig med området I Speditører og vognmandsfirmaer I Shippingfirmaer I Logistik-, forsikrings- og transportmedarbejdere i import/eksportvirksomheder I Havariagenter

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

9.00 - 9.30
Registrering og kaffe

9.30 - 9.40
Velkomst og præsentation af dagens program

Advokat Henrik Thal Jantzen – Hafnia Advokater

9.40 - 11.00
Forsikringsmæglerens opgaver og rolle
Forsikringsmægleren har mange funktioner både i relation til tegning og fornyelser, men også i et vist omfang i relation til tvister om forsikringsdækning og regres.
Vi belyser disse funktioner og sætter fokus på, hvordan mægleren udfylder sin rolle.

Emnet behandles i en paneldiskussion, hvor deltagerne bliver inddraget.

Panelet består af:
Marianne Zambrano, Senior Underwriter, Auto & Transport – Tryg
Birgitte Gjøl-Trønning, Vice President – Marsh
Poul Aunsholm, Claims Examiner – CNA

Debatten faciliteres af Henrik Thal Jantzen

11.00 - 11.15
Kaffepause

11.15 - 12.00
Toldkrav
De meget komplekse regler om told ved eksport og import udløser ofte ansvar for speditøren. Du får overblik over de komplekse regler, og hvordan tab kan undgås eller begrænses.

Advokat Karin-Lis Sinding – Sinding / Jensen Toldadvokater

12.00 - 13.00
Frokost

13.00 - 13.30
IDD – en opdatering
Få Finanstilsynets opdatering på den seneste udvikling og afgrænsning af, hvornår speditøren, og andre der beskæftiger sig med tegning af vareforsikring og SAF, er omfattet af IDD-reglerne.

Kontorchef Ulla Brøns Petersen – Finanstilsynet

13.30 - 14.15
Udfordringer i speditørregresser
Den senere tid har retspraksis vist udfordringer i forhold til regreskrav mod speditøren. Det gælder dels i relation til vedtagelse af egne eller almindeligt gældende standardbetingelser, dels i mulighederne for at opnå erstatning ved direkte krav mod speditørens ansvarsforsikring. Vi belyser disse forhold og kommer også omkring speditørens medforsikring under vareforsikringen og de udfordringer, det medfører.

Advokat Harald Søndergaard – Hafnia Advokater

14.15 - 14.30
Kaffepause

14.30 - 15.00
Incoterms 2020 – en præsentation af de nye vilkår

Advokat Ulla Fabricius – NJORD Law Firm

15.00 - 15.50
Opdatering på seneste retspraksis

Advokat Mads Poulsen – IUNO Advokater

15.50 - 16.00
Opsamling på dagens program

Ordstyrer Henrik Thal Jantzen

16.00
Afslutning og networking
Her kan du nyde en let anretning fra Rungstedgaards køkken og networke med kolleger og kunder

____________________

Du møder

Du møder

Marianne Zambrano, Senior Underwriter, Auto & Transport – Tryg

Birgitte Gjøl-Trønning, Vice President – Marsh

Poul Aunsholm, Claims Examiner – CNA

Ulla Fabricius, advokat – NJORD Law Firm

Ulla Brøns Petersen, kontorchef – Finanstilsynet

Harald Søndergaard, advokat – Hafnia Advokater

Karin-Lis Sinding, advokat – Sinding / Jensen Toldadvokater

Mads Poulsen, advokat – IUNO Advokater

____________________

Pris

Pris

Forsikringsakademiets aktionærer
4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige
4.880 kr. ekskl. moms

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...