BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Udvidet indsigt i forsikringsretten

21-11-2019

De forsikringsretlige vinkler fylder ofte langt mindre end de erstatningsretlige og det kan forringe forsikringsselskabets muligheder. Tag med på denne temadag, hvor vi sætter fokus på forsikringsretten

S4.61-19.47-0

Partner og advokat hos Horten, Christina Steen, har samlet en række spørgsmål, som hun løbende har rådgivet om og selv har beskæftiget sig med i forsikringsbranchen.

Vi stiller bl.a. skarpt på spørgsmålet om, hvad der er rettidig anmeldelse, konsekvenser af for sen skadeanmeldelse og hvilke muligheder og pligter et forsikringsselskab har, hvis forsikringssummen er lavere end summen af anmeldte krav.

Da jura er én ting og den praktiske hverdag ofte er en anden, får du her mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimalt forener jura og praktisk sagsbehandling.

Dagen byder også på temaer som:

 • Konsekvenser af grov uagtsomhed fra en forsikringstagers/en sikrets side, herunder betydningen af medsikrede på en police
 • Forældelse i forhold til spørgsmålet om forsikringsdækning
 • Hvem skadebehandleren må give informationer om skadesager til
 • Relevante overvejelser, når krav fremsættes direkte over for forsikringsselskabet i medfør af FAL § 95, stk. 2
 • Hvilken betydning det har, når kravstiller indtræder i sikredes retsstilling i forhold til forsikringsselskabet, jf. FAL § 95
 • Betydningen af forsikringstagers konkurs ift. forsikringsdækning og evt. medsikrede
 • Håndtering af skadesager med en konkursramt forsikringstager
 • Udmåling af rimelige omkostninger til sikredes forsvar
 • Hvem der hæfter for betaling af selvrisiko på policer med flere sikrede
 • Sondringen mellem sikkerhedsforskrifter og objektive dækningsbetingelser
 • Håndtering af skadebehandlingen i skadesager med flere forsikringslag, herunder hvem der har beslutningskompetencen, om der uden koordinering kan indgås forlig, og hvilken betydning et forlig har for de øvrige forsikringslag.

Ovenstående er et uddrag af overvejelser, som løbende er aktuelle både ved skadebehandling og ved forsikringsaftalens indgåelse. Kan du genkende blot tre af ovenstående problemstillinger eller gerne vil vide mere om, hvornår de er relevante, vil denne temadag utvivlsomt give dig relevante input med hjem.

Vi belyser de mange overvejelser og problemstillinger gennem cases og dialog med dagens underviser og øvrige deltagere på temadagen.

Resoruceperson og underviser
Advokat (H), partner Christina Steen – Horten

Temadagen henvender sig til:

 • Skadebehandlere og specialister i forsikringsselskaber
 • Underwritere
 • *Advokater og jurister i forsikringsselskaberne
 • Forsikringsmæglere
 • Advokater og advokatfuldmægtige
 • Forsikringsansvarlige hos virksomheder og kommuner

____________________

Program

09.30
Registrering og morgenkaffe

10.00
Velkomst og introduktion til dagens program

Kurt Christensen - Forsikringsakademiet
Advokat (H), partner Christina Steen - Horten

10.10
Lovgrundlaget - Forsikringsaftaleloven (FAL)

 • Grundstrukturen i FAL
 • Præceptive kontra deklaratoriske bestemmelser
 • Betydningen af oplysninger afgivet ved indtegningen

10.50
Sikkerhedsforskrifter og objektive dækningsbetingelser

 • Hvad er forskellen, og hvorfor har det betydning, om der er tale om en sikkerhedsforskrift eller en objektiv dækningsbegrænsning?

11.30
Kaffepause

11.45
Medsikrede - konsekvenser

 • FAL § 18, sikredes forsæt og grove uagtsomhed
 • Hæftelse for selvrisiko
 • Hvilken retsstilling har medsikrede?

12.30
Frokost

13.30
Forsikringsprogrammer med flere forsikringslag herunder

 • Beslutningskompetence i forhold til sagstilrettelæggelse, strategi mm.
 • Konsekvenser af forlig
 • Sagsomkostninger
 • Konsekvenser af forskellige værnetingsbestemmelser

14.15
Forsikringstagers konkurs - FAL § 95, stk. 2, mm.

14.45
Kaffepause

15.00
FAL § 95, stk. 3 - når summen af krav overstiger forsikringssummen

 • Juraen og den praktiske håndtering

15.25
Forældelse

15.45
Afslutning og afrunding

16.00
Forsikringsakademiet byder på en forfriskning

 

____________________

Du møder

Du møder

Christina Steen - Resoruceperson og underviser
Christina har et indgående kendskab til erstatnings- og forsikringsretlige forhold i erhvervsrelaterede tvister. Hun beskæftiger sig særligt med tvister inden for produktområdet Financial Lines (professionsansvar, bestyrelses- og direktionsansvar, kriminalitets- og cyberforsikringer). I kraft af sine ansættelser i såvel forsikringsbranchen som i advokatbranchen har Christina oparbejdet en stor erfaring med og indsigt i udarbejdelse og fortolkning af forsikringsbetingelser og policevilkår inden for en bred vifte af forsikringsprodukter. Hun bistår derfor ofte med vurdering af spørgsmål om forsikringsdækning og med ”legal review” i tilknytning til godkendelse af forsikringsvilkår. Derudover er Christina en erfaren underviser.

____________________

Pris

Pris

Forsikringsakademiets aktionærer: 4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880 kr. ekskl. moms

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...