ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Forsikringsbranchen har indgået en aftale om uddannelseskrav

For at kunne arbejde med salg i den danske forsikringsbranche, skal du opfylde uddannelseskravene i den brancheaftale, som er indgået.

Brancheaftalen kaldes for Obligatoriet og blev etableret i 1963.

Obligatoriet er defineret og vedtaget af alle forsikringsselskaber, som er aktionærer i Forsikringsakademiet A/S.

Kravene i obligatoriet fremgår af aktieselskabets vedtægter og afspejler den til en hver tid gældende struktur i sælgeruddannelsen.

Sælgeruddannelsen skal opfylde de minimumskrav, som er beskrevet i obligatoriet.

Det inkluderer både, hvor mange eksamener, du skal tage, og hvilke konsekvenser det har, hvis du ikke opfylder kravene inden for et bestemt tidsrum.

Sælgeruddannelsen er opbygget, så den afspejler kundesegmenter i markedet.

Det betyder, at det enkelte selskab kan sammensætte et uddannelsesforløb for dig, som passer til de relevante segmenter.

Sælgeruddannelsen er opdelt i 3 jobkategorier

  • Kontor- og telesælger
  • Opsøgende sælger (assurandør)
  • Eksamineret assurandør

Du kan læse mere om uddannelseskravene til de enkelte jobkategorier nedenfor.

Uddannelseskrav til kontor- og telesælgere

Denne type medarbejdere sælger forsikringer via kontor og/eller telefon som en sædvanlig og kontinuerlig del af deres arbejde. De betegnes ofte som kundekontorssælgere, butikssælgere, kundekonsulenter eller telesælgere og sidder ofte placeret i kundekontorer, butikker, servicecentre, call-centre og kundeservice.

Som kontor- og telesælger skal du gennemføre en af følgende 3 sælgeruddannelser:

Grundlæggende personforsikring, inkl. afsluttende mundtlig eksamen (3.24)

Skadeforsikring - erhvervskunden, salg og policebehandling, inkl. mundtlig eksamen (3.34)

Skadeforsikring - privatkunden, salg og kundebetjening, inkl. afsluttende mundtlig eksamen (3.58)


Den samlede uddannelse med afsluttende eksamen skal bestås indenfor 3 år, fra du bliver ansat som kontor- og telesælger.

Du kan gå op til den afsluttende eksamen 3 gange.

Uddannelseskrav til opsøgende sælgere/assurandører

En opsøgende sælger henvender sig til kunden på privat- eller forretningsadressen, som en naturlig del af salgsprocessen.

Den opsøgende sælger kaldes også for assurandør, forsikringsrådgiver, pensionsrådgiver eller kundekonsulent.

Forsikringsmæglere og forsikringsagenter er omfattet af lov om forsikringsformidling og indgår ikke her.

Som opsøgende sælger skal du i alt gennemføre 2 af følgende sælgeruddannelser:

Skadeforsikring - privatkunden, salg og kundebetjening, inkl. afsluttende mundtlig eksamen (3.58).

Privatkundens særlige problemstillinger - Salg og rådgivning (4.58) - afsluttes med mundtlig eksamen (4.08).

Skadeforsikring - erhvervskunden, salg og policebehandling, inkl. mundtlig eksamen (3.34).

Erhvervskundens typiske behov - salg og policebehandling (4.34). - afsluttes med mundtlig eksamen (4.06).

Erhvervskundens særlige behov (4.43) - afsluttes med mundtlig eksamen (4.01).

Grundlæggende personforsikring, inkl. afsluttende mundtlig eksamen (3.24)

• Certificeret pensionsrådgiver, afsluttes med den mundtlige eksamen Firmapension til medarbejderen (4.00).

Certificeret privatkunderådgiver – liv og pension, afsluttes med den mundtlige eksamen VIP, pension - privatkunden (4.02).

Du skal bestå den samlede uddannelse indenfor 4 år efter din ansættelse som opsøgende sælger.

Du kan højst gå op til den afsluttende eksamen 3 gange.

Uddannelseskrav til eksamineret assurandør

En eksamineret assurandør sammensætter komplekse forsikringsløsninger til private kunder og firmakunder. En naturlig del af salgsprocessen er besøg på kundens bopæl og/eller forretningsadresse.

Uddannelsen til eksamineret assurandør, er den længste og mest omfattende sælgeruddannelse.

Du skal gennemføre flere eksamener for at opnå titlen

Eksamineret assurandør - Skade = 4 eksamener

Eksamineret assurandør – Liv og pension = 3 eksamener

Eksamineret assurandør - Skade samt Liv og pension = 4 eksamener

Eksamen er knyttet til følgende sælgeruddannelser:

Skadeforsikring - privatkunden, salg og kundebetjening, inkl. afsluttende mundtlig eksamen (3.58)

Privatkundens særlige problemstillinger - Salg og rådgivning (4.58) - afsluttes med mundtlig eksamen (4.08).

Skadeforsikring - erhvervskunden, salg og policebehandling, inkl. mundtlig eksamen (3.34)

Erhvervskundens typiske behov - salg og policebehandling (4.34). - afsluttes med mundtlig eksamen (4.06).

Erhvervskundens særlige behov (4.43) - afsluttes med mundtlig eksamen (4.01).

Grundlæggende personforsikring, inkl. afsluttende mundtlig eksamen (3.24)

Certificeret pensionsrådgiver, afsluttes med den mundtlige eksamen Firmapension til medarbejderen (4.00).

Certificeret privatkunderådgiver – liv og pension, afsluttes med den mundtlige eksamen VIP, pension - privatkunden (4.02).

Vi kan hjælpe dig videre

Har du brug for sparring eller svar på spørgsmål om uddannelsesvejene, så tag endelig fat i os.

Vi sidder klar ved telefon og mail!

Gå til kurven...