BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Forsikringsbranchen har indgået en aftale om uddannelseskrav

For at kunne arbejde med salg i den danske forsikringsbranche, skal du opfylde uddannelseskravene i den brancheaftale, som er indgået. Brancheaftalen kaldes for Obligatoriet.

Obligatoriet er defineret og vedtaget af alle forsikringsselskaber, som er aktionærer i Forsikringsakademiet A/S. Obligatoriet blev etableret i 1963.

Kravene i obligatoriet fremgår af aktieselskabets vedtægter og afspejler den til en hver tid gældende struktur i sælgeruddannelsen.

Sælgeruddannelsen skal opfylde de minimumskrav, som er beskrevet i obligatoriet. Det inkluderer både, hvor mange eksamener, du skal tage, og hvilke konsekvenser det har, hvis du ikke opfylder kravene inden for et bestemt tidsrum.

Sælgeruddannelsen er opbygget, så de afspejler kundesegmenter i markedet. Det betyder, at det enkelte selskab kan sammensætte et uddannelsesforløb for dig, som passer til de relevante segmenter.

Sælgeruddannelsen er opdelt i tre jobkategorier

 • Kontor- og telesælger
 • Opsøgende sælger (assurandør)
 • Eksamineret assurandør

Du kan læse mere om uddannelseskravene til de enkelte jobkategorier nedenfor.

Uddannelseskrav til kontor- og telesælgere

Denne type medarbejdere sælger forsikringer via kontor og/eller telefon som en sædvanlig og kontinuerlig del af deres arbejde. De betegnes ofte som kundekontorssælgere, butikssælgere, kundekonsulenter eller telesælgere og sidder ofte placeret i kundekontorer, butikker, servicecentre, call-centre og kundeservice.

Som kontor- og telesælger skal du gennemføre en af følgende 3 sælgeruddannelser:

Salg af enkeltstående personforsikringer til privatkunden, afsluttes med eksamen 3.05

Salg af skadeforsikring til privatkunden, afsluttes med eksamen 3.06

Salg af skadeforsikring til den lille erhvervskunde, afsluttes med eksamen 3.07

Du skal bestå den samlede uddannelse med afsluttende eksamen indenfor 3 år fra din ansættelse som kontor- og telesælger.

Du kan højst gå op til den afsluttende eksamen 3 gange.

Uddannelseskrav til opsøgende sælgere/assurandører

En opsøgende sælger henvender sig til kunden på privat- eller forretningsadressen, som en naturlig del af salgsprocessen. Den opsøgende sælger kaldes også for assurandør, forsikringsrådgiver, pensionsrådgiver eller kundekonsulent.
Forsikringsmæglere og forsikringsagenter er omfattet af lov om forsikringsformidling og indgår ikke her.

Som opsøgende sælger, skal du gennemføre en uddannelse, der omfatter 2 af følgende sælgeruddannelser:

 • Salg af skadeforsikring til privatkunden, afsluttes med eksamen 3.06
 • Salg til privatkunden, særlige problemstillinger, afsluttes med eksamen 4.08
 • Salg af skadeforsikring til den lille erhvervskunde, afsluttes med eksamen 3.07
 • Salg af typiske skadeforsikringer til erhvervskunden, afsluttes med eksamen 4.06
 • Salg af specielle skadeforsikringer til erhvervskunden, afsluttes med eksamen 4.01
 • Salg af enkeltstående personforsikring til privatkunden, afsluttes med eksamen 3.05
 • Certificeret pensionsrådgiver, afsluttes med eksamen 4.00
 • Certificeret privatkunderådgiver – liv og pension, afsluttes med eksamen 4.02

Du skal bestå den samlede uddannelse indenfor 4 år efter din ansættelse som opsøgende sælger. Du kan højst gå op til den afsluttende eksamen 3 gange.

Uddannelseskrav til eksamineret assurandør

En eksamineret assurandør sammensætter komplekse forsikringsløsninger til private kunder og firmakunder. En naturlig del af salgsprocessen er besøg på kundens bopæl og/eller forretningsadresse.

Uddannelsen til eksamineret assurandør, er den længste og mest omfattende sælgeruddannelse.

For at få titlen skal du gennemføre en uddannelse, der omfatter flere eksamener:

Eksamineret assurandør - Skade = 4 eksamener

Eksamineret assurandør – Liv og pension = 3 eksamener

Eksamineret assurandør - Skade samt Liv og pension = 4 eksamener

Eksamenerne sammensættes af følgende sælgeruddannelser:

 • Salg af skadeforsikring til privatkunden, afsluttes med eksamen 3.06
 • Salg til privatkunden, særlige problemstillinger, afsluttes med eksamen 4.08
 • Salg af skadeforsikring til den lille erhvervskunde, afsluttes med eksamen 3.07
 • Salg af typiske skadeforsikringer til erhvervskunden, afsluttes med eksamen 4.06
 • Salg af specielle skadeforsikringer til erhvervskunden, afsluttes med eksamen 4.01
 • Salg af enkeltstående personforsikring til privatkunden, afsluttes med eksamen 3.05
 • Certificeret pensionsrådgiver, afsluttes med eksamen 4.00
 • Certificeret privatkunderådgiver – liv og pension, afsluttes med eksamen 4.02
Gå til indkøbskurven...