ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Det, du lærer, giver dig kompetencer til jobbet nu og her

Som studerende på Forsikringsakademiet er du sikker på, at det du lærer, kan overføres direkte til din jobfunktion i forsikrings- og pensionsbranchen. Det kalder vi ’uddannelse til stolen’.

Uddannelse til stolen er din og virksomhedens garanti for, at de ressourcer I tilsammen investerer, skaber værdi og effekt.

Tag en uddannelse med målrettede moduler

Uddannelserne på Forsikringsakademiet er bygget op af moduler. Hvert modul er målrettet en bestemt jobfunktion i forsikringsbranchen og ligger på et fagligt niveau, som matcher jobbet. Du opbygger samtidig en række tværfaglige kompetencer, du kan bruge mere bredt på din uddannelsesvej og i din karriere.

Sådan ser et modul-forløb ud

#1 Inden uddannelsen starter bliver du del af en studiegruppe. Studiegruppen skal arbejde sammen igennem hele modulet, både i undervisningen på Forsikringsakademiet og online hjemmefra.

#2 Alle studerende vil også skulle løse individuelle opgaver og andre studieaktiviteter undervejs.

#3 Et modul løber typisk over 14 uger. Hertil kommer seks til otte ugers individuel forberedelse, som består af e-læring, læsestof, opgaver og en multiple choice-test.

#4 Modulet slutter af med en skriftlig prøve og/eller mundtlig eksamen, som bliver afviklet på Forsikringsakademiet eller telefonisk.

For enden af uddannelsesvejen venter et certifikat

Alle uddannelser på Forsikringsakademiet fører til et certifikat. Antallet af moduller og eksamener, der kræves, afhænger af det enkelte certifikat.

Den typiske uddannelsesvej mod et certifikat består af ét til to moduler med efterfølgende eksamener på grunduddannelsen (niveau 3). Herefter går turen til moduler og eksamener på det videregående niveau (niveau 4), som afsluttes med certificeringen.

Kræver jobfunktionen specialiseret viden, venter modulerne på specialistniveau (niveau 5) – her er der ikke krav om eksamen.

Et certifikat er dit kompetencebevis
Et certifikat fra Forsikringsakademiet er bevis for, at du har de nødvendige kompetencer til at opfylde krav til Lov om forsikringsformidling inden for alle relevante jobfunktioner.

Certifikatet er samtidig bevis for at din uddannelse er godkendt af den europæiske sammenslutning af forsikringsakademier.

Hvilket certifikat går du efter?

Uddannelse ud over grænserne

Et certifikat fra Forsikringsakademiet dokumenterer dine kompetencer både nationalt og på europæisk plan.

Læs mere her

Følg broen til HD 2. del og MBA

Med en uddannelse fra Forsikringsakademiet og relevant arbejdserfaring fra den finansielle branche kan du tage med på Brobygningsforløbet.

Som brobygger har du mulighed for at gå direkte videre til HD 2. del eller en MBA.

Lad os have store forventninger til hinanden

Vi har forventninger til dig som studerende. Og du kan have forventning til os som dit studiested ... 

Sådan arbejder vi med læring

Alle vores uddannelser er bygget op omkring fire grundprincipper om læring, som sikrer høj kvalitet og relevans.

Gå til indkøbskurven...