BurgerCloseSearchCart

Hvad leder du efter?

Search

ECTS og NQF beskriver omfang og fagligt niveau

Alle med relation til Forsikringsakademiet har en interesse i at vores uddannelser er sammenlignelige med andre uddannelser, både på nationalt og europæisk plan. Sådan kan vi fastholde en høj faglig standard og skabe jobmobilitet. 

Siden 1999 har alle offentlige uddannelsessteder i Danmark og resten af EU skullet sammenligne sig ved hjælp af to begreber: 

ECTS-point, som beskriver omfanget af en uddannelse

NQF-niveau, som beskriver, hvilke kompetencer den studerende har efter endt uddannelse

Din uddannelse fra Forsikringsakademiet er sammenlignelig
Forsikringsakademiet er ikke underlagt samme krav, fordi vi har status som privat, brancherettet uddannelsesinstitution. Men vi ønsker naturligvis størst mulig sammenlignelighed mellem vores uddannelser og de offentlige uddannelser, så det er tydeligt for vores studerende og branchen, hvad de opnår hos os.

Du kan derfor se ECTS-point og NQF-niveau på alle vores moduler og kurser.

Forstå ECTS-pointsystemet

ECTS er forkortelse for European Credit Transfer System

ECTS beskriver den tid, du som studerende skal bruge på at arbejde med uddannelsens stof

ECTS beskriver dermed omfanget af uddannelsen

Sådan bliver ECTS udregnet

Et ECTS-point svarer til, at du skal arbejde med uddannelsesaktiviteter i 27 timer.

Hvis et fag på en uddannelse er defineret til fx 10 ECTS-point, betyder det, at du skal regne med at bruge 270 timer på uddannelsesaktiviteter.

De 270 timer er inklusive læsning, undervisning, opgaver, evt. praktik, forberedelse til eksamen og andre studieaktiviteter.

Du finder oplysninger om ECTS og NQF på alle beskrivelser af Forsikringsakademiets modul-uddannelser og kurser.

Som hovedregel gælder:

Et modul på grunduddannelsen (niveau 3) = 15 ECTS-point

Et modul på de videregående uddannelser (niveau 4) = 15 ECTS-point

Et modul på specialist-uddannelserne (niveau 5) = 10 ECTS-point

Forstå NQF

NQF er forkortelse for National Qualification Framework

NQF er udtryk for det faglige niveau på en specifik uddannelse

NQF indikerer, hvor dybt der bliver arbejdet med det faglige indhold på uddannelsen

Sådan bliver NQF beregnet

Der er otte niveauer i NQF-systemet. Det laveste svarer til folkeskolen, og det højeste svarer til en forskningsgrad.

Forsikringsakademiets modul-uddannelser og kurser er placeret på NQF-skalaens 4, 5, 6 og 7.

Finanselevuddannelsen = NQF 4

Grunduddannelsen = NQF 4

Videregående uddannelser = NQF 5

Specialistuddannelser = NQF 6

Masterclass = NQF 7

Bemærk, at finanselevuddannelse er offentlig og placeret på NQF 4 af Undervisningsministeriet.

Bliv internationalt certificeret

Bliv internationalt certificeret

Alle uddannelsesveje på Forsikringsakademiet fører til at du bliver certificeret.

Uddannelserne er akkrediteret af den europæiske organisation eficert, som har til formål at sætte fælles standarder for kompetenceniveauet i forsikrings- og pensionsbranchen.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
Gå til indkøbskurv...
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af Cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse. Ok