ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Sådan arbejder vi med læring

Den læring, du oplever på vores uddannelser, bygger på fire grundprincipper:

Læring over tid
Læring skal strække sig over tid, så de studerende kan prøve det lærte af i praksis, reflektere og inddrage erfaringerne i det videre forløb

Cases der ligner dagligdagen
Læring skal inddrage cases, der ligner situationer fra de studerendes dagligdag, så de kan øve sig og få feedback underviser og studiegruppe

Studiegrupper som udviklingsramme
Læring skal have en ramme at udvikle sig indenfor. Rammen er studiegrupper/teams, hvor de studerende hjælper, støtter, udfordrer og inspirerer hinanden til hver især at udvikle sig målrettet og effektivt

Coaching der sikrer sammenhæng
Læring opstår, når de studerende omsætter nye faglige kvalifikationer til nye stærke kompetencer i jobbet. Derfor skal alle studerende have en coach tilknyttet hjemme i virksomheden, som kan sikre sammenhæng mellem uddannelse og dagligdag.

Læring der skaber værdi

De fire grundprincipper er med til at sikre kvalitet og effekt i vores uddannelser - selvfølgelig i kombination med moderne læringsværktøjer og kompetente undervisere.

Det bliver gang på gang bekræftet i de evalueringer, vi kontinuerligt gennemfører blandt de studerende og deres arbejdsgivere.

Dagens kvalitetstal
De mange data, vi får, bliver samlet i ét kvalitetstal. Det er bl.a. de studerendes evalueringer af udbytte, relevans, niveau, materialer og deres undervisere. Derudover inddrager vi prøveresultater og aktivitetsniveau på modulerne.

Det strategiske mål er en samlet score på minimum 80 (ud af 100) på tværs af alle uddannelser.

Arbejder du med læring og undervisning i jobbet?

Måske underviser du internt i din virksomhed eller skal tilrettelægge undervisningsforløb. Lad os hjælpe dig med at skabe de bedste rammer og sikre indhold med dokumenteret effekt.

Gå til kurven...