ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Numre på moduler siger noget om kompleksitet

På alle vores moduler finder du et nummer, som starter med 3.xx, 4.xx eller 5.xx.

Niveau 3, 4 og 5 er en taksonomibeskrivelse og udtryk for, hvor komplekse situationer i jobbet den studerende efterfølgende er i stand til at håndtere.

Du møder også niveau 3 som "Grunduddannelse", niveau 4 som "Videregående uddannelse"* og niveau 5 som "Specialistuddannelse".

Bemærk, at numrene på vores fagkurser og kurser inden for personlig udvikling ikke afspejler taksonominiveau.

* Omfatter også uddannelserne for uafhængige forsikringsformidlere (UF)

Grunduddannelsen - taksonominiveau 3

Efter et modul på Grunduddannelsen - niveau 3 - kan medarbejderen generelt:

 • Arbejde støttet af faste procedurer
 • Tilvejebringe standardløsninger på typiske kundebehov ved hjælp af fastlagte procedurer og ud fra identifikation af givne problemstillinger

Under uddannelsen arbejder den studerende indenfor en ramme, hvor:

 • Kundetypen er kendt
 • Problemstillingerne kunden skal have løst, er kendte og skal blot udpeges
 • Løsningerne på disse problemstillinger er kendte (skal vælges og forklares)
 • Mødet med kunden og måden løsningen gennemføres på er kendt og støttet af systemer

Videregående uddannelse - taksonominiveau 4

Efter et modul på Videregående uddannelse - niveau 4 - kan medarbejderen generelt:

 • Arbejde selvstændigt med typiske kundebehov
 • Udarbejde selvstændigt komplette løsninger på typiske kundebehov og argumentere for disse i forhold til formulerede problemstillinger

Under uddannelsen arbejder den studerende indenfor en ramme, hvor:

 • Problemstillinger skal identificeres, formuleres, afgrænses og præciseres
 • Løsningerne ikke er enkeltstående - der kan opstilles flere løsninger ud fra skiftende forudsætninger
 • Situationen ikke nødvendigvis er kendt - men en faglig arbejdsmetode gør det muligt for den studerende at komme med problemformulering og løsningsforslag
 • Der kræves øget reflektion og argumentation for fordele og ulemper i relation til kunden og selskabet
 • Der udvikles systematiske arbejdsmetoder

Specialistuddannelse - taksonominiveau 5

Efter et modul på specialistuddannelsen - niveau 5 - kan medarbejderen generelt:

 • Arbejde selvstændigt med specielle kundebehov
 • Identificere og formulere problemstillinger i situationer, hvor forudsætningerne ikke nødvendigvis er entydige
 • Udarbejde komplette løsninger, der tager højde for situationens mange aspekter og særegne karakter

Under uddannelsen arbejder den studerende indenfor en ramme, hvor:

 • Situationen indeholder flere aspekter, der kan influere på problemformulering og –løsning
 • Aspekternes indbyrdes forhold øger kompleksiteten og skal kunne rummes af den studerende, som kritisk skal tage højde for situationens særegne kombinatorik i alle problemløsningens faser
 • Der skal udvises en høj grad af abstraktionsevne med stærk sammenhængskraft til konkrete problemstillinger
 • Det kræver, at man bevæger sig fortroligt i og imellem problemløsningens faser
 • Der skal udvises selvstændighed og kreativitet i kildesøgning og deres inddragelse i problemformulering og -løsning
 • Der kræves høj abstraktionsevne med stærk sammenhængskraft til konkrete problemstillinger i jobbet
Gå til kurven...