ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Advanced Insurance Program (AIP) - det næste naturlige skridt på din uddannelsesvej

AIP er til dig, der har gennemført uddannelse på niveau 3 og 4, og som nu er klar til at komme videre.

Programmet giver dig adgang til valgfag på højeste forsikringsfaglige niveau og understøtter dit og branchens behov for livslang læring.

Uddannelsen er fleksibel.

Du vælger selv, hvilke valgfag du vil gennemføre og i hvilken rækkefølge.

Fælles for valgfagene er, at de klæder dig på til at løse de udfordringer, du møder i dit aktuelle job, og det job du vil få i fremtiden.

Hvorfor skal jeg tage AIP-fag?

De fleste jobs i branchen kræver, at du kan navigere i komplekse emner og problemstillinger.

AIP styrker både din faglige profil og dine personlige kompetencer, så du kan hjælpe dine kunder endnu bedre, deltage i projekter, lave beslutningsoplæg til interne interessenter, og generelt tage endnu mere ansvar for at hverdagens små og store udfordringer bliver løst bedst muligt.

Hvordan får jeg adgang?

Der er tre adgangsveje til AIP:
1) Du kan starte med modulet Metode og formidling.
2) Du har tidligere gennemført moduler på niveau 5.
3) Du har en offentlig uddannelse, fx cand.merc.jur eller cand.jur.

Vi anbefaler dog alle at starte med Metode og formidling, hvor du får værktøjer og metoder, som skal bruges i dit videre AIP-forløb.

Kan jeg blive certificeret?

Ja, du bliver certificeret ved at tage 4 AIP-valgfag og herefter skrive en opsamlende synopsis.

Synopsen skal berøre minimum 2 af de valgfag, du har gennemført, og du vælger emne og problemstilling sammen med dit selskab og en vejleder. Synopsen bedømmes af en fagperson, og du er derefter certificeret på højeste forsikringsfaglige niveau.

AIP-programmet

Gå til kurven...