ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Sådan bliver du finanselev

For at blive finanselev, skal du have en elevplads i et forsikringsselskab eller en mæglervirksomhed.

Når du er ansat bliver du automatisk del af det næste finanselevhold.

Du indgår en kontrakt.
Du indgår en skriftlig uddannelseskontrakt med selskabet.

Kontrakten definerer vilkår for uddannelsen og forpligter begge parter til at gøre jeres bedste.

Slutmålet er, at du står med en offentligt anerkendt uddannelse, der skaber karrieremuligheder i forsikringsbranchen og kan være stepstone til bl.a. en lederuddannelse.

SÅDAN ER EUX-UDDANNELSEN BYGGET OP

EUX GRUNDFORLØB (2 år)

1. del: Et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger

2. del: Et studiekompetencegivende forløb, der varer 1 år og ligger mellem grundforløbet og hovedforløbet

 

EUX HOVEDFORLØB (2 år)

Et EUX-hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb på en erhvervsskole.

Du kan vælge mellem flere forskellige specialer: bank og realkredit, liv og pension, skadesforsikring

Adgangskrav til Hovedforløbet

For at kunne gå i gang med i hovedforløbet, skal du have opnået bevis for EUX Grundforløb. Det opnår du ved at gennemføre følgende fag og niveauer:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Informatik B
  • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
  • Enten erhvervsjura C eller finansiering C
  • En række valgfag
  • Du skal også udarbejde et erhvervsområdeprojekt og et eksamensprojekt.

Kommer du med en STX, HHX, HTX eller HF?

Frem til 31. juli 2023 er der mulighed for, at studenter (STX, HHX, HTX og HF) kan indgå 2-årige uddannelsesaftaler og dermed tage et 2-årigt EUX Hovedforløb.

For at kunne gå i gang med det 2-årige hovedforløb, skal du have opnået bevis for EUX Grundforløb (1. del og 2. del).

Det opnår du ved at gennemføre grundforløbet og det studiekompetencegivende forløb og bestå eksamen i den gymnasiale del af EUX-forløbet.

 

Hold øje med selskabernes hjemmesider

Selskaberne ansætter typisk finanselever i løbet af foråret, inden uddannelsen starter omkring september.

Allerede omkring november året før begynder selskaberne at annoncere efter elever.

Send en ansøgning til de selskaber, du er interesseret i.

Hvis du har de rette kvalifikationer, kan du forvente at blive indkaldt til en personlig samtale.

Gå til indkøbskurven...