ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Advanced Insurance Programme er det nye koncept for uddannelse på niveau 5

Advanced Insurance Programme er Forsikringsakademiets nye koncept for uddannelse på højeste forsikringsfaglige niveau.

Konceptet er designet til at give vores studerende et effektivt uddannelsesforløb med fokus på fag, metode og formidling af komplekse problemstillinger.

AIP-konceptet består af en række enkeltstående fag indenfor forsikring, pension og power skills.

Fagene er udviklet af eksperter på hver af disse områder og bliver løbende tilpasset i forhold til nyeste tendenser og udfordringer i forsikrings- og pensionsbranchen.

Advanced Insurance Programme giver altså forsikrings- og pensionsmedarbejdere mulighed for at opnå målrettet, højt specialiseret og relevant viden.

Højeste forsikringsfaglige niveau svarer til taksonomi-niveau 5

I mange år har vi derfor lidt indforstået talt om 'Niveau 5-moduler', i øvrigt som en naturlig forlængelse af niveau 3 og 4.

Vi ændrer nu navnet til Advanced Insurance Programme (AIP) for at:

 • Signalere, at der er tale om en helt ny uddannelse.
 • Gøre konceptet relaterbart for samarbejdspartnere udenfor branchen.
 • Fremhæve, at det er et sammenhængende koncept.


Niveau 5 har længe været en af ​​de mest anerkendte og krævende uddannelser i forsikrings- og pensionsbranchen, men uddannelserne har samtidig været tidskrævende og ressourcetunge.

Derfor har vi udviklet Advanced Insurance Programme, som et effektivt, fleksibelt og økonomisk overkommeligt alternativ.

AIP er kendetegnet ved at have fokus på metode og formidling af komplekse problemstillinger. Som studerende lærer du at anvende effektive metoder og teknikker til at løse komplekse udfordringer – samtidig med at du går i dybden med kundekommunikation og -service.

Målgruppen

AIP er for alle medarbejdere, som selvstændigt skal kunne løse fagligt komplekse problemstillinger og samtidig skal kunne formidle en løsning til kunder eller kolleger.

Det kan fx være en skadebehandler, pensionsrådgiver, underwriter, kunderådgiver, assurandør, forretningsudvikler eller produktejer.

Sådan skaber Advanced Insurance Programme værdi

VÆRDI FOR DEN STUDERENDE

Den studerende opnår en bred vifte af værdifulde kompetencer og viden indenfor forsikring og pension.

Uddannelsen er designet til at give dybdegående forståelse og ekspertise på højeste niveau, så den studerende får omfattende forståelse af forsikringsbranchens kompleksitet og problemstillinger, herunder lovgivning, regulering og aktuelle tendenser.

Den studerende vil også udvikle sin evne til at:

 • Arbejde selvstændigt med specielle kundebehov.
 • Identificere og formulere problemstillinger i situationer, hvor forudsætningerne ikke nødvendigvis er entydige.
 • Udarbejde komplette løsninger, der tager højde for situationens mange aspekter og særegne karakter.


Derudover bidrager uddannelse på højeste forsikringsfaglige niveau til øget selvstændighed i arbejdsopgaverne, jobglæde og motivation.

VÆRDI FOR VIRKSOMHEDEN

Uddannelser på Forsikringsakademiets taksonomi-niveau 5 giver det enkelte selskab en række fordele.

Først og fremmest bidrager de højtuddannede medarbejdere til at øge selskabets kompetenceniveau og ekspertise indenfor deres respektive fagområder.

Den dybdegående viden og specialisering gør medarbejderne i stand til at håndtere komplekse forsikringsmæssige udfordringer mere effektivt og levere endnu bedre løsninger til kunderne.

Som selskab vil man derfor opleve:

 • Øget ekspertise, effektivitet og kvalitet.
 • Forbedret risikostyring.
 • Stærkere samarbejdsevener.
 • Øget konkurrenceevne og succes i forsikringsmarkedet.
 • Motiverede medarbejdere.
VÆRDI FOR BRANCHEN

Hele forsikringsbranchen drager fordele af at have veluddannede medarbejdere.

Medarbejdere, som er uddannet på det højeste faglige niveau, er med til at hæve branchens generelle kompetenceniveau.

Det skaber en professionel og stærk branche, hvor medarbejderne er i stand til at håndtere komplekse udfordringer og levere endnu bedre service til kunderne.

Gå til kurven...