ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Politik for persondata på Forsikringsakademiet

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Forsikringsakademiet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at få indsigt i de data, vi har registreret omkring dig eller ønsker at blive slettet, kan du henvende dig til:

GDPR Ansvarlig

Adresse:
Forsikringsakademiet A/S
Rungsted Strandvej 107
2960 Rungsted Kyst

Telefon: +45 4516 5000
Mail: kundeservice@foak.dk

Website: www.forsikringsakademiet.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af personoplysninger
Forsikringsakademiets persondatapolitik lægger retningslinjerne for, hvordan Forsikringsakademiet må registrere og bruge oplysninger om brugere på Forsikringsakademiet og Krydsfeltet.

Personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker fx ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager tilmelding via websitet.

Registrering af oplysninger
Forsikringsakademiet registrerer følgende typer oplysninger om dig:

  • Data, som du selv indtaster, hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev, et kursus eller et seminar på forsikringsakademiet.dk
  • Data, som du indtaster i krydsfeltet.dk. Dette kræver, at du er logget ind
  • Spor, som din computer efterlader (Cookies).

Stort set alle oplysninger, der afgives, betragtes i lovens forstand som værende fortrolige. Det er kun bestemte grupper af oplysninger, fx religiøse, etniske eller politiske oplysninger, der er følsomme.

Forsikringsakademiet behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

▪ Almindelige personoplysninger:

▪ Navn, firmaadresse samt email-adresse

▪ På kryds-feltet.dk registreres oplysninger omkring navn, arbejdssted, email-adresse, uddannelsesforløb, CV, evt. et portrætfoto du selv har uploadet, karakterer samt cpr-nummer.

Disse oplysninger er altid til rådighed for dig, din arbejdsgiver og relevante medarbejdere på Forsikringsakademiet. Informationen om din uddannelseshistorik og eventuelle certifikater kan være nyttig for dig gennem hele dit arbejdsliv, hvor du har behov for at dokumentere dine kompetencer.

Brug af oplysningerne
Her kan du læse, hvordan Forsikringsakademiet bruger de data, som bliver indsamlet.

Alle oplysninger bruges udelukkende internt i Forsikringsakademiet og af Forsikringsakademiets samarbejdspartnere og kun til at optimere og rettighedsbeskytte sitet, servicere brugerne bedre og skabe øget brugervenlighed.

Forsikringsakademiets samarbejdspartnere er:

▪ Spectra Systems http://spectra-systems.com/ (Booking af Rungstedgaard)

▪ Typo Consult https://typoconsult.dk/(Forsikringsakademiet.dk)

▪ LR Software http://www.lrsoftware.dk/(leverer Krydsfeltet)

▪ Xtracon http://xtracon.dk/ hosting-partner

De angivne tredjeparter bringer ikke oplysningerne videre til andre. Forsikringsakademiet har databehandleraftaler med de ovenstående leverandører.

Der er kun adgang til oplysningerne for medarbejdere på Forsikringsakademiet, der skal bruge dem i forbindelse med deres arbejde. Oplysninger videregives eller videresælges ikke til andre.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivning og myndigheder, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Sikkerhed
Forsikringsakademiet har en sikkerhedspolitik samt uddybende retningslinjer om persondata og har desuden truffet tekniske foranstaltninger, som beskytter persondata mod uautoriseret adgang, ændring, brug eller sletning. Forsikringsakademiet videregiver ikke persondata til myndighederne, medmindre dette er et lovkrav. Forsikringsakademiet videregiver heller ikke oplysninger til andre parter, ud over hvad der er angivet i persondatapolitikken.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, bliver ændret, tilintetgjort, bliver forringet eller kommer til uvedkommendes adgang eller kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Cookies
Forsikringsakademiet.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger samt udføre statistik.

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode, fx virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i afsnittet om Dataansvar.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Ønsker du, at vi ikke længere opbevarer disse informationer, skal du henvende dig til den GDPR ansvarlige. Du skal dog være opmærksom på, at der i et vist omfang er krav fra myndighederne om registreringer af uddannelsesoplysninger, som gør, at informationen ikke må slettes.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

På Krydsfeltet har du mulighed for at ændre mange af dine personlige data selv.

Indsigt og indsigelser
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Du kan sende en indsigelse via kontaktoplysningerne øverst. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Med den beskrevne persondatapolitik overholder Forsikringsakademiet loven om behandling af personoplysninger (Persondataloven), som er den gældende lovgivning.

Gå til kurven...