ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Assurandører og rådgivere

Du skal bestå en IDD-efteruddannelsesprøve hvert 3. år

Når du har erhvervet din IDD-grundkompetence, skal du hvert 3. år bestå en IDD-efteruddannelsesprøve (EUP).

EUP'en dokumenterer, at du har holdt din viden ved lige og fortsat er kompetent til at udføre dit job.

Prøven er online og indeholder 40 spørgsmål om emner, du allerede har viden om fra din uddannelse.

Du har en time til at gennemføre prøven.

Du kan forberede dig målrettet på vores digitale træningsbaner.

Brug træningsbanerne

Brug træningsbanerne

Læs her, hvordan træningsbanerne fungerer.

Værd at vide om EUP

Værd at vide om EUP

Få overblik over, hvordan prøven fungerer.

IDD-arbejdsområder

IDD-arbejdsområder

Se den samlede liste over IDD-arbejdsområder.

Du skal uddanne dig og bestå en mundtlig eksamen

Hvis du endnu ikke har erhvervet din grundkompetence, gælder nogle særlige IDD-regler:

Du skal arbejde under opsyn fra en kollega, som allerede opfylder kravene i IDD-lovgivningen.

Og du skal uddanne dig, så du kan bestå en mundtlig eksamen, der dokumenterer, at du opfylder kompetencekravene.

Forsikringsakademiets uddannelser, prøver og eksamener opfylder branchens krav om professionelle og kompetente medarbejdere.

Du har samtidig garanti for, at de opfylder myndighedernes IDD-kompetencekrav.

Kompetencekravene afhænger af, hvilke kunder og produkter du arbejder med.

Arbejder du med flere typer kunder, fx forsikringskunder og pensionskunder, skal du uddanne dig og bestå eksamen indenfor begge kundesegmenter.

Du får et certifikat for hver bestået uddannelse og eksamen. Dette certifikat er din og din arbejdsgivers dokumentation for, at du opfylder kompetencekravene, som er beskrevet i loven om forsikringsformidling.

Gå til kurven...