ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

SÅDAN SIGER KUNDERNE

GF Forsikring: Ønsket om blended learning danner vejen for elektronisk introforløb

Hos GF Forsikring havde vi et ønske om, at integrere almindelig klasseundervisning med elektroniske læringsmidler i forbindelse med vores introforløb for nye medarbejdere.

Formålet med dette var at give alle nye medarbejdere en grundviden omkring GF Forsikring og forsikringsbranchen - allerede inden de officielt begyndte i GF.

Med FOAK’s onboarding forløb har vi fået et skræddersyet e-læringsmodul, som bl.a. er med til at give alle nye medarbejdere en god introduktion til GF Forsikring. Derved kan vi bruge tilstedeværelsesdage mere intensivt på at oplære nye medarbejdere i den forsikringstekniske del af branchen.

Keld Gryholm, HR Direktør

PFA: Stor professionalisme fra FOAK, som satte sig grundigt ind i vores ønsker og målsætning

Som led i styrkelsen af PFA´s seniorrådgivning, ønskede vi at skabe et fælles fundament for rådgiverne. Målsætningen var yderligere at løfte de i forvejen dygtige formuerådgiveres kompetencer indenfor disciplinen pensionsoptimering.

Vi ønskede at løfte både de faglige- og kommunikative kompetencer, der kræves, for at yde en nærværende og værdiskabende seniorrådgivning. Vi gik derfor i dialog med FOAK om et skræddersyet forløb med udgangspunkt i vores strategiske målsætning, vores værdier og vores nuværende kompetence- og erfaringsniveau.

Vi har gennem hele forløbet oplevet stor professionalisme fra FOAK, som satte sig grundigt ind i vores ønsker og målsætning, og forløbet har været med til både at udfordre og udvikle rådgiverne og styrke deres kompetencer.

Resultatet af forløbet har været så positivt, at vores samarbejde med FOAK omkring skræddersyede uddannelsesforløb fortsætter i 2019.


Claus Bonde Rønne, rådgivningschef - Rådgivning Privat

Alka: Mentorkorps blev styrket med skræddersyet kursusforløb

I en travl hverdag hvor fokus oftest er på resultaterne, kan det være en udfordring at skabe en god balance mellem tillid, nærvær samt involvering af og godt samarbejde med omgivelserne.

Det har været en god støtte for mig som leder, at have medarbejdere, der er udannede Mentorer.

Med et mentorkursus fra Forsikringsakademiet har mine medarbejdere fået konkrete redskaber til både at forstå og tackle de læringsudfordringer, der opstår, når man er ny på en konkret opgave.

Maja Pakula - teamleder i Kundecenter Privat Team 1

MP Pension: Alle ved, at investering i nyt it-rådgivningssystem kræver uddannelse af medarbejdere – ellers spilder vi jo pengene…

Vi investerede i et nyt seniorrådgivningssystem og i den forbindelse var det vigtigt for os, at vores pensionsrådgivere blev uddannet både fagligt og personligt, så de blev komfortable med brugen af det nye system til glæde for MP Pensions medlemmer, som nu også kan få helhedsrådgivning hos os.

Forsikringsakademiet udviklede og gennemførte med stor tilfredshed og professionalisme en skræddersyet uddannelse målrettet til vores behov. Uddannelsen tog udgangspunkt i de konkrete udfordringer, som vi stod i på daværende tidspunkt og integrerede udover faglig og personlig træning også en praktisk træning i det nye rådgivningssystem. Uddannelsen var konkret og direkte brugbar for vores pensionsrådgivere, der alle var meget tilfredse med udbyttet af uddannelsen.

Vi har efterfølgende benyttet os af Forsikringsakademiet til opfølgning og videre uddannelse af vores pensionsrådgivere og vil til enhver tid anbefale Forsikringsakademiet til andre, der har behov for hjælp til uddannelse af medarbejdere. Vi oplever os set og hørt i hele processen fra behovsafklaring til gennemførsel af uddannelse.

Kenneth Petersen, markeds- og kundechef - MP Pension

Alm. Brand: Medarbejdertilfredsheden steg med 10% og kundetilfredshedsscoren gik 5 op

I Personulykkesafdelingen i et stort selskab var antallet af kundeklager stigende. Det kunne mærkes på bundlinjen. FOAK blev tilkaldt og bød ind med en skræddersyet konsulentydelse med titlen Mediation – et mindset.

Da vi kom i gang viste det sig, at der var konflikter i afdelingen, som det var godt at få frem i lyset. De konflikter havde spændt ben for det gode samarbejde og forværret kommunikationen med kunderne. Bølgerne gik højt, og medarbejderne fik talt ud om det, der skabte konflikterne. Som set så ofte før var det en række misforståelser og skarpe sårende dialoger, som medarbejderne stadig bar rundt på. Lederen havde en bekymring for, om medarbejderne kunne nå hinanden bagefter. Men selve dialogen rensede ud i ”den gamle bagage”, og vi aftalte nogle helt konkrete spilleregler, som alle forpligtede sig til at følge. Næste morgen var stemningen mærkbar bedre, og med tiden viste det sig, at spillereglerne var effektive, og samarbejdet blev klart forbedret. Det samme gjorde lederens humør.

Herefter arbejdede medarbejderne i hverdagen med deres kommunikation med kunderne. Samtidig blev de interne spilleregler forbedret eller strammet op. Den gode stemning var nu en del af hverdagen ;-)

Resultatet blev en bedre medarbejdertilfredshed og en forøget NPS score.

Udover det fik afdelingen en ny kultur kendetegnet ved klar kommunikation, empatisk lytning og et udviklende mindset. Et mindset der også inkluderer, at medarbejderne nu i langt højere grad efterspørger feedback fra hinanden ud fra ønsket om at dygtiggøre sig.

Vi er nu i gang med at lave lignende projekter i andre afdelinger i det samme selskab.

Helle If, teamleder - Alm. Brand

Skandia: Grib forandringen lige nu

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Dorthe Schollert omkring udviklingen og implementeringen af kurset ”Grib forandringen lige nu”. Dorthe er en dygtig underviser og har gjort meget for at sikre, at kurset er relevant for Skandia, og at der er en rød tråd i forhold til vores andre kurser. Kurset og Dorthe får rigtig gode evalueringer fra vores medarbejdere.

Maria Lundgreen-Nielsen, HR Business Partner - Skandia

 

Vi har stor glæde af ”Grib Forandringen” kurset. Det giver os et fælles sprog og kultur, så vi kan anerkende forskellige reaktioner og ikke mindst støtte og motivere hinanden på forandringens sti. Samtidig er 5H modellen – hvad, hvorfor, hvordan, hvornår og hvem – en god praktisk model, når den forberedende kommunikation skal udarbejdes. Vi vil genbesøge ”Grib forandringen” fremadrettet, når vi implementerer nye tiltag, så vi holder fast i det fælles sprog og sikrer dosering af kommunikationen.

Else Friis, Proceskonsulent - Skandia

Flere beretninger fra vores kunder

Skadebehandlerne lærte at sælge

Skadebehandlerne lærte at sælge

Et større skadeforsikringsselskab have oprettet en ny skadeafdeling, som udover at skadebehandle også skulle sælge og rådgive ...

Chefen fik overblik

Chefen fik overblik

Et mindre forsikringsselskab havde 14 erhvervsassurandører ansat og ønskede klarhed over de ansattes faglige kompetencer ...

IT-udviklerne lærte forsikring

IT-udviklerne lærte forsikring

Et stort IT-konsulenthus kontaktede os for at få uddannet sine IT-konsulenter på et niveau svarende til niveau 3 på ...

Gå til kurven...