ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Sådan kan du sammenligne uddannelser

Alle offentlige uddannelser i Danmark og i resten af EU sammenligner sig med:

ECTS-point, som beskriver omfanget af en uddannelse.

NQF-niveau, som beskriver, hvilke kompetencer den studerende har efter endt uddannelse.

Forsikringsakademiet skal ikke opfylde samme krav, fordi vi har status som privat, brancherettet uddannelsesinstitution. Men vi ønsker naturligvis at gøre det tydeligt for vores studerende, hvordan vores uddannelser placerer sig i forhold til andre uddannelser. Det kan hjælpe dig, hvis du vil studere videre i det offentlige uddannelsessystem.

Derfor er alle vores IDD-eksamener og -uddannelser kvalitetsvurderet af Danmarks Akkrederiteringsinstitution.

ECTS beskriver tid og omfang

ECTS er forkortelse for European Credit Transfer System og beskriver, hvor meget tid der skal bruges på en specifik uddannelse.

Ét ECTS-point svarer til, at du skal arbejde med uddannelsesaktiviteter i 27 timer.

Hvis et fag på en uddannelse er defineret til fx 10 ECTS-point, betyder det, at du skal regne med at bruge 270 timer på uddannelsesaktiviteter.

De 270 timer er inklusive læsning, undervisning, opgaver, evt. praktik, forberedelse til eksamen og andre studieaktiviteter.

Hovedreglen er, at et modul på grunduddannelsen (niveau 3) = 15 ECTS-point.

NQF beskriver det faglige niveau

NQF er forkortelse for National Qualification Framework og indikerer, hvor fagligt dybt der bliver arbejdet på en specifik uddannelse.

Det er Danmarks Akkrediteringsinstitution, som vurderer, hvor på kvalifiaktionsrammens 8 niveauer en uddannelse skal placeres.

Forsikringsakademiets IDD-eksamener og -uddannelser ligger på NQF 4 og 5:

NQF 4 = Finanselevuddannelsen (offentlig uddannelse), 3.58, 3.24, 3.34

NQF 5 = 4.00, 4.02, 4.06, 4.08

Sådan er det nemt at sammenligne uddannelser

Du kan bruge NQF til at sammenligne nivauet af din uddannelse fra Forsikringsakademiet med offentlige uddannelser.

Illustrationen viser, hvor de forskellige finansielle uddannelser placerer sig på NQF-skalaen.

Uddannelse på tværs af landegrænser

Din uddannelse fra Forsikringsakademiet kan også sammenlignes med finansielle uddannelser i Europa.

Alle vores uddannelser er akkrediteret af den europæiske organisation eficert, som er sat i verden for at definere fælles standarder for kompetenceniveauet i forsikrings- og pensionsbranchen.

Det betyder, at din certificering fra Forsikringsakademiet sikrer, at du både lever op til nationale og europæiske standarder.

Gå til kurven...