ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Et uddannelsesforløb på 4 semestre

Hovedforløbet er 2-årigt og tager dig igennem 4 semestre med hvert sit fokus.

1. semester - er et grundforløb, hvor du får en bred indføring i alle områder af den finansielle branche.

2. semester - er specialeforløbet, hvor du specialiserer dig inden for henholdsvis skadeforsikring og liv og pension. Semestret afsluttes med en mundtlig caseeksamen.

3. og 4. semester - er semestre, hvor du skiftevis har specialefag og tværfaglige fag. Du afslutter med en fagprøve.

Hvad er en caseeksamen?

Du afslutter første år med en mundtlig caseeksamen.

Ved afslutningen af undervisningen får du udleveret et caseoplæg, som skal danne baggrund for din skriftlige synopsis.

Du har 24 timer til at skrive og aflevere synopsen.

Ca. 2 - 3 uger efter aflevering skal du til en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i din synopsis.

Den mundtlige eksamen varer 30 minutter, hvor din underviser er eksaminator og censor er ekstern.

Din indsats bliver bedømt af den eksterne censor efter 7-trinsskalaen.

Hvad er en fagprøve?

Du afslutter hele uddannelsen med en fagprøve. Den består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Skriftlig.
Du skal skrive en individuel projektrapport, der bygger på en problemstilling fra dit fagområde. Du finder frem til problemformuleringen sammen med dit selskab, som efterfølgende skal godkendes af underviser.

Mundtlig.
Du skal til en mundtlig eksamen, som består af 2 selvstændige dele med hver sin karaktergivning.

1) En fiktiv kunderådgivning, hvor du demonstrerer dine faglige og personlige kompetencer. Denne eksamen er IDD-godkendt.

2) Fremlægning af en perspektivering på din projektrapport.

Karakter
Du får to uafhængige karakterer efter 7-trinsskalaen.

Gå til kurven...