BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Sammenlign uddannelser med ECTS

20-09-2019

Du kan nemt sammenligne din uddannelse fra Forsikringsakademiet med andre finansielle uddannelser ved at kigge på ECTS-point

ECTS beskriver tid og omfang
ECTS er forkortelse for European Credit Transfer System og beskriver den tid, du som studerende skal bruge på at arbejde med uddannelsens stof. ECTS beskriver dermed omfanget af uddannelsen. Du finder oplysninger om ECTS på alle beskrivelser af Forsikringsakademiets uddannelser og kurser.

Sådan bliver ECTS beregnet
Et ECTS-point svarer til, at du skal arbejde med uddannelsesaktiviteter i 27 timer.

Hvis et fag på en uddannelse er defineret til fx 10 ECTS-point, betyder det, at du skal regne med at bruge 270 timer på uddannelsesaktiviteter.

De 270 timer er inklusive læsning, undervisning, opgaver, evt. praktik, forberedelse til eksamen og andre studieaktiviteter.

Som hovedregel gælder:

Et modul på grunduddannelsen (niveau 3) = 15 ECTS-point

Et modul på de videregående uddannelser (niveau 4) = 15 ECTS-point

Et modul på specialist-uddannelserne (niveau 5) = 10 ECTS-point

Gå til indkøbskurven...