ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

IDD-prøver til Arbejdsområde 12

Forsikringsakademiet er godkendt til at udbyde kompetence- og efteruddannelsesprøver til ansatte hos uafhængige forsikringsformidlere, som rådgiver om forsikring eller liv- og pensionsprodukter til allerede etablerede aftaler – Arbejdsområde 12.

Arbejdsområde 12 omfatter:

"ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål til allerede etablerede skadeforsikringer eller allerede etablerede livs- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger". (jf. IDD-bekendtgørelsen)

I en opdateret version af bekendtgørelsen pr. 1. juli 2021 fremgår det, at denne medarbejdergruppe, uanset hvilket kundesegment der arbejdes med, også er omfattet af IDD-kompetencekravene.

De specifikke kompetencekrav betyder, at medarbejderne skal bestå IDD-prøve på Arbejdsområde 12 i kombination med de relevante arbejdsområder 1 – 5B.

Arbejdsområde 12 behandler de juridiske rammer for forsikringsformidling, krav til uafhængighed og varetagelse af kundens interesser.

Du skal kun bestå Arbejdsområde 12 én gang

Forsikringsakademiet har i samarbejde med Forsikringsmæglerforeningen (FMF) udviklet en smidig løsning, som betyder, at du kun skal testes i Arbejdsområde 12 én gang – også selv om du arbejder med flere forskellige segmenter.

Det kan fx være Jesper, der arbejder med skadeforsikring til virksomhedskunder (Arbejdsområde 3) og til private pensionskunder (Arbejdsområde 5A).

Jesper skal tage IDD-prøver på arbejdsområde 3 og 5A samt arbejdsområde 12.

Herefter kan han arbejde selvstændigt indenfor begge områder.

Gå til kurven...