ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Sådan skal du dokumentere dine kompetencer

Som uafhængig forsikringsmægler skal du have et certifikat, der dokumenterer, at du opfylder myndighedernes IDD-kompetencekrav. Få overblik over din uddannelsesvej her

Du opnår certifikatet gennem uddannelse efterfulgt af en mundtlig eksamen.

Hvis du arbejder inden for flere arbejdsområder, skal du bestå en mundtlig eksamen pr. arbejdsområde.

For en uafhængig forsikringsformidler er de relevante arbejdsområder:

Arbejdsområde 6 - Skade Privat

Arbejdsområde 7 - Skade Erhverv

Arbejdsområde 8 - Pension Privat

Arbejdsområde 9 - Pension Erhverv

Bygger ovenpå din grunduddannelse

Uddannelsesvejen på alle arbejdsområderne bygger ovenpå din 'grunduddannelse'.

Uddannelse og eksamen for uafhængige forsikringsformidlere omtales derfor også som en top-up-model.

En bestået eksamen på Forsikringsakademiet indenfor:

Arbejdsområde 1 giver adgang til uddannelse og afsluttende eksamen på Arbejdsområde 6.

Arbejdsområde 3 giver adgang til uddannelse og afsluttende eksamen på Arbejdsområde 7.

Arbejdsområde 5 giver adgang til uddannelse og afsluttende eksamen på Arbejdsområde 8 eller 9.

Arbejdsområde 5a giver adgang til uddannelse og afsluttende eksamen på Arbejdsområde 8.

Arbejdsområde 5b giver adgang til uddannelse og afsluttende eksamen på Arbejdsområde 9.

Figuren nedenfor viser dig vejen

Gå til kurven...