ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[5.23] Firmapension - særlige problemstillinger

Til dig, der har et solidt kendskab til rådgivning og salg af firmapension til virksomhedskunden og dennes medarbejdere

Når du arbejder med rådgivning og salg af firmapensionsløsninger til virksomhedskunden, er det afgørende, at du har dyb indsigt i aftalegrundlag, produkter og investeringsmuligheder.

Det kan være i jobbet som pensions- og kunderådgiver, uafhængig forsikringsformidler, kundebetjener, sagsbehandler eller intern support.

Med dette modul bliver du i stand til at håndtere komplekse firmapensionsløsninger samt agere i den løbende kundekontakt og når der indtræffer en forsikringsbegivenhed.

Vi har desuden fokus på de forskellige forhold, som kan påvirke lønsomhed.

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til den erfarne virksomhedsrådgiver, som har arbejdet med stofområdet i minimum 2 – 3 år.

For at tage modulet skal du have gennemført og bestået [4.23] Firmapension.

Forløbet

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Du skal derudover vælge dit emne til synopsis. 

Forberedelse: Gøre klar til kick off-møde og vælge dit emne til synopsis.

Kick off: Virtuelt møde med underviser og din studiegruppe, hvor I forventningsafstemmer, får vejledning på jeres synopsis og vælger opponent.

Læringsperiode: 10 ugers individuelt arbejde, hvor du bl.a. udarbejder en synopsis, opponerer på en medstuderendes synopsis og får din synopsis endeligt godkendt af underviser. Du læser også relevant litteratur og kan undervejs sparre med din studiegruppe.

Case-opgave: Inden for de 10 uger løser du en individuel skriftlig case-opgave på baggrund af det stof, du skal arbejde med på modulet. Underviser giver feedback og karakter ud fra 12-talsskalaen.

Undervisning: 5 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Læringsperiode: 2 ugers individuel fordybelse i stoffet og forberedelse til den skriftlige prøve.

Skriftlig prøve: 3 timers online skriftlig prøve som afvikles fra egen arbejdsplads (prøven kan fravælges).

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...