ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Spørgsmål og svar

Betalingsbetingelser

Spørgsmål:
Hvornår bliver vi faktureret?

Svar:
I bliver generelt faktureret, når vi indkalder til uddannelse. Dvs.

4 uger før modulstart på grunduddannelserne (3.24, 3.34, 3.58)
8 uger før modulstart på grunduddannelser (øvrige niveau 3)
6 uger før modulstart på videregående uddannelser (Niveau 4) og specialistuddannelserne (Niveau 5)
4 - 6 uger før start på kurserne
6 uger før afholdelse på seminarer og konferencer

Bemærk, at I betaler netto kontant.

Spørgsmål:
Krediterer I for frameldinger?

Svar:
Vi krediterer ikke for frameldinger, med mindre pladsen sælges til anden side.

Handelsbetingelser

Spørgsmål:
Hvad omfatter jeres handelsbetingelser?

Svar:

Du kan læse alt om vores gældende handelsbetingelser her

IT og uddannelse

Spørgsmål:
Hvilke krav stiller I til IT, når man er på jeres uddannelser?

Svar:
Vi forsøger at stille så få krav som mulig til IT, når du er på uddannelse. Men der er nogle få ting, som skal være på plads, for at du undgår tekniske problemer.
Nøgleordene er:

  • Medbring egen pc eller tablet
  • Onlinemøder via Zoom kræver mikrofon, headset og evt. webcam
  • E-læring kræver opdateret browser eller tablet

Du kan læse mere om Zoom og sikkerhed ved at klikke her

Karakter

Spørgsmål:
Hvilken karakterskala bruger I?

Svar:
Vi bedømmer de studerendes indsats ved prøver og eksamener ud fra 12-tals skalaen.

Find vej

Spørgsmål:
Hvordan kommer jeg lettest til Forsikringsakademiet - Rungstedgaard?

Svar:
Vi har adresse på Rungsted Strandvej 107, Rungsted Kyst. Der er 25 km fra København K, 22 km fra Helsingør og 24 km fra Hillerød.

Buslinje 388 kører lige til døren fra Lyngby og Helsingør.

Tog afgår direkte til Rungsted Kyst St. fra Helsingør, Københavns Hovedbanegaard og CPH Lufthavn.
Fra stationen skal du gå ca. 1 km til Rungstedgaard.

Til og fra CPH Lufthavn er der 35 km ad motorvej - tag højde for tæt trafik i morgen og eftermiddagstimer.

Eksamensregler

Spørgsmål:
Hvilke regler gælder for eksamen?

Svar:
De væsentligste regler i forbindelse med vores eksamener kan inddeles i formen, hjælpemidler, snyd, konsekvenser. Har du brug for flere detaljer, så tag en snak med os i Kundeservice

Spørgsmål:
Hvordan er eksamensformen?

Svar:
Eksamener og prøverne er på tid og foregår indenfor en bestemt ramme, som er beskrevet på de enkelte eksamener.

Spørgsmål:
Hvilke hjælpemidler må man medbringe?

Svar:
Som udgangspunkt er alle hjælpemidler tilladte; bøger, noter, digitale værktøjer du anvender i dagligdagen og som eventuelt er tilgængelige på din firma-pc. Bruger du din egen pc og har brug for at printe, skal du medbringe egen printer. Du er selv ansvarlig for, at det virker.

Spørgsmål:
Må man kommunikere med andre under eksamen?

Svar:
Du må ikke kommunikere med omverdenen under en eksamen, hverken via pc, telefon, mobiltelefon eller andre kommunikationsmidler. Du må heller ikke kommunikere med andre deltagere på Forsikringsakademiet under prøven eller eksamenen.

Spørgsmål:
Hvor strikse er I med, at der indgår tekst som er kopieret fra andre, fx på nettet?

Svar:
Alt tekst i besvarelser skal være forfattet af den studerende selv. I det omfang besvarelsen indeholder tekst, som ikke er forfattet af den studerende, skal der være tydelig henvisning til kilden.

Spørgsmål:
Hvad sker der, hvis man snyder?

Svar:
Overholdes reglerne ikke, bliver din præstation ikke bedømt og Forsikringsakademiet forbeholder sig ret til at afbryde ethvert fremtidigt samarbejde.

Gå til kurven...