ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Redaktionsgruppen og tankerne bag Compliance Netværk


Vores redaktionsgruppe sikrer, at vi har 4 superrelevante netværksmøder årligt. Redaktionsgruppen består af:

Anne Sørup Dahl, Senior Compliance Officer, advokat - AP Pension

Alan Matthias Wad, Chef for Koncerncompliance - Topdanmark

Claus Elmquist-Clausen, advokat og Chef for jura og compliance - Sønderjysk forsikring

Torben Weiss Garne, Underdirektør i Forsikring & Pension

 

Tankerne bag Compliance Netværket

Alan Matthias Wad, Chef for Koncerncompliance – Topdanmark:
”Da jeg blev indviet i planerne om Compliance Netværket og spurgt, om jeg ville være en del af redaktionsgruppen, havde jeg en meget kort betænkningstid. For det er en oplagt og rigtig god idé – og jeg har virkelig savnet et branchenetværk. Jeg er særligt glad for, at jeg kan invitere mine medarbejdere med i netværket, og vi kan tage input og ny viden med os og arbejde videre med det”.

 

Claus Elmquist-Clausen, advokat og Chef for jura og compliance - Sønderjysk forsikring:
”Jeg har – sammen med Kundeforum Compliance – været med til at føde idéen om Compliancenetværket, og jeg er rigtig glad for, at vi har fået en så stærk redaktionsgruppe, der kan skabe indholdsrige og gavnlige netværksmøder. Jeg håber og tror, at Compliance Netværket kan være med til at skabe en identitet hos branchens compliancemedarbejdere. Nu får de et ’hjem’ i netværket, hvor de kan møde ligesindede. At det sker på Forsikringsakademiet er kun et stort plus”.

 

Anne Sørup Dahl, Senior Compliance Officer, advokat – AP Pension:
”Det er en oplagt opgave for Forsikringsakademiet at starte et netværk for branchens complianceansatte. Det er der behov for, og jeg forventer mig meget af det. Jeg har gennem årene deltaget i mange netværk og konferencer målrettet complianceområdet og glæder mig over, at jeg nu bliver en del af et netværk, hvor indholdet er skarpt målrettet til forsikrings- og pensionsbranchen. De netværk og konferencer, jeg har haft særlig glæde af, har været hvor Finanstilsynet har stillet op. Det vil vi arbejde på, kommer til at ske jævnligt i dette netværk”.

 

Torben Weiss Garne, Underdirektør - Forsikring & Pension:
"I F&P fylder governancereglerne allerede meget. Men både Finanstilsynet og EU - myndigheder er på vej med mange nye krav. De bliver en meget vigtig del af forsikrings- og pensionssektorens virkelighed. Compliancenetværket skal give branchens medarbejdere en mulighed for at blive bedre rustet til at håndtere den nye virkelighed. Jeg er glad for at være en del af redaktionsgruppen, og tror på at vi sammen kan skabe et værdifuldt netværk for både forsikringsselskaberne og deres medarbejdere”.

 

Kent Damsgaard, Administrerende direktør - Forsikring & Pension:
”Jeg synes, at det er vigtigt, at Forsikringsakademiet er med til at sikre, at de mange dygtige medarbejdere i selskaberne har de rigtige complianceværktøjer. Et bredt netværk, der har fokus på både eksisterende regler, og alt det er er på vej, lyder som en oplagt idé. Vi er rigtig glade for, at F&P kan bidrage med faglig ekspertise, og jeg glæder mig til at følge netværket tæt”.

 

Helle Havgaard, Administrerende direktør – Forsikringsakademiet:
”Compliancerelaterede opgaver fylder rigtig meget hos vores aktionærer og kunder og alt tyder på, at det bare bliver endnu mere omfangsrigt de kommende år. Det er et komplekst område, som kræver opdateret viden og kompetencer. Jeg er derfor meget stolt af, at vi på branchens vegne etablerer et netværk for alle medarbejdere, der har compliance som deres arbejdsområde, så de får de bedste forudsætninger for at løfte deres opgaver”.

 

Gå til kurven...