ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Den gode kravspecifikation ved EU-udbud af forsikringer og mægleraftaler

Den gode kravspecifikation ved EU-udbud af forsikringer og mægleraftaler

02-03-2023

Tag med når advokat, Malene Rose-Bagh sætter fokus på den gode kravspecifikation. Du går hjem med viden om, hvordan du udarbejder den, hvordan du identificerer de største risici og overvinder dem. Torsdag 2. marts, kl. 9 - 12.30 (halvdagsarrangement)

S4.99-23.09-0

Når du udarbejder en kravsspecifikation, er der som sådan ikke nogen retlig regulering af, hvordan den skal bygges op.

Den skal dog være saglig, og den skal sikre gennemsigtighed i udbuddet og i øvrigt sikre ligebehandling af tilbudsgiverne. Hertil kommer, at udbudsloven stiller nogle krav i forhold til fastsættelse af tekniske specifikationer.

Men hvordan gøres det bedst, så du tager højde for diverse risici og får alle nuancer med?

Det bliver du klogere på i løbet af denne formiddag, hvor advokat Malene Roose Bagh tager dig igennem alle relevante punkter og illustrerer med konkrete cases.

Programmet kommer omkring emnerne:

  • Formulering af mindstekrav og evalueringskrav
  • Grænserne for afklaring under udbuddet
  • Brug af standarder, ”eller tilsvarende” samt krav om dokumentation
  • Krav om tilladelser

Konkrete eksempler og kendelser

Emnerne vil blive belyst ved gennemgang af den juridiske ramme samt ved konkrete eksempler og kendelser fra Klagenævnet for Udbud i konkrete sager.

Malene lægger vægt på den praktiske udførelse og der vil være en høj grad af deltagerinddragelse.

Du inviteres derfor til at medbringe egne eksempler på kravspecifikationer – eller på forhånd sende dem til Kurt Christensen. Eksemplerne vil da blive del af dagens program.

Gå til kurven...