ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
EU-udbud af forsikringer

EU-udbud af forsikringer

01-12-2022

På denne temadag giver advokat Malene Roose Bagh dig viden om og indsigt i nyeste praksis, så du kan håndtere praktiske udfordringer i forbindelse med gennemførelse af EU-forsikringsudbud. Det er torsdag 1. december 2022, kl. 9.30 - 16.

S4.98-22.48-0

Indkøb af forsikringer til den offentlige sektor er reguleret af udbudsloven. Det betyder, at navnlig kommuner, regioner, staten, almennyttige boligselskaber og offentligt ejede virksomheder skal udbyde deres forsikrings- og pensionsaftaler efter de særlige udbudsretlige procesregler.

Samtidig er processen for selskabernes afgivelse af tilbud og vurderingen af disse tilbud underlagt nogle særlige formalitetsprocedurer.

Samlet set er proces og vilkår således dermed helt anderledes ved indgåelse af forsikrings- og pensionsaftaler med det offentlige end med private erhvervsvirksomheder.

Her på temadagen får du en grundlæggende, overskuelig og praktisk hands on-indføring i, hvordan du gennemfører et udbud af forsikringer, og hvordan du bedst optimerer din proces for at få gode tilbud - og i sidste ende en god forsikrings- og pensionsaftale.

Programmet giver svar på en række centrale spørgsmål, bl.a.

  • Hvornår skal forsikringer i udbud – hvad siger reglerne?
  • Hvilke udbudstyper kan anvendes – og hvordan fungerer de i praksis?
  • Hvordan gennemføres et udbud – processen fra A-Z?
  • Hvad gælder med hensyn til ESPD og indhentelse af dokumentation?
  • Hvad skal udbudsmaterialet bestå af?
  • Hvad er en standstill-periode?
  • Hvordan afgives konditionsmæssige tilbud?

Derudover kan du tage gode råd med hjem - både for ordregiver og tilbudsgiver.

Undervisningen vil inddrage mange praktiske eksempler og konkrete cases. Herudover vil de nyeste domme og kendelser blive inddraget i undervisningen – derfor kan vi også garantere, at temadagens indhold er helt up-to-date og dermed højaktuelt.

Du kan allerede nu sikre dig en plads

Klik her og kom til tilmelding

Prisen i 2022 er fortsat 4.350,- kr. ekskl. moms for aktionærer og4.880,- kr. ekskl. moms for øvrige deltagere

Gå til kurven...