BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

EU-udbud af forsikringer

19-09-2019

Få styrket dit kendskab til området og den nyeste praksis, så du kan håndtere konkrete problemstillinger og udfordringer i forbindelse med gennemførelse af forsikringsudbud

S4.55-19.38-0

Forsikringsindkøb til den offentlige sektor er reguleret af udbudsloven og EU’s udbudsdirektiver. Derfor skal navnligt kommuner, regioner, staten, almennyttige boligselskaber og offentligt ejede virksomheder udbyde forsikringsaftalerne efter de særlige procesregler, som gælder efter disse regelsæt.

Det er således andre vilkår, end man kender fra de forsikringsudbud, som selskaberne sædvanligvis modtager fra erhvervsvirksomheder, der gælder.

Denne temadag fokuserer på at give en praktisk indføring i, hvordan man gennemfører et EU-udbud af forsikringer. Og vi kigger nærmere på, hvordan man bedst optimerer sin proces, med henblik på at få gode tilbud og i sidste ende en god forsikringsaftale.

Du kommer bl.a. til at høre om

 • Hvornår skal forsikringer i EU-udbud? Hvad siger reglerne?
 • Hvilke udbudstyper kan anvendes – og hvordan fungerer de i praksis?
 • Hvordan gennemføres et udbud – processen fra A-Z?
 • Hvad gælder med hensyn til ESPD og indhentelse af dokumentation?
 • Hvad skal udbudsmaterialet bestå af?
 • Gode råd og faldgruber - både for ordregiver og tilbudsgiver
 • Hvad er en stand still-periode?
 • Hvordan afgives konditionsmæssige tilbud?

Indholdet er målrettet dig
- der arbejder med udbud - både ordregivere og tilbudsgivere, og som ønsker viden om og forståelse for, hvornår udbudsreglerne finder anvendelse, og hvordan en udbudsprocedure gennemføres i praksis. Herunder:

 • Indkøbere i forsikrings- og pensionsselskaberne
 • Ledere, medarbejdere og *advokater i forsikrings- og pensionsbranchen, som arbejder med udbud
 • Underwritere
 • Forsikringsmæglere
 • *Advokater og advokatfuldmægtige
 • Medarbejdere i kommunerne, som beskæftiger sig med udbud
 • Medarbejdere i regionerne, som beskæftiger sig med udbud
 • Revisorer

Temadagen er tiltænkt at skulle være en hjælp til alle – hvad enten man er tilbudsgiver, leverandør eller rådgiver, der på et praktisk plan arbejder med området.

Sådan er dagen bygget op
På baggrund af faglige indlæg har du mulighed for at få viden og inspiration, som kan danne grundlag for debat og nytænkning. Der er mulighed for at tage stilling til konkrete problemstillinger og diskutere mulige løsningsforslag.

Formål og fokus for temadagen er at give en grundlæggende, overskuelig og praktisk indføring i, hvordan man gennemfører et udbud af forsikringer, og hvordan man bedst optimerer sin proces for at få gode tilbud og i sidste ende en god forsikringsaftale.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Temadagen har en varighed svarende til fire lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

Kl. 09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

Kl. 09.30 - 09.45
Velkomst og introduktion til dagens program

Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Advokat Malene Roose Bagh – Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 09.45 - 10.45
Hvornår er der EU-udbudspligt? Herunder navnlig:

 • Hvilke aftaler er udbudspligtige (mægleraftaler/forsikringsaftaler)?
 • Hvad er tærskelværdierne?
 • Hvad gælder for indkøb under tærskelværdierne?
 • Hvordan udregner man værdien af en forsikringsaftale – hvad indgår i opgørelsen?

Kl. 10.45 - 11.00
Kaffepause

Kl. 11.00 - 12.00
Typer af udbud, herunder navnlig:

 • Offentligt og begrænset udbud
 • Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog
 • Markedsdialog.

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.45
Udfyldelse af udbudsbekendtgørelsen, herunder bl.a.:

 • Hvad skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen?
 • Hvor lang tid bør løbetiden af en kontrakt/rammekontrakt være?
 • Hvornår er optioner og delaftaler hensigtsmæssige?
 • Hvilke objektive kriterier kan sættes for prækvalifikation?
 • Bør der opsættes mindstekrav for egnethed – og hvordan skal de formuleres?
 • Udelukkelsesgrunde – bør der vælges frivillige udelukkelsesgrunde?
 • ESPD.

Kl. 13.45 - 14.15
Prækvalifikation/Udvælgelse

 • Hvordan evalueres oplysningerne modtaget fra ansøgerne – udelukkelse og egnethedsvurdering?
 • Hvordan gennemføres en udvælgelse?
 • Hvad gør man, hvis der mangler oplysninger?

Kl. 14.15 - 14.30
Kaffepause

Kl. 14.30 - 15.15
Udbudsmaterialets indhold, herunder navnlig:

 • Hvilke dokumenter bør udbudsmaterialet indeholde?
 • Gode råd om udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse/kravspecifikation - hvor er faldgruberne?
 • Hvad bør udbudsbetingelserne indeholde?
 • Hvordan formuleres lovlige tildelingskriterier?
 • Evalueringsmetode og anvendelse af pointmodeller – hvad er lovligt?
 • Gode råd om udarbejdelse af forsikringsaftalen/policen.

Kl. 15.15 - 15.30
Tilbudsprocessen

 • Skal der afholdes orienteringsmøder?
 • Hvordan håndteres spørgsmål fra tilbudsgiverne?
 • Kan man ændre i udbudsmaterialet undervejs?

Kl. 15.30 - 15.40
Kaffepause

Kl. 15.40 - 16.00
Evaluering, kontrakttildeling og afslutning af EU-udbud, herunder:

 • Undersøgelse af tilbuddenes konditionsmæssighed
 • Hvordan gennemføres tilbudsevalueringen?
 • Hvordan udarbejdes en evalueringsrapport og hvad skal den indeholde?
 • Afslag og begrundelser
 • Kan tilbudsgiverne præsentere deres tilbud?
 • "Stand still"
 • Ordretildelingsbekendtgørelse.

Kl. 16.00
Afslutning – Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

____________________

Du møder

Du møder

Advokat Malene Roose Bagh, Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith, er ekspert inden for udbuds- og kontraktsret. Hun har stor erfaring med rådgivning om udformning og gennemførelse af indkøbsprocesser i overensstemmelse med reglerne om offentlige indkøb – herunder EU-udbud af forsikringer.
Hendes omfattende erfaring gør det muligt for hende at sætte fokus på - og undgå - udbudsrettens faldgruber, identificere risici og samtidig finde praktiske løsninger på de udbudsretlige udfordringer.

____________________

Pris

Pris

Aktionærpris: 4.350,- kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880,- kr. ekskl. moms

Holdnummer: S4.55-19.38-0

Du modtager en faktura efter din tilmelding

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...